Tải bản đầy đủ - 389 (trang)
Các hoạt động dạy – học chủ yếu.

Các hoạt động dạy – học chủ yếu.

Tải bản đầy đủ - 389trang

Môn : Tập Đọc
Sắc màu em yêu.
I.Mục đích – yêu cầu : - Đọc trôi chảy, diễn cảm bài thơ với giọng nhẹ nhàng, tình cảm, trải dài, tha thiết ở khổ cuối thơ.
- Hiểu nội dung, ý nghóa của bài thơ. Tình cảm của bạn nhở với những sắc màu, những con người và sự vật xung quanh nói lên tình yêu của bận đối với đất nước quê hương.
- Học thuộc long bài thơ. Đồ dùng dạy – học.
- Tranh minh hoạ các màu sắc gắn với những sự vật và con người được nói đến trong bài thơ. - Bảng phụ để ghi những câu cần luyện đọc.

III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu.


ND – TL Giáo viên
Học sinh 1 Kiểm tra bài

2 Giới thiệu bài.
3 Luyện đọc HĐ1 : Gv đọc
bài một lượt.
HĐ2 : HS đọc từng khổ nối
tiếp.
HĐ3 : Hướng dẫn học sinh
đọc cả bài.
HĐ4 : GV đọc diễn cảm toàn
bài. 4 Tìm hiểu bài.
- GV gọi HS lên bảng kiểm tra bài cũ.
- Nhận xét cho điểm học sinh. - Giới thiệu bài.
- Dẫn dắt và ghi tên bài. - GV đọc giọng đọc nhẹ nhàng, tình
cảm, trải dài, tha thiết ở khổ thơ cuối.
- Cách ngắt giọng : nghỉ một nhòp sau mỗi dòng thơ, nghỉ 2 nhòp sau
mỗi khổ thơ. - Cần nhấn giọng ở những từ ngữ :
màu đỏ, màu, lá cờ…. - Cho Hs đọc nối tiếp.
- Luyện đọc những từ ngữ : Sắc màu, rừng, trời, rực rỡ…
- Gv tổ chức cho HS đọc cả bài, đọc thầm và giải nghóa từ nếu học sinh
không hiểu.
- Cách ngắt, nhấn giọng, giọng đọc như đã hướng dẫn ở trên.
GV : Các em đọc lại bài thơ 1 lượt, suy nghó và trả lời các câu hỏi sau :
H : Bạn nhỏ yêu những sắc màu nào?
H : Những sắc màu ấy gắn với những sự vật, cảnh và người ra sao?
H : Bài thơ nói lên điều gì về tình cảm của bạn nhỏ với đất nước?
- 2- 3 Hs lên bảng làm theo yêu cầu của giáo viên.
- Nghe - Nghe.
- Nhiều HS nối tiếp nhau đọc từng khổ thơ,
- Hs luyện đọc từ ngữ theo sự hướng dẫn của GV.
- 2 HS đọc cả bài, cả lớp lắng nghe. - HS hỏi những từ ngữ mình không
hiểu. - HS lắng nghe, chú ý những chỗ giáo
viên ngắt nghỉ, nhấn giọng. - Cả lớp đọc một lượt.
- Bạn yêu tất cả các sắc màu : Đỏ xanh, vàng, trắng, đen, tím..
- Màu đỏ : Màu máu, màu cờ của tổ quốc, màu khăn quàng đội viên.
……….. - Bạn nhỏ yêu tất cả các sắc màu trên
đất nước. Điều đó nói lên bạn nhỏ rất yêu đất nước.
83
5 Đọc diễn cảm và học thuộc
lòng. HĐ1; Hướng
dẫn học sinh đọc diễn cảm.
HĐ2; Hướng dẫn học sinh
học thuộc lòng.
6 Củng cố dặn dò
- Nghe.
- HS đọc từng khổ thơ và cả bài.
- HS học cá nhân. - Một số em thi đọc.
- Lớp nhận xét.
Môn : Tập làm văn
Luyện tập tả cảnh Một buổi trong ngày
I. Mục tiêu. - Từ những điều đã thấy khi quan sát cảnh một buổi trong ngày, biết lập dàn ý chi tiết tả cảnh đó.
- Biết chuyển một phần trong dàn ý thành một đoạn văn tả cảnh. I. Chuẩn bò.
- Những ghi chép của HS đã có khi quan sát cảnh một buổi trong ngày. - Bút dạ và phiếu khổ to.

III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các hoạt động dạy – học chủ yếu.

Tải bản đầy đủ ngay(389 tr)

×