Tải bản đầy đủ - 18 (trang)
Mục tiêu 1. Phát triển thể chất

Mục tiêu 1. Phát triển thể chất

Tải bản đầy đủ - 18trang

Chủ đề
: Gia đình thân yêu
Thực hiện 3 tuần : Từ 1310 đến 31102008

I. Mục tiêu 1. Phát triển thể chất


Hình thành ý thức và một số kĩ năng giữ gìn đồ dùng, đồ chơi trong gia đình sạch sẽ, gọn gàng ngăn nắp và sử dụng an toàn hợp lí. ăn uống hợp lí đúng giờ, hiểu biết về bữa ăn của gia đình các món ăn, bữa ăn trong ngày, thái độ trong bữa ăn
Có một số hiĨu biÕt vỊ Ých lỵi cđa viƯc tËp lun vËn động đối với sự phát triển cơ thể, giữ gìn và bảo vệ sức khoẻ cùng ng ời thân trong gia đình.
Trẻ có thói quen tốt, hành vi văn minh trong ăn uống và giữ gìn vệ sinh: biết rửa tay, lau mặt sạch sẽ trớc và sau khi ăn, khi tay bẩn, sau khi đi vệ sinh. ăn xong biết uống nớc súc miệng và có thói quen đánh răng, giữ vệ sinh răng miệng.
Phòng bệnh và giữ gìn vệ sinh nhà cửa, đồ dùng trong gia đình.

2. Phát triển nhận thức


Trẻ hiểu đợc mối quan hệ và công việc của mỗi thành viên trong cuộc sống gia đình. Biết địa chỉ gia đình mình, số điện thoại. Trẻ hiểu về nhu cầu của gia đình biết quan tâm và cùng chia sẻ với nhau, nhu cầu về dinh dỡng
Trẻ biết một số qui tắc đơn giản của gia đình nề nếp, giờ giấc sinh hoạt, thói quen tốt.... Phân biệt đợc đồ dùng GĐ theo 2,3 dấu hiệu,biết so sánh các đồ dùng, vật liệu trong gia đình và sử dụng các từ so sánh.

3. Phát triển thẩm mĩ


Hình thành ở trẻ khả năng cảm nhận cái đẹp trong cuộc sống và trong gia đình trẻ trang trí nhà cửa, bày biện... Phát triển ở trẻ khả năng thể hiện cảm xúc, sáng tạo yêu cái đẹp trong cuộc sống xung quanh trẻ.Tạo ra các sp tạo hình về đồ dùng
GĐ, ngời thân, kiểu nhà...

4. Phát triển ngôn ngữ


Trẻ bày tỏ nhu cầu, mong muốn của mình bằng ngôn ngữ. Biết lắng nghe đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi. Kể lại đợc một số sự kiện trong gia đình một cách logic
Hình thành kĩ năng giao tiếp, chào hỏi lễ phép phù hợp với chuẩn mực văn hoá gia đình.Nhận biết ký hiệu chữ viết.

5. Phát triển tình cảm- xã hội


Trẻ biết yêu thơng quan tâm giúp đỡ các thành viên trong gia đình trẻ. Có ý thức sử dụng tiết kiệm đồ dùng GĐ. Có khả năng biểu lộ cảm xúc của bản thân, nhận biết những cảm xúc của ngời thân trong gia đình. Hình thành ở trẻ một số kĩ năng
ứng xử tôn trọng và giữ gìn truyền thống của gia đình Việt Nam.
1
II
. mạng nội dung:
+ Các thành viên trong gia đình: tôi, bố mẹ, anh, chị, em họ tên, sở thích + Công việc của các thành viên trong gia đình
+ Họ hàng nội , ngoại ông, bà, cô, gì, chú, bác Những ngày họ hàng GĐ tập trung...
+ Qui mô gia đình gia đình lớn, gia đình nhỏ gia đình đông con, gia đình ít con +5
Những ngời thân và họ hàng của bé.
2
Gia đình thân yêu

III. Mạng hoạt động


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu 1. Phát triển thể chất

Tải bản đầy đủ ngay(18 tr)

×