Tải bản đầy đủ - 121 (trang)
Kó năng: Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

Kó năng: Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

Tải bản đầy đủ - 121trang

2. Phát triển các hoạt động: 


Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh kể chuyện. Phương pháp: Đàm thoại, giảng giải.
∗ Hướng dẫn học sinh hiểu yêu cầu đề bài.
- Giáo viên gọi học sinh đọc yêu cầu đề bài. - Giáo viên ghi đề bài lên bng3, yêu cầu học sinh xác đònh đúng
yêu cầu đề bài bằng cách gạch dưới những từ ngữ cần chú ý. - Giáo viên giải nghóa cụm từ “bảo vệ trật tự, an ninh” là hoạt
động chống lại sự xâm phạm, quấy rối để giữ gìn yên ổn về chính trò, có tổ chức, có kỉ luật.
- Giáo viên lưu ý học sinh có thể kể một truyện đã đọc trong SGK ở các lớp dưới hoặc các bài đọc khác.
- Giáo viên gọi một số học sinh nêu tên câu chuyện các em đã chọn kể.

Hoạt động 2: Học sinh kể chuyện và trao đổi nội dung. Phương pháp: Kể chuyện, thảo luận.
- Yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm. - Giáo viên hướng dẫn học sinh: khi kết thúc chuyện cần nói lên
điều em đã hiểu ra từ câu chuyện. - Giáo viên nhận xét, tính điểm cho các nhóm.

Hoạt động 3: Củng cố
- Yêu cầu học sinh nhắc lại tên một số câu chuyện đã kể. - Tuyên dương.

5. Tổng kết - dặn dò: - Về nhà viết lại vào vở câu chuyện em kể.


- Nhận xét tiết học.
Hoạt động lớp.
- 1 học sinh đọc yêu cầu, cả lớp đọc thầm.
- Cả lớp làm vào vở. - 1 học sinh lên bảng gạch dưới các
từ ngữ. VD: Hãy kể câu chuyện đã được
nghe hoặc được đọc về những người đã góp sức mình bảo vệ trật tự, an
ninh.
- 1 học sinh đọc toàn bộ phần đề bài và gợi ý 1 – 2 ở SGK. Cả lớp đọc
thầm. - 4 – 5 học sinh tiếp nối nhau nêu
tên câu chuyện kể.
Hoạt động nhóm, lớp.
-
1 học sinh đọc gợi ý 3 →
viết nhanh ra nháp dàn ý câu chuyện kể.
- 1 học sinh đọc gợi ý 4 về cách kể. - Từng học sinh trong nhóm kể câu
chuyện của mình. Sau đó cả nhóm cùng trao đổi về ý nghóa câu chuyện.
- Đại diện các nhóm thi đua kể chuyện.
- Cả lớp nhận xét, chọn người kể chuyện hay.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kó năng: Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

Tải bản đầy đủ ngay(121 tr)

×