Tải bản đầy đủ - 121 (trang)
Tổng kết - dặn dò: - Yêu cầu học sinh về nhà luyện đọc.

Tổng kết - dặn dò: - Yêu cầu học sinh về nhà luyện đọc.

Tải bản đầy đủ - 121trang

- Nêu tên đơn vị đo thể tích đã học? -Hỏi:Mỗi đơn vị đo thể tích hơn kém nhau bao
nhiêu lần? -Mét khối,xăng- ti- mét khối,đề- xi- mét khối.
-Hai đơn vị thể tích liền kề hơn kém nhau 1000lần.
Hoạt động 2: Rèn kĩ năng đọc viết và so sánh số đo các đơn vị đo thể tích Bài 1:
aYêu cầu HS đọc đề bài. -Yêu cầu HS làm bài vào vở.
-Yêu cầu 1 tổ Hs nối tiếp nhau chữa bài ,mỗi HS ch- ac một số đo.
-GV yêu cầu HS nhận xét . -GV đánh giá
-Yêu cầu HS nêu cách đọc chung.
bYêu cầu HSđọc đề bài -Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở,1HS lên bảng làm
bài. -Yêu cầu HS chữa bài lên bảng .
-GV nhận xét đánh giá và cho điểm
Bài 2:
-Yêu cầu HS đọc đề bài -GV treo bảng phụ ghi đầu bài
-Yêu cầu HS thảo luận nhóm và làm bài. -Yêu cầu HS làm bài trên bảng phụ
-Yêu cầu HS chữa bài. -GV chú ý cả 3 cách đọc a,b,c đều đúng.
-Chú ý:Thông thờng HS chỉ cho cách đọc a Là đúng và cho cách đọc khác là sai.Khi đọc GV
có thể yêu cầu HS viết số theo cách đọc đã cho và các em sẽ nhận ra kết quả đúng a , b, c
Bài 3:
-Yêu cầu HS đọc đề bài và tự làm -Nếu HS lúng túng ,GV có thể gợi ý nh sau:
Hãy đa các số đo vè dạng số thập phân với cùng đơn vị đo :Nhẩm lại quy tắc so sánh số thập phânhoặc
quy tắc so sánh số tự nhiên. - Yêu cầu HS nhận xét các số đo.
- Yêu cầu HS làm bài vào vở,3 HS lên bảng làm bài. -Yêu cầu HS nhận xét.
--GV nhận xét,đánh giá -Chuyển phân số thâph phân sang số thập phân ,ta
Bài 1: a Đọc các số đo
-HS làm bài vào vở Năm mét khối
Hai nghìn không trăm năm mơi xăngtimét khối
Hai nghìn không trăm linh năm đề-xi-mét khối. Mời phẩy một trăm hai lăm mét khối.
Không phẩy một trăm linh chín xăngtimét khối
Không phẩy,không không trăm mời lăm đề-xi-mét khối.
Một phần t mét khối. chín mơi lăm phần nghìn đề-xi-mét khối.
-HS nhận xét. -Đọc các số đo rồi đọc đơn vị đo.
b Viết các số đo đơn vị thể tích
-Cả lớp làm vào vở,1HS làm trên bảng -Một nghìn chín trăm năm mơi hai xăngtimét
khối 1952 cm
3
Hai nghìn không trăm mơi năm mét khối : 2015 m
3
Ba phần tám đề-xi mét khối: 3 dm
3
8 Không phẩy chính trăm mời chín mét khối:0,919
m
3
Bài 2:
-Đúng ghi Đ,sai ghi S . -HS quan sát
-HS thảo luận 0,25m
3
đọc là: akhông phẩy hai mơi năm mét khối:Đ
bKhông phẩy hai trăm năm mơi mét khối:Đ cHai mơi lăm phần trăm mét khối :Đ
dHai mơi lăm phần nghìn mét khối:S b0,250 m
3
c0,25 m
3
d0,025 m
3
Bài 3:
-HS đọc đề bài và làm bài vào vở -So sánh các số đo:
aKhông cùng đơn vị đo. Số đo viết dới dạng số thập phân,hoặc số tự
nhiên,hoặc phân số. bCùng đơn vị đo.
Số đo viết dới dạng số phân số hoặc số thập phân. Bài giải
aĐổi 913,232413 m
3
=913232413cm
3
làm thế nào? --Yêu cầu về nhà làm thêm cách khác với cách đã
làm trên lớp. Nên 913,232413 m
3
= 913232413cm
3
b Đổi 12345 m
3
= 12,345 m
3
1000 Nên 12345 m
3
= 12,345 m
3
1000 Đổi 8372361 m
3
= 83723,61m
3
1000 Nªn 8372361 m
3
= 83723,61m
3
1000 -Đếm xem có bao nhiêu chữ số 0 ở mẫu của phân
số thập phân thì có bấy nhiêu chữ số ở phần thập phân củ số thập phân.
LAỉM VAấN: LẬP CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG tt.
I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Dựa vào dàn ý cho, lập chương trình cụ thể cho một trong các hoạt động tập thể
góp phần giữ gìn cuộc sống trật tự, an ninh.
2. Kó năng: - Chương trình đã lập phải sáng, rõ ràng, rành mạch, cụ thể giúp người đọc, người
thực hiện hình dung dễ dàng nội dung và tiến trình hoạt động.

3. Thái độ: - Giáo dục học sinh lòng say mê sáng tạo. II. Chuẩn bò:


+ GV: Bảng phụ ghi nội dung cơ bản của một chương trình hành động theo dàn ý đã nêu trong sách SGK. Các tờ giấy khổ to cho học sinh các nhóm làm bài.
+ HS: vở

III. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN


HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1. Khởi động:
2. Bài cũ: Lập chương trình hành động tuần 20. - Giáo viên kiểm tra 1 – 2 học sinh khá giỏi đọc lại bản chương
trình hành động em đã lập viết vào vở. 3. Giới thiệu bài mới:
Trong tiết học này, các em tiếp tục luyện tập lập chương trình hành động cho một hoạt động tập thể. Đó là hoạt động góp phần giữ gìn cuộc
sống trật tự, an ninh. Lập chương trình hành động tt.

4. Phát triển các hoạt động: 


Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh luyện tập.
- Yêu cầu học sinh đọc đề bài. - Giáo viên nhắc học sinh lưu ý: Đây là một hoạt động cho BCH
Liên Đội của trường tổ chức. Em hãy tưởng tượng em là một lớp trưởng hoặc một chi đội trưởng và chọn hoạt động em đã biết, đã
tham gia hoặc có thể tưởng tượng cho 1 hoạt động em chưa từng - Hát
tham gia. - Yêu cầu học sinh nêu tên hoạt động em chọn.
- Gọi học sinh đọc to phần gợi ý.

Hoạt động 2: Luyện tập.
- Giáo viên phát bút cho 4 – 5 học sinh lập những chương trình hoạt động khác nhau lên bảng.
- Giáo viên nhận xét, sửa chữa cho học sinh. -Giáo viên gọi học sinh đọc lại CTHĐ của mình.
- Giáo viên nhận xét, chấm điểm.
∗ Mẫu CTHĐ: Tổ chức tuần hành tuyên truyền về an toàn giao
thông ngày 183 lớp 5
1

Hoạt động 3: Củng cố.
- Giáo viên nhận xét hoạt động khả thi. 5. Tổng kết - dặn dò:
- Yêu cầu học sinh về nhà hoàn chỉnh lại CTHĐ viết vào vở. - Nhận xét tiết học.
- Học sinh đọc đề bài, cả lớp đọc thầm.
- Các em suy nghó, lựa chọn một trong 5 hành động đề bài đã nêu.
- Nhiều học sinh tiếp nối nhau nêu tên hoạt động em chọn.
- 1 học sinh đọc phần gợi ý, cả lớp đọc thơ.
- Học sinh cả lớp làm vào vở, 4 – 5 em làm bài trên giấy xong rồi dán lên
bảng lớp và trình bày kết quả. - Cả lớp nhận xét bổ sung hoàn
chỉnh bài của bạn. - Từng học sinh tự sửa chữa bản
chương trình hoạt động của mình. - 4 – 5 em học sinh xung phong đọc
chương trình hoạt động sau khi đã sửa hoàn chỉnh. Cả lớp bình chọn người
lập bảng CTHĐ tốt nhất. -Lớp bình chọn chương trình.
Thø 5 ngày 19 tháng 2 năm 2009
Tiết 114: thể tích hình hộp chữ nhật

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổng kết - dặn dò: - Yêu cầu học sinh về nhà luyện đọc.

Tải bản đầy đủ ngay(121 tr)

×