Tải bản đầy đủ - 121 (trang)
Giới thiệu bài mới: Chú đi tuần.

Giới thiệu bài mới: Chú đi tuần.

Tải bản đầy đủ - 121trang

- Khổ 3: “Trong đêm…chú rồi” - Khổ 4: Đoạn còn lại.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện đọc những từ ngữ phát âm còn lẫn lộn do ảnh hưởng của
phương ngữ như âm tr, ch, s, x… - Giáo viên đọc diễn cảm toàn bài giọng nhẹ,
trầm lắng, thiết tha. 
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài. Phương pháp: Thảo luận, đàm thoại, giảng giải.
- Yêu cầu học sinh đọc khổ thơ 1 và trả lời câu hỏi.
- Người chiến só đi tuần trong hoàn cảnh như thế nào?
- Giáo viên gọi 2 học sinh tiếp nối nhau đọc các khổ thơ 1 và 2 và nêu câu hỏi.
- Đặt hình ảnh người chiến só đi tuần bên hình ảnh, giấc ngủ yêu bình của học sinh, tác giả bài
thơ muốn nói lên điều gì? - Giáo viên chốt: Các chiến só đi tuần trong đêm
khuya qua trường. Học sinh miền Nam lúc mọi người đã yên giấc ngủ say tác giả đã đặt hai hình
ảnh đối lập nhau để nhằm ngợi ca những tấm lòng tận t hy sinh quên mình vì hạnh phúc trẻ thơ
của các chiến só an ninh. - Yêu cầu học sinh đọc 2 khổ thơ còn lại và nêu
câu hỏi. - Em hãy gạch dưới những từ ngữ và chi tiết thể
hiện tình cảm và mong ước của người chiên só đối với các bạn học sinh?
- Giáo viên chốt: Các chiến só an ninh yêu thương các cháu học sinh, quan tâm, lo lắng cho các
cháu, sẵn sàng chòu gian khổ, khó khăn để giữ cho cuộc sống của các cháu bình yên, mong các cháu
học hành giỏi giang, có một tương lai tốt đẹp. 
Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm. Phương pháp: Thảo luận, đàm thoại, giảng giải.
- Học sinh tiếp nối nhau đọc từng khổ thơ.
- Học sinh luyện đọc.
- Học sinh lắng nghe.
Hoạt động nhóm, lớp.
- 1 học sinh đọc 1 khổ thơ. - Cả lớp đọc thầm và trả lời câu hỏi.
- Dự kiến: Người chiến só đi tuần trong đêm khuya, gió rét, khi mọi người đã yên giấc ngủ say.
- 2 học sinh đọc khổ thơ tiếp nối nhau. - Học sinh phát biểu.
- Dự kiến: Tác giả bài thơ muốn ngợi ca những chiến só tận t, quên mình vì hạnh phúc của trẻ
thơ.
- 2 học sinh tiếp nối nhau đọc 2 khổ thơ còn lại. - Học sinh tìm và gạch dưới các từ ngữ và chi tiết.
- Dự kiến: Từ ngữ, yêu mến, lưu luyến. - Chi tiết: thầm hỏi các cháu ngủ có ngon không?
Đi tuần mà vẫn nghó mãi đến các cháu, mong giữ mãi nơi cháu nằm ấm mãi.
- Mong ước: Mai ác cháu học hành tiến bộ, đời đẹp tươi khăn đỏ tung bay.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh xác đònh cách đọc diễn cảm bài thơ cách nhấn giọng, ngắt nhòp
các khổ thơ.
Gió hun hút lạnh lùng Trong đêm khuya phố vắng
Súng trong tay im lặng Chú đi tuần đêm nay
- Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc thuộc lòng từng khổ thơ.
- Tổ chức cho học sinh thi đua đọc diễn cảm và thuộc lòng từng khổ thơ, cả bài thơ.
- Yêu cầu học sinh chia nhóm để thảo luận tìm đại ý bài.

Hoạt động 4: Củng cố.
- Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đua 2 dãy. - Giáo viên nhận xét–Tuyên dương

5. Tổng kết - dặn dò: - Yêu cầu học sinh về nhà luyện đọc.


- Chuẩn bò: “Tập tục xưa của người ÊĐê”. - Nhận xét tiết học
Hoạt động nhóm đôi, lớp.
- Học sinh luyện đọc từng khổ thơ, cả bài thơ. - Học sinh các tổ, nhóm, cá nhân thi đua đọc
thuộc lòng và diễn cảm bài thơ. - Học sinh các nhóm thảo luận trao đổi tìm đại ý
bài và trình bày kết quả. - Dự kiến: Các chiến só an ninh yêu thương quan
tâm lo lắng cho các cháu học sinh sẵn sàng chòu gian khổ, khó khăn để giữ cho cuộc sống của các
cháu bình yên, mong các cháu học hành giỏi giang, có tương lai tốt đẹp.
- Học sinh thi đua đọc diễn cảm.
To¸n: Luyện tập A.Mục tiêu
Giúp HS: -Ôn tập các đơn vị đo thể tích ,mét khối, xăng- ti- mét khối,đề- xi- mét khối.
-Củng cố rèn luyện kĩ năng đọc viết các số đo thể tích và quan hệ giữa các đơn vị đo. -Rèn luyện kĩ năng so sánh các số đo thể tích và chuyển đổi đơn vị đo.
B.các đồ dùng dạy học
- Bảng phụ BT 1b. C.các hoạt động dạy- học chủ yếu
Hoạt động 1:kiểm tra bài cũ:Ôn lại bảng đơn vị đo thể tích
- Nêu tên đơn vị đo thể tích đã học? -Hỏi:Mỗi đơn vị đo thể tích hơn kém nhau bao
nhiêu lần? -Mét khối,xăng- ti- mét khối,đề- xi- mét khối.
-Hai đơn vị thể tích liền kề hơn kém nhau 1000lần.
Hoạt động 2: Rèn kĩ năng đọc viết và so sánh số đo các đơn vị đo thể tích Bài 1:
aYêu cầu HS đọc đề bài. -Yêu cầu HS làm bài vào vở.
-Yêu cầu 1 tổ Hs nối tiếp nhau chữa bài ,mỗi HS ch- ac một số đo.
-GV yêu cầu HS nhận xét . -GV đánh giá
-Yêu cầu HS nêu cách đọc chung.
bYêu cầu HSđọc đề bài -Yêu cầu cả lớp làm bài vào vở,1HS lên bảng làm
bài. -Yêu cầu HS chữa bài lên bảng .
-GV nhận xét đánh giá và cho điểm
Bài 2:
-Yêu cầu HS đọc đề bài -GV treo bảng phụ ghi đầu bài
-Yêu cầu HS thảo luận nhóm và làm bài. -Yêu cầu HS làm bài trên bảng phụ
-Yêu cầu HS chữa bài. -GV chú ý cả 3 cách đọc a,b,c đều đúng.
-Chú ý:Thông thờng HS chỉ cho cách đọc a Là đúng và cho cách đọc khác là sai.Khi đọc GV
có thể yêu cầu HS viết số theo cách đọc đã cho và các em sẽ nhận ra kết quả đúng a , b, c
Bài 3:
-Yêu cầu HS đọc đề bài vµ tù lµm -NÕu HS lóng tóng ,GV cã thĨ gợi ý nh sau:
Hãy đa các số đo vè dạng số thập phân với cùng đơn vị đo :Nhẩm lại quy tắc so sánh số thập phânhoặc
quy tắc so sánh số tự nhiên. - Yêu cầu HS nhận xét các số đo.
- Yêu cầu HS làm bài vào vở,3 HS lên bảng làm bài. -Yêu cầu HS nhận xét.
--GV nhận xét,đánh giá -Chuyển phân số thâph phân sang số thập phân ,ta
Bài 1: a Đọc các số đo
-HS làm bài vào vở Năm mét khối
Hai nghìn không trăm năm mơi xăngtimét khối
Hai nghìn không trăm linh năm đề-xi-mét khối. Mời phẩy một trăm hai lăm mét khối.
Không phẩy một trăm linh chín xăngtimét khối
Không phẩy,không không trăm mời lăm đề-xi-mét khối.
Một phần t mét khối. chín mơi lăm phần nghìn đề-xi-mét khối.
-HS nhận xét. -Đọc các số đo rồi đọc đơn vị đo.
b Viết các số đo đơn vị thể tích
-Cả lớp làm vào vở,1HS làm trên bảng -Một nghìn chín trăm năm mơi hai xăngtimét
khối 1952 cm
3
Hai nghìn không trăm mơi năm mét khối : 2015 m
3
Ba phần tám đề-xi mét khối: 3 dm
3
8 Không phẩy chính trăm mời chín mét khối:0,919
m
3
Bài 2:
-Đúng ghi Đ,sai ghi S . -HS quan sát
-HS thảo luận 0,25m
3
đọc là: akhông phẩy hai mơi năm mét khối:Đ
bKhông phẩy hai trăm năm mơi mét khối:Đ cHai mơi lăm phần trăm mét khối :Đ
dHai mơi lăm phần nghìn mét khối:S b0,250 m
3
c0,25 m
3
d0,025 m
3
Bài 3:
-HS đọc đề bài và làm bài vào vở -So sánh các số đo:
aKhông cùng đơn vị đo. Số đo viết dới dạng số thập phân,hoặc số tự
nhiên,hoặc phân số. bCùng đơn vị đo.
Số đo viết dới dạng số phân số hoặc số thập phân. Bài giải
aĐổi 913,232413 m
3
=913232413cm
3

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giới thiệu bài mới: Chú đi tuần.

Tải bản đầy đủ ngay(121 tr)

×