Tải bản đầy đủ - 121 (trang)
Kó năng: - Hiểu các từ ngữ trong bài, hoàn cảnh ra đời của bài thơ.

Kó năng: - Hiểu các từ ngữ trong bài, hoàn cảnh ra đời của bài thơ.

Tải bản đầy đủ - 121trang

- Khổ 3: “Trong đêm…chú rồi” - Khổ 4: Đoạn còn lại.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện đọc những từ ngữ phát âm còn lẫn lộn do ảnh hưởng của
phương ngữ như âm tr, ch, s, x… - Giáo viên đọc diễn cảm toàn bài giọng nhẹ,
trầm lắng, thiết tha. 
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài. Phương pháp: Thảo luận, đàm thoại, giảng giải.
- Yêu cầu học sinh đọc khổ thơ 1 và trả lời câu hỏi.
- Người chiến só đi tuần trong hoàn cảnh như thế nào?
- Giáo viên gọi 2 học sinh tiếp nối nhau đọc các khổ thơ 1 và 2 và nêu câu hỏi.
- Đặt hình ảnh người chiến só đi tuần bên hình ảnh, giấc ngủ yêu bình của học sinh, tác giả bài
thơ muốn nói lên điều gì? - Giáo viên chốt: Các chiến só đi tuần trong đêm
khuya qua trường. Học sinh miền Nam lúc mọi người đã yên giấc ngủ say tác giả đã đặt hai hình
ảnh đối lập nhau để nhằm ngợi ca những tấm lòng tận t hy sinh quên mình vì hạnh phúc trẻ thơ
của các chiến só an ninh. - Yêu cầu học sinh đọc 2 khổ thơ còn lại và nêu
câu hỏi. - Em hãy gạch dưới những từ ngữ và chi tiết thể
hiện tình cảm và mong ước của người chiên só đối với các bạn học sinh?
- Giáo viên chốt: Các chiến só an ninh yêu thương các cháu học sinh, quan tâm, lo lắng cho các
cháu, sẵn sàng chòu gian khổ, khó khăn để giữ cho cuộc sống của các cháu bình yên, mong các cháu
học hành giỏi giang, có một tương lai tốt đẹp. 
Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm. Phương pháp: Thảo luận, đàm thoại, giảng giải.
- Học sinh tiếp nối nhau đọc từng khổ thơ.
- Học sinh luyện đọc.
- Học sinh lắng nghe.
Hoạt động nhóm, lớp.
- 1 học sinh đọc 1 khổ thơ. - Cả lớp đọc thầm và trả lời câu hỏi.
- Dự kiến: Người chiến só đi tuần trong đêm khuya, gió rét, khi mọi người đã yên giấc ngủ say.
- 2 học sinh đọc khổ thơ tiếp nối nhau. - Học sinh phát biểu.
- Dự kiến: Tác giả bài thơ muốn ngợi ca những chiến só tận t, quên mình vì hạnh phúc của trẻ
thơ.
- 2 học sinh tiếp nối nhau đọc 2 khổ thơ còn lại. - Học sinh tìm và gạch dưới các từ ngữ và chi tiết.
- Dự kiến: Từ ngữ, yêu mến, lưu luyến. - Chi tiết: thầm hỏi các cháu ngủ có ngon không?
Đi tuần mà vẫn nghó mãi đến các cháu, mong giữ mãi nơi cháu nằm ấm mãi.
- Mong ước: Mai ác cháu học hành tiến bộ, đời đẹp tươi khăn đỏ tung bay.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kó năng: - Hiểu các từ ngữ trong bài, hoàn cảnh ra đời của bài thơ.

Tải bản đầy đủ ngay(121 tr)

×