Tải bản đầy đủ - 121 (trang)
Giới thiệu bài mới: MRVT: Trật tự an ninh. Phát triển các hoạt động: 

Giới thiệu bài mới: MRVT: Trật tự an ninh. Phát triển các hoạt động: 

Tải bản đầy đủ - 121trang

Bài 3: - Giáo viên lưu ý học sinh đọc kể để phát hiện ra các từ
ngữ chỉ người, sự vật, liên quan đến nội dung bảo vệ an ninh, trật tự.
- Giáo viên nhận xét, chốt lại, giải thích cho học sinh hiểu nghóa của các từ các em vừa tìm.

5. Tổng kết - dặn dò: - Ôn bài.


- Chuẩn bò: “Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ tt”. - Nhận xét tiết học
- Cả lớp nhận xét.
- 1 học sinh đọc yêu cầu đề bài và truyện vui.
- Cả lớp đọc thầm. - Học sinh làm cá nhân rồi phát biểu ý kiến.
Cả lớp nhận xét
Khoa học:
S d ng n ng l ng đi n
ử ụ ă
ượ ệ
IMục tiêu: Sau bài này, HS biết:
-Kể một số ví dụ chứng tỏ dòng điện mang năng lượng. -Kể tên một số đồ dùng, máy móc sử dụng điện. Kể tên một số loại nguồn điện.
IIChuẩn bị: -Tranh ảnh về đồ dùng, máy móc sử dụng điện.
-Một số đồ dùng, máy móc sử dụng điện. Hình trang 92, 93 sgk.
IIIHoạt động dạy học:
Phương pháp dạy học Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Kiểm tra bài: Sử dụng năng lượng gió và nước chảy. Sử dụng năng lượng điện.
MT: HS kể một số vd chứng tỏ dòng điện mang năng lượng. Một số loại nguồn điện phổ biến.
-GV cho HS lớp thảo luận: Kể tên một số đồ dùng sử dụng điện mà bạn biết.
-GV yêu cầu HS cả lớp trả lời: Năng lượng điện mà các đồ dùng trên sử dụng được lấy từ đâu?
-GV giảng: Tất cả các vật có khả năng cung cấp năng lượng điện đều được gọi chung là nguồn điện.
MT: HS kể được một số ứng dụng của dòng điện và tìm được vd về các máy móc, đồ dùng ứng với mỗi ứng
dụng. B1: GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm: Quan sát các
vật thật hay mơ hình hoặc tranh ảnh những đồ dùng, máy móc dùng động cơ điện đã sưu tầm được:
+Kể tên của chúng. +Nêu nguồn điện chúng cần sử dụng.
+Nêu tác dụng của dòng điện trong các đồ dùng, máy móc đó.
B2: Đại diện từng nhóm giới thiệu với cả lớp. MT: HS nêu được những dẫn chứng về vai trò của điện
trong mọi mặt của cuộc sống. GV chia HS thành 2 đội tham gia chơi.
+GV: Em hãy tìm các dụng cụ, máy móc có sử dụng điện phục vụ cho mỗi lĩnh vực: sinh hoạt hằng ngày; học
tập; thông tin; giao thông; nơng nghiệp; giải trí; thể thao;........
Đội nào tìm được nhiêu hơn trong cùng một thời gian là thắng cuộc.
Qua trò chơi, GV cho HS thảo luận để nhận thấy vai trò quan trọng cũng như những tiện lợi mà điện đã mang lại
cho cuộc sống của con người. Bài sau: Lắp mạch điện đơn giản.
HS kiểm tra. HS mở sách.
HS trả lời.
HS thảo luận và trả lời câu hỏi.
HS đại din nhúm.
HS tham gia.
HS lng nghe.
Thứ 4 ngày18 tháng 2 năm 2009
TAP ẹOẽC: CHU ẹI TUAN.

I. Muùc tieõu:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giới thiệu bài mới: MRVT: Trật tự an ninh. Phát triển các hoạt động: 

Tải bản đầy đủ ngay(121 tr)

×