Tải bản đầy đủ - 121 (trang)
Bài cũ: Trả bài văn tả người. 2. Giới thiệu bài mới: . Phát triển các hoạt động:  Tổng kết - dặn dò:

Bài cũ: Trả bài văn tả người. 2. Giới thiệu bài mới: . Phát triển các hoạt động:  Tổng kết - dặn dò:

Tải bản đầy đủ - 121trang

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1. Bài cũ: Trả bài văn tả người. 2. Giới thiệu bài mới: .


3. Phát triển các hoạt động: 


Hoạt động 1: Củng cố hiểu biết về văn kể
chuyện. . Bài 1
Yêu cầu học sinh đọc yêu cầu đề bài.
-
Giáo viên phát các tờ phiếu khổ to viết sẵn bảng tổng kết
cho
các nhóm thảo luận làm bài.
- Giáo viên nhận xét, kết luận nhóm
thắng 
Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài
tập. Bài 2
Yêu cầu 1 học sinh đọc đề bài. -
Giáo viên nhận xét, chốt lại lời giải đúng, tính điểm thi đua.

5. Tổng kết - dặn dò:


Ye. Ch Chuẩn bò: Đọc trước chuyện cổ tích Cây
khá.Nhận xét tiết học.
.1 học sinh đọc yêu cầu đề bài, cả lớp đọc thầm.
Học sinh các nhóm làm việc, nhóm nào làm xong dán nhanh phiếu lên bảng lớp và đại
diện nhóm trình bày kết quả. :
Cả lờp nhận xét. 2 học sinh nối tiếp nhau đọc yêu cầu đề bài:
Một em đọc yêu cầu và truyện “Ai giỏi nhất?” ; một em đọc câu hỏi trắc nghiệm.
-
Cả lớp đọc thầm toàn văn yêu cầu đề bài và dùng bút chì khoanh tròn chữ
cái trước câu trả lời đúng. 3 – 4 học sinh được gọi lên bảng thi đua làm
nhanh và đúng. VD: các ý trả lời đúng là a3 , b3 , c3
- Cả lớp nhận xét.
Giới thiệu một số truyện hay để lớp đọc tham khaỷo.
Thứ 5 ngày12 tháng 2 năm 2009 Toán
Luyn tp chung
M ụ
c tiêu
­Giúp hs ­H? th?ng và củng cố lại các quy tắc tính diện tích xung quanh, Stp, của HHCN và
HLP. Vận dụng các quy tắc tính diện tich để giải một số bài tập có yêu cầu tổng hợp liên quan đến đến các hình LP và HHCN
dùng d y h c - _ Đồ
ạ ọ
-- Bảng phụ
Hoạt động day học
LUYỆN TỪ VÀ CÂU. NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP
-BẰNG QUAN HỆ TỪ tt. I
. Mục tiêu:
- Học sinh hiểu thế nào là câu ghép thể hiện quan hệ tương phản. - Biệt tạo ra các câu ghép mới thể hiện quan hệ tương phản bằng cách thay đổi vò trí các
vế câu, nối các vế câu ghép bằng một quan hệ từ hoặc một cặp quan hệ từ hoặc thêm vế câu thích hợp vào chỗ trống.
- Yêu tiếng Việt, bồi dướng thói quen dùng từ đúng, viết thành câu.

II. Chuẩn bò:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài cũ: Trả bài văn tả người. 2. Giới thiệu bài mới: . Phát triển các hoạt động:  Tổng kết - dặn dò:

Tải bản đầy đủ ngay(121 tr)

×