Tải bản đầy đủ - 121 (trang)
Bài cũ: Lập làng giữ biển Giới thiệu bài mới: Cao Bằng 3. Phát triển các hoạt động: Tổng kết - dặn dò:

Bài cũ: Lập làng giữ biển Giới thiệu bài mới: Cao Bằng 3. Phát triển các hoạt động: Tổng kết - dặn dò:

Tải bản đầy đủ - 121trang

ấ ố
ấ ộ
ngu n n ng l ng l n duy trì các
ồ ă
ượ ớ
ho t đ ng hàng ngày c a con ng i.
ạ ộ
ủ ườ
ó khơng ph i là ngu n n ng l ng
Đ ả
ồ ă
ượ vô t n.

3 C ng c d n dò ủ
ố ă :
-.Tổng kết: -Dặn dò:
_ GV dặn HS chuẩn bị bài sau: + Xem bài 44 trang90
Thø 4 ngày11 tháng 2 năm 2009
TAP ẹOẽC:
CAO BAẩNG.

I. Muùc tieõu:


- ẹoùc trôi chảy, lưu loát bài thơ, biết đọc khá liền mạch các dòng thơ trong cùng một khổ thơ, ngắt nghỉ hơi đúng nhòp, thể hiện đúng ý của bài.
- Đọc diễn cảm bài thơ với giọng nhẹ nhàng, tình cảm, thể hiện lòng yêu mến của tác giả.
- Hiểu nội dung bài thơ: Ca ngợi Cao Bằng, mảnh đất có đòa thế đặc biệt, có những người dân mến khách, đôn hậu đang giữ gìn biên cương đất
nước.

II. Chuẩn bò:


+ GV: Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK, bản đồ Việt Nam. Bảng phụ viết sẵn các câu thơ, đoạn thơ luyện đọc cho học sinh
+ HS: SGK, tranh ảnh sưu tầm.

III. Các hoạt động


HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1. Bài cũ: Lập làng giữ biển


- Giáo viên nhận xét.

2. Giới thiệu bài mới: Cao Bằng 3. Phát triển các hoạt động:Hoạt động 1: Luyện đọc.
-
Học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi?
.
-
Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện đọc các từ ngữ phát âm chưa chính
xác: lặng thầm, suối khuất…
- .Giáo viên đọc diễn cảm bài thơ.

Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.
-
Yêu cầu học sinh đọc khổ thơ 1 và trả lời câu hỏi:
 Gạch dưới từ ngữ và chi tiết trong bài nói
lên đòa thế đặc biệt của Cao Bằng? Giáo viên chốt:
- .
 Tác giả đã sử dụng từ ngữ và hình ảnh nào
để nói lòng mến khách, sự đôn hậu của người Cao Bằng?
.Học sinh trao đổi theo cặp để trả lời câu hỏi: 
Cao Bằng tượng trưng cho lòng yêu nước của người dân miền núi như thế nào?
Giáo viên chốt: -
- Giáo viên gọi học sinh đọc khổ
thơ cuối. 
Qua khổ thơ cuối, tác giả muốn nói lên điều gì?

Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm
giọng đọc của bài thơ. -
Giáo viên nhận xét, tuyên dương.

5. Tổng kết - dặn dò:


- Học sinh xem lại bài.
- Chuẩn bò: “Phân xử tài tình”.
- Nhận xét tiết học
-
Nhiều học sinh tiếp nối nhau đọc từng khổ thơ và luyện đọc
Học sinh lắng nghe. 1 học sinh đọc khổ thơ 1, cả lớp đọc thầm.
-
Học sinh suy nghó rồi phát biểu. Dự kiến:
Muốn đến Cao Bằng ta phải vượt qua ba ngọn đèo: đèo Gió, đèo Giang, đèo Cao Bắc.
Các chi tiết đó là: “Sau khi qua … lại vượt” →
chi tiết nói lên đòa thế đặc biệt của Cao Bằng.
Hình ảnh nói lên lòng mến khách, sự đôn hậu của người Cao Bằng là: “Mận ngọt … dòu
dàng”; rất thương, rất thảo, lành như hạt gạo, hiền như suối trong”.
- Học sinh trao đổi trình bày ý kiến.
1 học sinh đọc, cả lớp đọc thầm. -
Học sinh phát biểu tự do. Vai trò quan trọng của Cao Bằng nơi
biên cương của Tổ quốc. Học sinh chia thành nhóm để tìm giọng đọc
của bài thơ và các em nối tiếp nhau đọc cho nhóm mình nghe.
Học sinh đọc diễn cảm 3 khổ thơ.
- Học sinh cho khổ thơ đọc diễn
cảm đọc thuộc bài thơ.
M ơn To án
Lun tËp A
.Mơc tiªu
Gióp HS -Cđng cè kiÕn thøc tÝnh diƯn tÝch xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phơng.
- Vận dụng đợc quy tắc tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phơng để giải một số tình huống đơn giản
B.
Đồ dùng dạy học
- Bảng phụ. C.
các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động 1: KT công thức diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phơng.
-Yêu cầu HS nêu lại quy tắc và công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình
lập phơng. -HS nhắc lại.
S
xq
=a x a x 4 S
tp
= a x a x 6
Hoạt động 2:Rèn kĩ năng tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phơng Bài 1:
-Gọi HS đọc đề bài . -Yêu cầu HS làm bài vào vở;1 HS làm bảng phụ.
-Chữa bài: +Gọi 2 HS nêu cách làm và đọc kết quả.
+Gọi HS nhận xét bài của bạn;HS còn lại chữa bài vào vở.
+GV nhận xét ,đánh giá.
-Hỏi:Cần lu ý điều gì khi số đo trong bài có đơn vị phức hợp?
-
Bài 2:
-Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài .Gọi các nhóm lên trình bầy kết quả thảo luận,
- Nhận xét,kết luận:Hình 3 và 4 gấp đợc hình lập
phơng Bài 3:
-Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài -Yêu cầu HS suy nghĩ và làm bài vào vởchỉ ghi
đáp số -Chữa bài:
+Gọi 2 HS đọc kết quỉa và giải thích cách làm mỗi HS làm 2 câu.
+HS khác nhận xét ,bổ xung và chữa bài +
Cng c dn dũ:-Nhõn xột gi hc
Bài 1:
-1 HS đọc đề bài - HS làm bài
Bài giải Ta có :2m 5cm=2,05m
Diện tích xung quanh của hình lập phơng đã cho là:
2,05 x 2,05 x 4 =16,81m
2
Diện tích toàn phần của hình lập phơng đã cho là:
2,05 x 2,05 x 6 =25,215m
2
Đáp số : 16,81m
2
25,215m
2
-Phải đổi số đo ra cùng một đơn vị -.
Bài 2:
- HS thảo luận - HS trình bầy kết quả.
-Chỉ có 3 hình và 4 hình có thể gấp đợc 1 hình lập phơng.
Bài 3:
--1 HS làm a S
b § c S
d §
LÀM VĂN: ÔN TẬP VĂN KỂ CHUYỆN.

I. Mục tiêu: :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài cũ: Lập làng giữ biển Giới thiệu bài mới: Cao Bằng 3. Phát triển các hoạt động: Tổng kết - dặn dò:

Tải bản đầy đủ ngay(121 tr)

×