Tải bản đầy đủ - 121 (trang)
§å dïng d¹y häc

§å dïng d¹y häc

Tải bản đầy đủ - 121trang


Hoạt động 3: Đọc diễn cảm.
-
Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm giọng đọc của bài
học sinh các nhóm tìm nội dung bài văn -
Giáo viên nhận xét.

5. Tổng kết - dặn dò:


- Xem lại bài.
- Chuẩn bò: “Cao Bằng”.
- Nhận xét tiết học
Dự kiến: Ca ngợi những người dân chài dũng cảm… của Tổ quốc.
To án
Lun tËp
A.Mơc tiªu
-Gióp HS -Cđng cè kiÕn thøc tÝnh diƯn tÝch xung quanh vµ diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
- Luyện tËp vËn dơng c«ng thøc tÝnh diƯn tÝch xung quanh và diện tích toàn phần trong một số tình huống đơn giản

B. Đồ dùng dạy học


- Bảng phụ cho Hs tham gia trò chơi BT3. C. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động 1: Ôn lai công thức diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.
-Yêu cầu Hs nhắc lại công thức diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ
nhật -Gọi HS nhận xét
-GV nhận xét nhấn mạnh các kích thớc pohải cùng đơn vị đo.
-HS nhắc lại S
xp
=Chu vi đáy x chiều cao S
tp
=S
xp
+ 2 x S
đáy
Hoạt động 2:Rèn kĩ năng tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.
Bài 1:
-Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài . -Lu ý :Các số đo có đơn vị đo thế nào?
-Yêu cầu HS tự làm bài vào vở không cần kẻ bảng ;1 Hs làm bảng phụ
-Chữa bài: +Gọi 2HS lần lợt trình bầy bài làm câu a,b
-Gọi HS khác nhận xét. +GV nhận xét ,đánh giá
Hỏi:Muốn tính
diện tích xung quanh và diện tích
toàn phần của hình hộp chữ nhật ta làm thế nào?
Bài 2:
-Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài - Yêu cầu tự làm bài vào vở;1 HS làm bảng phụ
-Chữa bài: .
+ Yêu cầu HS khác chữa bài vào vở + GV xác nhận kết quả. ý điều gì?
Bài 3: Bài 1:
-HS đọc đề bài -Cha cùng đơn vị đo ,phải đa về cùng đơn vị
- HS làm bài - HS chữa bài
Đáp số : a S
xp
=1440dm
2
S
tp
=2190 dm
2
b S
xp
=17 m
2
30 S
tp
=1 1 m
2
10 -
Bài 2:
-HS đọc - Diện tích quét sơn chính là diện tích toàn
phần trừ đi diện tích cái nắp;mà diện tích cái nắp là diện tích mặt đáy.
-HS làm bài Bài giải
Diện tích quét sơn ở mặt ngoài bằng diện tÝch xung quanh cđac¸i thïng.Ta cã:
8dm = 0,8m VËy diƯn quét sơn là :
Hỏi :Tại sao diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật bằng nhau?
- Hỏi :Tại sao lại điền Ssaivào câu c ?
-Bài này có htể tổ chức thành trò chới thi đua theo nhóm đội nào có kết quả nhanh nhất và đúng là
thắng cuộc. 1,5 + 0,6 x 2 0,8 + 1,5 x 0,6=4,26 m
Đáp sè : 4,26 m
2
Bµi 3:
-HS lµm bµi a,d : §; b,c :S
-HS chữa bài - Vì diện tích toàn phần bằng tổng diện tichs
các mặt bên nên khi thay đổi vị trí đặt hộp,diện tích toàn phần không thay đổi .
-Vì diện tích xung quanh của hình 1là 9,6dm
2
; diện tích xung quanh của hình 2 là 13,5dm
2
.
Lịch sử
K HOCH DẠY HỌC
Bến Tre đồng khởi.
IMục tiêu: Học xong bài này, HS biết:
+Vì sao nhân dân miền Nam phải vùng lên “Đồng khởi”. +Đi đầu phong trào “ Đồng khởi” ở miền Nam là nhân dân tỉnh Bến Tre.
IIChuẩn bị: HS: Sưu tầm ảnh tư liệu về phong trào đồng khởi. GV: Bản đồ Hành chính Việt Nam. Phiếu học tập của HS.
IIIHoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Kiểm tra bài: Nước nhà bị chia cắt. Bến Tre đồng khởi.
1Giới thiệu bài :
2 Tìm hiểu bài -GV nêu nhiệm vụ học tập cho HS.
+Vì sao nhdân miền Nam lại đồng loạt đứng lên khởi nghĩa?
+Phong trào “Đồng khởi” ở Bến Tre diễn ra ntn? +Phong trào “Đồng khởi” có ý nghĩa gì?
2-GV chia nhóm và thảo luận các nội dung sau: +N1và N2: Tìm hiểu nguyên nhân bùng nổ phong
trào “Đồng khởi”. +N3 và N4: Tóm tắt diễn biến chính cuộc “Đồng
khởi” +N5 và N6: Nêu ý nghĩa của phong trào “Đồng
khởi” Sau khi thảo luận, GV mời đại diện các nhóm lên
trình bày , GV nhận xét và bổ sung. 3GV cho HS nêu những thông tin sưu tầm được
về phong trào đồng khởi ở quê hương hay nơi khác mà em biết.
Bài sau: Nhà máy hiện đại đầu tiên ở nước ta. HS kiểm tra.
HS mở sách.
HS lắng nghe.
HS thảo luận và trả lời câu hỏi.
HS đại diện nhóm.
HS lắng nghe.
Th ứ 3 ng ày 10 th áng 2 n ăm 2009
Mơn : Tốn
DiƯn tÝch xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phơng A.Mục tiêu
Giúp HS -Tự nhận biết đợc hình lập phơng là hình hộp chữ nhật đặc biêt để rút ra đợc quy tắc tính diện tích và
công thức tính diện tích xung quanh của hình lập phơng từ quy tắc tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.
hình hộp chữ nhật. - Vận dụng đợc các quy tắc tính diện tích xung quanh,diện tích toàn phần của hình lập phơng để giải
một số BT có liên quan. B. Đồ dùng dạy học
- Một số hình lập phơng có kích thớc khác nhau.
C. Các hoạt động dạy học chủ yếu Hoạt động 1: KT bài cũ:Củng cố biểu tợng về hình lập phơng và công thức tính diện tích xung
quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.
- Hỏi :Hãy nêu một số đồ vật có dạng hình lập ph-
ơng và cho biết hình lập phơng có đặc điểm gì? -Yêu cầu HS nêu công thức tính diện tích xung
quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.
-GV nhận xét kết quả trả lời của HS . -Viên súc sắc;thùng cát tông,hộp phấn...Hình lập
phơng có 6 mặt ,đều là hình vuoong băng nhau,có 8 đỉnh ,có 12 cạnh .
-HS nêu lại S
xq
=Chu vi đáy x chiều cao S
tp
=S
xp
+ 2 x S
đáy
Hoạt động 2:Hình thành công thức thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phơng
-Đa ra mô hình trực quan Hỏi:Hình lập phơng có đặc điểm gì giống với
hình hộp chữ nhật? -
Hỏi:Hình lập phơng có đủ đặc điểm của hình hộp chữ nhật không?
-Yêu cầu HS dựa vào công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp
chữ nhật để tìm ra công thức tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phơng.
-Gv gắn phần ghi nhớ lên bảng;gọi 1 vài HS đọc lại.
-GV ghi: S
xq
=a x a x 4 S
tp
= a x a x 6
VÝ dô :
-Gäi 1 HS đọc ví dụ trong SGKtrang111 -Yêu cầu 1 HS lên bảng làm bài ;HS dới lớp làm ra
nháp. + GV nhận xét ,đánh giá.
-HS quan sát Có 6 mặt,8 đỉnh ,12 cạnh .
-6 mặt hình hộp chữ nhật là hình hộp chữ nhật; 6 mặt hình lập phơng là hình vuông;12 cạnh của
hình lập phơng đều bằng nhau. -Chiều dài =chiều rộng =chiều cao.
-Diện tích xung quanh của hình lập phơng bằng diện tích một mặt nhân với 4 và diện tích toàn
phần của hình lập phơng bằng diện tích một mặt nhân với 6.
-HS đọc lại
-HS chữa bài. Bài giải
Diện tích xung quanh của hình lập phơng đã cho lµ :
5 x 5 x 4 = 100cm
2
DiƯn tÝch toàn phần của hình lập phơng đó là: 5 x 5 x 6 = 150cm
2
Đáp số : 150cm
2
Hoạt động 3:Rèn kĩ năng tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phơng Bài 1:
-Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài . -Yêu cầu HS làm bài vào vở;1 HS làm bảng phụ
+GV nhận xét ,chữa bài. Hỏi:Muốn tính
diện tích xung quanh và diện tích
toàn phần của hình lập phơng ta làm thế nào?
Bài 2:
-Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài -Yêu cầu HS làm bài
-Chữa bài:
Bài 1:
-- HS làm bài - HS chữa bài
Đáp số : S
xp
=9m
2
S
tp
=13,5m
2
-HS nêu lại
Bài 2:
- HS làm bài - HS chữa bài
-Vì hộp không có nắp nên chØ tÝnh diƯn tÝch 5 mỈt.
Luy ệ
n t
ừ v
à câu
NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ
. I. Mục tiêu:
- Học sinh hiểu thế nào là câu ghép thể hiện quan hệ điều kiện giả thiết kết quả. - Biết tạo ra các câu ghép mới bằng cách đảo vò trí các vế câu, chọn quan hệ từ
thích hợp, thêm về câu thích hợp vào chỗ trống để tạo thành một câu ghép chỉ nguyên nhân – kết quả, giả thiết – kết quả.
- Có ý thức dùng đúng câu ghép.
II. Chuẩn bò:+ GV: Bảng phụ viết sẵn câu văn của bài.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

§å dïng d¹y häc

Tải bản đầy đủ ngay(121 tr)

×