Tải bản đầy đủ - 121 (trang)
Bài cũ: Tiếng rao đêm Giới thiệu bài mới: Phát triển các hoạt động: 

Bài cũ: Tiếng rao đêm Giới thiệu bài mới: Phát triển các hoạt động: 

Tải bản đầy đủ - 121trang

LẬP LÀNG GIỮ BIỂN
.

I. Mục tiêu:


- Đọc trôi chảy toàn bài, đọc đúng các từ ngữ khó trong bài. - Biết đọc diễn cảm bài văn, đọc phân biệt lời các nhân vật.
- Hiểu các từ ngữ trong bài văn. Hiểu nội dung ý nghóa của bài: Ca ngợi những người dân chài dũng cảm táo bạo, dám rời mảnh đất quê hươngquen thuộc tới một
vùng đất mới để lập làng xây dựng cuộc sống mới, giữ một vùng biển trời Tổ quốc.

II. Chuẩn bò:


+ GV: Tranh minh hoạ bài học trong SGK, tranh ảnh về các làng chài lưới ven biển. Bảng phụ việt sẵn đoạn văn cần hướng dẫn.
+ HS: SGK, tranh ảnh sưu tầm.

III. Các hoạt động: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN


HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1. Bài cũ: Tiếng rao đêm


- Giáo viên nhận xét, cho điểm.

2. Giới thiệu bài mới:


Lập làng giữ biển.

3. Phát triển các hoạt động: 


Hoạt động 1: Luyện đọc.
- Yêu cầu học sinh đọc bài.
- Giáo viên chia bài thành các đoạn để học
sinh luyện đọc. -
.Giáo viên đọc diễn cảm toàn bài. 
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.
- Yêu cầu học sinh đọc thầm cả bài văn rồi
trả lời câu hỏi.  Bài văn có những nhân vật nào?
 Bố và ông của Nhụ cùng trao đổi với nhau việc gì?
 Em hãy gạch dưới từ ngữ trong bài cho biết bố Nhụ
là cán bộ lãnh đạo của làng, xã? -
Gọi học sinh đọc đoạn văn 2. 
Tìm những chi tiết trong bài cho thấy việc lập làng mới ngoài đảo có lợi?
 Hình ảnh một làng mới hiện ra như thế nào qua
những lời nói của bố Nhụ? -
Giáo viên chốt: 
Đoạn nào nói lên suy nghó của bố Nhụ? Nhụ đã nghó về kế hoạch của bố như thế nào?
Giáo viên chốt bềnh đâu đó phía chân trời. -
Học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi.
Học sinh khá, giỏi đọc. Học sinh tiếp nối nhau đọc từng đoạn và luyện
đọc những từ ngữ phát âm chưa chính xác. Cả lớp lắng nghe.
Học sinh đọc thầm cả bài. :
 Bài văn có bạn nhỏ tên Nhụ, bố bạn và ông
bạn: ba thế hệ trọn một gia đình. 
Họp làng để di dân ra đảo, đưa dần cả gia đình ra đảo.
 Học sinh gạch dưới từ ngữ chỉ rõ bố mẹ là
cán bộ lãnh đạo của làng, xã. : Cụm từ: “Con sẽ họp làng”.
: Chi tiết trong bài cho thấy việc lập làng mới rất có lợi là “Người có đất ruộng …, buộc một
con thuyền.” “Làng mới ngoài đảo … có trường học, có nghóa
trang.”
“Lúc đầu nghe bố Nhụ nói … Sức không còn chòu được sóng.”
“Nghe bố Nhụ nói … Thế là thế nào?” “Nghe bố Nhụ điềm tónh giải thích quan
trọng nhường nào?” 
Đoạn cuối, Nhụ đã suy nghó về kế hoạch của bố Nhụ là một kế hoạch đã được quyết đònh
và mọi việc sẽ thực hiện theo đúng kế hoạch ấy.

Hoạt động 3: Đọc diễn cảm.
-
Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm giọng đọc của bài
học sinh các nhóm tìm nội dung bài văn -
Giáo viên nhận xét.

5. Tổng kết - dặn dò:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài cũ: Tiếng rao đêm Giới thiệu bài mới: Phát triển các hoạt động: 

Tải bản đầy đủ ngay(121 tr)

×