Tải bản đầy đủ - 121 (trang)
Kiểm tra đọc HD làm bài tập Bài 2 Củng cố dặn dò

Kiểm tra đọc HD làm bài tập Bài 2 Củng cố dặn dò

Tải bản đầy đủ - 121trang

TiÕt 3: Luyện từ và câu Bài 35: ôn tập

I. Mục tiêu


- Kiểm tra đọc - hiểu lấy điểm - Lập bảng thống kê về vốn từ môi trờng

II. Đồ dùng dạy học


- Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc và HTL

III. Hoạt động dạy học 1. Giới thiệu bài


-Nêu mục tiêu bài

2. Kiểm tra đọc


- HS gắp thăm bài đọc - Yêu cầu HS đọc bài đã gắp thăm đợc và trả
lời câu hái vỊ néi dung bµi - Gäi HS nhËn xÐt bài của bạn
- Cho điểm trực tiếp

3. HD làm bài tập Bài 2


- Gọi HS đọc yêu cầu - Chia lớp thành nhóm nhỏ, mỗi nhóm thực
hiện 1 nhiệm vụ + Tìm các từ chỉ các sự vật trong môi trờng
thuỷ quyển, sinh quyển, khí quyển + Tìm các từ chỉ những hành động bảo vệ môi
trờng: thuỷ quyển, sinh quyển, khí quyển - Yêu cầu các nhóm cử đại diện lên bảng làm
- Gọi các HS đọc các từ trên bảng - Yêu cầu HS viết vào vở các từ đúng.
- HS lần lợt lên gắp thăm - HS đọc và trả lời câu hỏi
- HS đọc - các nhóm thảo luận
Sinh quyển Thuỷ quyển
Khí quyển các sự vật cã
trong m«i tr- êng
rõng, con ngời, thú.... chim ....cây ...
sông suèi, ao hå, biÓn, đại dơng, khe,
thác, kênh mơng, ngòi rạch, lạch
bầu trời, vũ trụ, mây, không khí, âm thanh, ánh sáng, khí
hậu Những hành
động bảo vệ môi trờng
trồng cây, chống đốt nơng, trồng rừng ngập mặn, ...
Giữ sạch nguồn nớc, XD nhà máy nớc, lọc
nớc thải CN lọc khói công nghiệp, xử lí
rác thải, chống ô nhiễm bầu không khí.

3. Củng cố dặn dò


- Nhận xét giờ học - Dặn HS chuẩn bị bµi sau
TiÕt 4: Khoa häc tiết 35:
sù chun thĨ cđa chÊt
IMục tiêu: Sau bài này, HS biết: -Phân biệt ba thể của chất. Nêu điều kiện để một số chất có thể chuyể từ
thể nay sang thể khác-Kể tên một số chất ở thể rắn, thể lỏng , thể khí. -Kể tên một số chất có thể chuyển từ thể này sang thể khác.
IIChuẩn bị: Hình trang 73 sgk. IIIHoạt động dạy học:
Tiến trình
dạy học Phương pháp dạy học
Hoạt động của thầy Hoạt động của
trò
1.Bài cũ: 2.Bài mới:
Hoạt động 1:
Trò chơi tiếp sức:
“Phân biệt 3 thể của
chất” Chia lớp.
Hoạt động 2:
Trò chơi “Ai nhanh,
ai đúng” Chia
nhóm.
Hoạt động 3:
Quan sát và thảo
luận. Cả lớp.
Hoạt động 4:
Trò chơi “Ai nhanh,
ai đúng?” Cả lớp.
3.Dặn dò: Kiểm tra bài: Nhận xét bài kiểm tra học kì I.
Sự chuyển thể của chất.
MT: HS biết phân biệt 3 thể chất. CB: aBộ phiếu ghi tên một số chất.
bKẻ sẵn trên bảng như sgk trang 72. B1: Tổ chức và hướng dẫn.
+GV chia lớp thành 2 đội. Mỗi đội cử 5 bạn tham gia.
+Mỗi đội nhận một hộp các tấm phiếu, có cùng ndung
+GV hơ “bắt đầu”, người thứ nhất của đội rút một phiếu bất kì đọc nội dung rồi dán phiếu đó
lên phần bảng của đội mình. B2: Các đội cử đại diện lên chơi, thực hiện như
đã hd. B3: GV cùng HS không tham gia chơi kiểm tra
lại từng tấm phiếu của bạn đã dán vào mỗi cột xem đã đúng chưa.
MT: HS nhận biết được đđ của chất rắn, lỏng, khí.
CB: Một bảng con và phấn. Một cái chuông. B1: GV phổ biến luật chơi, cách chơi:
GV đọc câu hỏi. Các nhóm thảo luận rồi ghi nhanh đáp án vào bảng. Nhóm nào lắc chuông
trước được trả lời. B2: Tổ chức HS chơi.
MT: HS nêu một số vd sự chuyển thể của chất . B1: GV yêu cầu HS quan sát các hình trang
73 sgk và nói về sự chuyển thể của nước. B2: GV yêu cầu HS tìm thêm một số vd khác.
GV cho HS đọc vd ở mục “Bạn cần biết” trang 73 sgk.
MT: HS nắm được 2 mục tiêu sau của bài học. B1: Tổ chức và hướng dẫn.
-GV chia lớp thành 4 nhóm và phát số phiếu trắng =.
-Trong cùng một thời gian, nhóm nào viết được nhiều tên các chất ở 3 thể khác nhau hoặc viết
được nhiều tên các chất có thể chuyển từ thể này sang thể khác là thắng.
HS kiểm tra. HS mở sách.
HS tham gia. Đáp án: sgv trang
126.
HS thảo luận và trả lời câu hỏi.
HS đại diện nhóm. Đáp án: 1b; 2c;
3a.
HS trả lời. Đáp án: sgv
trang 127.
HS tham gia. HS lng nghe.
Thứ 4 ngày 31 tháng 12 năm 2008 Tiết 1: Tập đọc
ôn tập I. Mục tiêu
- Kiểm tra đọc - hiểu - Ôn luyện tổng kết chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối kỳI

II. Đồ dùng dạy học


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra đọc HD làm bài tập Bài 2 Củng cố dặn dò

Tải bản đầy đủ ngay(121 tr)

×