Tải bản đầy đủ - 121 (trang)
Rèn kĩ năng nói: Rèn kĩ năng nghe: Giới thiệu bài: Hớng dẫn học sinh kể chuyện.

Rèn kĩ năng nói: Rèn kĩ năng nghe: Giới thiệu bài: Hớng dẫn học sinh kể chuyện.

Tải bản đầy đủ - 121trang

I Mục đích yêu cầu:

1. Rèn kĩ năng nói:


- Biết tìm và kể một câu chuyện đã nghe hay đã đọc nói về những ngời biết sống đẹp, biết mang lại niềm vui và hạnh phúc cho ngời khác.
- Biết trao đổi với các bạn về nội dung, ý nghĩa câu chuyện.

2. Rèn kĩ năng nghe:


- Nghe bạn kể chăm chú, nhận xét đợc lời kể của bạn.
II - Đồ dùng dạy học:
- Một số tranh, truyện, bài báo có nội dung liên quan. - Bảng phụ.
III Hoạt động dạy học:
Nội dung Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
I Ktbc:
II Bµi míi: –

1. Giíi thiƯu bµi:


2. Híng dÉn häc sinh kể chuyện.


a Nắm lại yêu cầu của đề bài.
Kể lại một buổi sum họp đầm ấm của gia đình em.
Nêu cảm nghĩ của em về buổi sum họp đầm ấm đó.
- Giáo viên nhận xét, cho điểm. - Giới thiệu, ghi đầu bài.
Đọc đề bài và nêu yêu cầu. ? Câu chuyện các em sắp kể mang nội
dung gì?
Kể tên một số câu chuyện các em chuẩn bị kể cho tiết học này.
Đọc gợi ý sách giáo khoa. ? Em hiÓu thÕ nµo lµ ngêi biết sống
đẹp? ? Trong các câu chuyện các em đã học
có câu chuyện nào có nội dung ca ngợi sống đẹp?
? Những câu chuyện này các em tìm thấy ở đâu?
- 2 häc sinh kÓ lại câu chuyện của mình và nêu ý
nghĩa câu chuyện.
- Nhắc lại đầu bài. - 1 học sinh đọc và nêu yêu
cầu. - Mang néi dung vÒ nÐt
sèng đẹp. - Vài học sinh nêu tên câu
chuyện của mình.
- Học sinh nêu theo ý hiểu của mình.
- Bạn Na trong truyện Phần thởng, những nhân vật trong
truyện Chuỗi ngọc lam ...
Nội dung Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh b Thực hành kể chuyện:
Nháp nhanh ra giấy nháp dàn ý câu chuyện mình định kể.
Thảo luận nhóm đôi về nội dung và ý nghĩa câu chuyện của mình.
Học sinh thi kể chuyện trớc lớp. Sau mỗi câu chuyện các em trao đổi về ý
- Lớp làm việc cá nhân ra giấy nháp.
- 2 học sinh ngồi cạnh nhau kể chuyện của mình chuẩn
bị cho nhau nghe. - §¹i diƯn mét sè nhãm kĨ
III Cđng cè: –
TuÇn 18 Thø 2 ngµy 29 tháng 12 năm 2008 Tiết 1 : Chµo cê
Phỉ biÕn kÕ hoach tuÇn TiÕt 2: Tập đọc
Bài 35: ôn tập I. Mục tiêu
- Kiểm tra đọc - hiểu - Ôn luyện tổng kết chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối năm.

II. Đồ dùng dạy học


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Rèn kĩ năng nói: Rèn kĩ năng nghe: Giới thiệu bài: Hớng dẫn học sinh kể chuyện.

Tải bản đầy đủ ngay(121 tr)

×