Tải bản đầy đủ - 121 (trang)
Mục tiêu Đồ dùng dạy học Mục tiêu Đồ dùng dạy học

Mục tiêu Đồ dùng dạy học Mục tiêu Đồ dùng dạy học

Tải bản đầy đủ - 121trang

Hoạt động 2 : Tính 34 của 56 Cho các nhóm tính, GV ghi kết quả lên bảng. Sau
đó nói : Ta có thể thay 34 : 100 bằng 34. Do đó ta nhấn các nút : 56 x 34
Hoạt động 3 : Tìm một số biết 67 của nó bằng 78
Sau khi HS tính, GV gợi ý cách ấn nút để tính là : 78 : 67
Hoạt động 4 : thực hành Bài 1,2 : Cho từng cặp HS thực hành, 1 em bấm
máy tính, 1 em ghi vào bảng. Sau đó đổi lại : em thứ hai bấm máy rồi đọc cho em thứ nhất kiểm tra
kết quả đã ghi vào bảng. Bài 3 :
Nếu còn thời gian, có thể tổ chức thi tínhnhanh bằng máy tính bỏ túi.
Cuối tiết học GV đưa ra kết luận : “Nhờ máy tính bỏ túi ta tính được rất nhanh, nhưng ở các bài sau
nói chung chúng ta sẽ khơng sử dụng máy tính bỏ túi, vì chúng ta còn muốn rèn luyện kĩ năng tính
tốn thơng thường khơng phải bằng máy tính. thương tìm được.
1 HS nêu cách tính theo quy tắc đã học : 56 x 34 : 100
HS nhấn các nút trên và thấy kết quả trùng với kết quả ghi trên bảng.
1 HS nêu cách tính đã biết : 78 : 67 x 100 Từ đó HS rút ra cách tính nhờ máy tính bỏ túi.
HS đọc đề bài, suy nghĩ để nhận thấy đây là bài tốn u cầu tìm một số biết 0,6 của nó là
30 000 đồng, 60 000 đồng, 90 000 đồng. Sau đó các nhóm tự tính và nêu kết quả.
a-30000:0,6 x 100 =5000000 b- 10000000
c-15000000
2.
Cng c, dn dũ :Chuẩn bị bài sau
TiÕt 2: Luyện từ và câu Bài 34: Ôn tập về câu

I. Mục tiêu


- Ôn tập về: câu hỏi, câu kể, câu cảm, câu khiến. - Ôn tập về các kiểu câu kể: Ai làm gì? ai thế nào? ai làm gì?
- xác định đúng các thành phần : CN, VN, TN trong từng câu

II. Đồ dïng d¹y häc


- MÊu chun vui NghÜa cđa tõ còng viết sẵn trên bảng lớp. - Bảng phụ ghi sẵn:
Các kiểu câu Chức năng
các từ đặc biệt dấu câu
Câu hỏi dùng để hỏi về điều cha biết
ai, gì, nào, sao, không... dấu chấm hỏi
Câu kể dùng để kể tả, giới thiệu hoặc bày tỏ ý
kiến tâm t tình cảm dấu chấm
Câu khiến
dùng để nêu yêu cầu đề nghị mong muốn
hãy, chớ, đừng, mời, nhờ, yêu cầu, ®Ị nghÞ
dÊu chÊm than, dÊu chÊm

III. Hoạt động dạy học A. Kiểm tra bài cũ


- Yêu cầu 3 HS lên bảng đặt câu lần lợt với các yêu cầu:
+ câu có từ đồng nghĩa + Câu có từ đồng âm
+ Câu có từ nhiều nghĩa - Yêu cầu HS dới lớp làm miệng bài tập 2, 3,
4 trang 167 - Gäi HS nhËn xÐt bµi cđa bạn
- Nhận xét đánh giá

B. Bài mới 1. Giới thiệu bài: nêu yêu cầu bài


2. Hớng dẫn làm bài tập Bài tập 1


- Gọi HS nêu yêu cầu Câu hỏi dùng để làm gì?Có thể nhận ra câu
hỏi bằng dấu hiệu gì? Câu kể dùng để làm gì?Có thể nhận ra câu kể
bằng dấu hiệu gì? Câu cầu khiến dùng để làm gì?có thể nhận ra
câu cầu khiến bằng dấu hiệu gì? Câu cảm dùng để làm gì?....
- Nhận xét câu trả lời của HS - treo bảng phụ có ghi sẵn nội dung cần ghi
nhớ. Yêu cầu HS đọc - Yêu cầu HS tự làm bài bài tập
- HS lên bảng làm - GV nhận xét KL
- 3 HS lên bảng đặt câu
- 3 HS đứng tại chỗ làm miệng
- Nêu yêu cầu - HS trả lời
Kiểu câu VD
Dấu hiệu Câu hỏi
+ Nhng vì sao cô biết cháu cóp bài của bạn ạ?
+ Nhng cũng có thể là bạn cháu cóp bài của cháu?
- Câu dùng để hỏi điều cha biÕt. - Cuèi c©u hái cã dÊu chÊm hái
C©u kể + Cô giáo phàn nàn với mẹ của một HS:
- cháu nhà chị hôm nay cóp bài kiểm tra của bạn.
+ Tha chị bài của cháu và bạn ngồi cạnh cháu có những lỗi giống hệt nhau
+ bà mẹ thắc mắc: + bạn cháu trả lời:
+ Em không biết + Còn cháu thì viết:
+ Em cũng không biết - Câu dùng để kể sự việc
- Cuối c©u cã dÊu chÊm hc dÊu hai chấm
Câu cảm + Thế thì đáng buồn cời quá
+ Không đâu - Câu bộc lộ cảm xúc
- Trong câu có các từ quá, đâu - Cuối câu có dấu chấm than
Câu khiến + Em hãy cho biết đại từ là gì?
- Câu nêu yêu cầu , đề nghị - Trong câu có từ hãy
Bài 2
- Gọi HS nêu yêu cầu ? Có những kiểu câu kể nào? CN, VN trong
câu kiểu đó trả lời câu hỏi nào? - treo bảng phụ ghi sẵn nội dung cần ghi nhớ,
- HS nêu - HS lần lợt trả lời
- HS đọc
- Gọi HS lên làm - GV nhận xét KL:
- HS làm bài - vài hS lên bảng chữa
Câu kể Ai làm gì? + Cách đây không lâu lãnh đạo hội đồng TP nãt - tinh - ghªm ë níc Anh ®· quyÕt
TN CN định phạt tiền các công chức nói hoặc viwta tiếng anh không chuẩn.
VN + Ông chủ tịch HĐTP tuyên bố sẽ không kí bất cứ biên bản nào có lỗi ngữ pháp và
CN VN chính tả.
Câu kể Ai thế nào? + Theo quyết định này, mỗi lần mắc lỗi công chức sẽ bị phạt 1 bảng.
TN CN VN + Số công chức trong thành phố khá đông
CN VN Câu kể Ai là gì?
+ Đây là một biện pháp mạnh nhằm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Anh CN VN

3. Củng cố dặn dò : 4


- Nhận xét tiết học - Dặn HS về nhà học và chuẩn bị bài sau
TiÕt 3: Khoa häc
KiÓm tra học kỳ 1 I Mục tiêu:
- Kiểm tra về đăc điểm giới tính
-Một số biện pháp có liên quan đến giữ vệ sinh cá nhân -Tính chất và cônh dụng của một số vật liệu đã học
II Đề bài
Câu hỏi Đáp án
Câu 1: -Kể tên một số bệnh thờng gặp ở ngời? Câu 2:-Nêu tính chất và công dụng của sắt?
Câu 3:- Trong xây dựng ngời ta thờng sử dụng
những vật liệu nào?
Câu 4:-Để dệt thành vải may quần áo, căn màn,
ngời ta sử dụng vât liệu nào?
Câu 5: -Khi phải dùng thuốc ,đặc biệt là thuốc
khang sinh cần chú ý điều gì?
GV thu bài, nhận xét tiết kiểm tra
-Bệnh sốt xuất huyết, sốt rét,viêm não,viêm
gan A,... -Dẻo dễ uốn, kéo thành sợi, dễ rèn có ánh
kim .Quặng sắt dùng sản xuất gang, thép -Làm chấn song sắt,hàng rào sắt,...
-Gạch, xi măng,cát, sạn, sắt, thép,...
-Tơ sợi -Tuân thủ theo chỉ dẫn của thầy thuốc,biết
ngừng thuốc khi bệnh không giảm,...
Dặn dò:Chuẩn bị bài sau
Tiết4: Địa lí Ôn tập học kì I
I Mục tiêu:-Học xong bài này ,HS:
-Biết hệ thống các kiến thức đã học về địa lý tự nhiên Việt Nam, về dân c, các ngành kinh tế của nớc ta ở mức độ đơn giản.
-Nêu tên và chỉ trên bản đồ vị trí một số dãy núi,đồng bằng, sông lớn,một số thành phố, trung tâm thành phố, trung tâmcông nghiệp, cảng biên lớn của đất nớc.
II Đồdùng dạy học:-Bản đồ địa lí III Các hoạt động dạy học:
Hoạt động GV Hoạt động HS
1 Kiểm tra bài cũ: HS nhắc lại các bài đã học từ đầu năm đến nay từ
bài 1đến bài 15
2 Dạy bài mới :-Giới thiệu bài HĐ1:-Hệ thống kiến thức về địa lí Việt Nam
-GV Treo bản đồTNVN
-Chỉ mô tả vị trí,giơi hạn -Chỉ một số dãy núi, con sông lớn,đồng bằng trên
bản đồ -GV nhân xét ,bổ sung
HĐ2:-Hệ thống kiến thức về dân c,các ngành
kinh tế. GVnhận xét bổ sung
Gv treo bản đồ-HS lên chỉ bản đồ
HĐ3:-Nêu đặc điểm chính của khí hậu nớc ta? HĐ4:-Nêu vai trò của biển đối vơi đời sống nớc
ta? GV theo dõi nhân xét bổ sung
HS nêu , lớp theo dõi nhận xét
HS nghiên cứu SGK -HS quan sát bản đồ
-Một số em lên bảng chỉ-HS khác nhận xét bổ sung.
-HS lên chỉ
HĐN Thảo luận các câu hỏi SGK-trình bày
-Nớc ta có 54 dân tộc Sự phân ...là môt nớc nông nghiệp...
-Có nhiều ngành công nghiệp... HS chỉ một số tr ung tâm CN lớn,những thành phố
có cảng biển lớn;TP Hồ Chí Minh,Hải Phòng,Đà Nẵng
-HS trình bày -HS nêu-lớp theo đõi nhận xét
HS nhắc lại
IV Củng cố dăn dò:-Nhắc lại nội dung bài -Chuẩn bị tiết sau KT
.............................................................................................................................................. Thứ 6 ngày 26 tháng 12 năm 2008
Tiết 1 TËp lµm văn Bài 34: Trả bài V ăn tả ngời

I. Mục tiêu


- Hiểu đợc nhận xét chung của GV về kết quả bài viết của các bạn để liên hệ với bài của mình. - Biết sửa lỗi cho bạn và lỗi của mình trong đoạn văn
- Có tinh thần học hỏi những câu văn hay , đoạn văn hay của bạn

II. Đồ dùng dạy học


III. Các hoạt động dạy học A. KiĨm tra bµi cò: 5


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu Đồ dùng dạy học Mục tiêu Đồ dùng dạy học

Tải bản đầy đủ ngay(121 tr)

×