Tải bản đầy đủ - 121 (trang)
DNG DY HC : CC HOT NG DY HC CH YU : Mục tiêu Đồ dùng dạy học Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy DNG DY HC : CC HOT NG DY HC CH YU :

DNG DY HC : CC HOT NG DY HC CH YU : Mục tiêu Đồ dùng dạy học Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy DNG DY HC : CC HOT NG DY HC CH YU :

Tải bản đầy đủ - 121trang

của ngời nông dân? Tìm những câu thơ ứng với mỗi nội dung:
+ Khuyên nông dân chăm chỉ cấy cày + ThĨ hiƯn qut t©m trong lao động sản
xuất? + Nhắc nhở ngời ta nhớ ơn ngời làm ra hạt
gạo? c Đọc diễn cảm, học thuộc lòng
- Yêu cầu 3 HS đọc nối tiếp, tìm cách đọc hay GV treo bảng phu ghi sẵn bài đọc diễn cảm
- GV đọc mẫu - HS luyện đọc theo cặp
- HS thi đọc diễn cảm - GV nhận xét cho điểm
- Tổ chức HS đọc thuộc lòng từng bài ca dao - Nhận xét cho điểm

3. Củng cố dặn dò


Ngoài bài ca dao trên em còn biết bài ca dao nào về lao động sản xuất? Hãy đọc cho cả lớp
nghe? - Nhận xét tiết học
- Dặn HS học thuộc lòng bài ca dao. mây....tấm lòng.
- những câu thơ thể hiện lạc quan : Công lênh chẳng quản lâu đâu,
Ngày nay nớc bạc ngày sau cơm vàng
+ Những câu thơ: - Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang
Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu - Trông cho chân cứng đá mềm
Trời yên bể lặng mới yên tấm lòng - Ai ơi bng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần - 3 HS ®äc nèi tiÕp
HS nghe - HS lun ®äc
- HS thi - HS đọc thuộc
- HS có thể nêu
Tiết 2: Toán GII THIU MY TNH B TI
IMục tiêu
Lm quen với việc sử dụng máy tính bỏ túi để thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và tính phần trăm.
Ghi nhớ : Ở lớp 5 chỉ sử dụng máy tính bỏ túi khi GV cho phép.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :


Máy tính bỏ túi cho các nhóm nhỏ nêu mỗi HS khơng có 1 máy tính.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :


1.
Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1 : Làm quen với máy tính bỏ túi Em thấy có những gì ? màn hình, các nút. Em
thấy ghi gì trên các nút ?HS kể tên. GV nói sẽ tìm hiểu dần về các nút khác.
Hoạt động 2 : Thực hiện các phép tính GV ghi một phép cộng lên bảng, ví dụ :
25,3 + 7,09 Các nhóm quan sát máy tính, trả lời các câu hỏi
Sau đó HS nhấn nút ONC và nút OFF và nói kết quả quan sát được.
HS ấn lần lượt các nút cần thiết chú ý ấn . để ghi dấu phẩy. Đồng thời quan sát kết quả trên màn
hình.
Các nhóm HS tự làm. Đây là những bài tập dễ. GV lưu ý để tất cả các HS được thay phiên nhau
tự tay bấm máy tính, mỗi em trực tiếp làm một bài tập.
Củng cố, dn dũ : Chuẩn bị bài sau
Tiết 3: Tập làm văn Bài 33: Ôn tập về văn viết đơn

I. Mục tiêu


- Điền đúng nội dung vào đơn in sẵn - Viết đợc một lá đơn theo yêu cầu.

II. Đồ dùng dạy học


- Mẫu đơn xin học

III. Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy


Hoạt động học
A. Kiểm tra bài cũ: 5 - Yêu cầu 2 HS đọc lại biên bản về việc cụ ún
trốn viện - GV nhận xét cho điểm
B. bài mới 1. Giới thiệu bài: nêu mục tiêu bài
2. HD làm bài tập bài tập 1
- HD nêu yêu cầu bài - Phát mẫu đơn sẵn cho HS yêu cầu HS tự làm
bài - Gọi HS đọc lá đơn đã hoàn thành
GV chú ý sửa lỗi cho HS 3. Củng cố dặn dò: 5 nhận xét tiết học
- 2 HS nối tiếp nhau đọc
- HS nêu - 3 HS nối tiếp nhau đọc
Thứ 5 ngày 25 tháng 12 năm 2008
Tiết 1: To¸n SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI ĐỂ GIẢI TỐN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM
I.
MỤC TIÊU : Ơn tập các bài tốn cơ bản về tỉ số phần trăm, kết hợp rèn luyện kĩ năng sử dụng
máy tính bỏ túi.
II. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
Máy tính bỏ túi cho các nhóm HS.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :


1. Bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Hoạt động 1 : tính tỉ số phần trăm của 7và 40
Bước thứ nhất có thể thực hiện nhờ máy tính bỏ túi. Sau đó cho HS tính và suy ra kết quả.
Một HS nêu cách tính theo quy tắc : Tìm thương của 7 và 40 lấy 4 chữ số sau dấu
phẩy. Nhân với 100 và viết kí hiệu vào bên phải
Hoạt động 2 : Tính 34 của 56 Cho các nhóm tính, GV ghi kết quả lên bảng. Sau
đó nói : Ta có thể thay 34 : 100 bằng 34. Do đó ta nhấn các nút : 56 x 34
Hoạt động 3 : Tìm một số biết 67 của nó bằng 78
Sau khi HS tính, GV gợi ý cách ấn nút để tính là : 78 : 67
Hoạt động 4 : thực hành Bài 1,2 : Cho từng cặp HS thực hành, 1 em bấm
máy tính, 1 em ghi vào bảng. Sau đó đổi lại : em thứ hai bấm máy rồi đọc cho em thứ nhất kiểm tra
kết quả đã ghi vào bảng. Bài 3 :
Nếu còn thời gian, có thể tổ chức thi tínhnhanh bằng máy tính bỏ túi.
Cuối tiết học GV đưa ra kết luận : “Nhờ máy tính bỏ túi ta tính được rất nhanh, nhưng ở các bài sau
nói chung chúng ta sẽ khơng sử dụng máy tính bỏ túi, vì chúng ta còn muốn rèn luyện kĩ năng tính
tốn thơng thường khơng phải bằng máy tính. thương tìm được.
1 HS nêu cách tính theo quy tắc đã học : 56 x 34 : 100
HS nhấn các nút trên và thấy kết quả trùng với kết quả ghi trên bảng.
1 HS nêu cách tính đã biết : 78 : 67 x 100 Từ đó HS rút ra cách tính nhờ máy tính bỏ túi.
HS đọc đề bài, suy nghĩ để nhận thấy đây là bài tốn u cầu tìm một số biết 0,6 của nó là
30 000 đồng, 60 000 đồng, 90 000 đồng. Sau đó các nhóm tự tính và nêu kết quả.
a-30000:0,6 x 100 =5000000 b- 10000000
c-15000000
2.
Củng cố, dặn dò :ChuÈn bị bài sau
Tiết 2: LuyÖn tõ và câu Bài 34: Ôn tập về câu

I. Mục tiêu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DNG DY HC : CC HOT NG DY HC CH YU : Mục tiêu Đồ dùng dạy học Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy DNG DY HC : CC HOT NG DY HC CH YU :

Tải bản đầy đủ ngay(121 tr)

×