Tải bản đầy đủ - 121 (trang)
Hớng dẫn đọc diễn cảm và tìm hiểu bài. a Luyện đọc Củng cố dặn dò

Hớng dẫn đọc diễn cảm và tìm hiểu bài. a Luyện đọc Củng cố dặn dò

Tải bản đầy đủ - 121trang

B1: GV t ch c cho HS ch i theo nhóm. Nhóm ổ
ứ ơ
nào đốn đ c nhi u câu đúng thì th ng.sgk
ượ ề
ắ trang 70, 71.
B2:HS ch i theo h ng d n b
c 1. ơ
ướ ẫ ở ướ
Bài sau: T ôn t p đ ki m tra h c kì I ự
ậ ể ể
ọ HS l ng nghe.

Thø 4 ngµy 24 tháng 12 năm 2008
Tiết 1: TËp ®äc Bài 34: Ca dao về lao động sản xuất

I. Mục tiêu 1. Đọc thành tiếng


- Đọc đúng các tiếng , từ: lao động, sản xuất, công lênh, cơm vàng, lấy công , biển lặng - Đọc trôi chảy từng bài ca dao, ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ , nhấn giọng ở
những từ ngữ gợi tả - Đọc diễn cảm từng bài ca dao.

2. Đọc- hiểu


- Hiểu nghĩa củ các bài ca dao: lao động vất vả trên đồng ruộng của những ngời nông dân đã mang lại cuộc sống ấm no , hạnh phúc cho con ngời

3. Học thuộc lòng II. Đồ dùng dạy học


- Tranh minh hoạ các bài ca dao - bảng phụ ghi sẵn 3 bài ca dao.

III. Các hoạt động dạy học A. Kiểm tra bài cũ


- yêu cầu HS đọc nối tiếp nhau đọc từng đoạn bài: Ngu Công xã Trịnh Tờng và trả lời câu
hỏi về nội dung bài - Gv nhận xét đánh giá

B. Bài mới 1. Giới thiệu bài


- Cho HS quan sát tranh minh hoạ trong SGK và mô tả những gì vẽ trong tranh?
- GV ghi đầu bài

2. Hớng dẫn đọc diễn cảm và tìm hiểu bài. a Luyện đọc


- HS đọc toàn bài - chia đoạn: 3 đoạn
- 3 HS đọc nèi tiÕp tõng bµi ca dao GV chó ý sưa lỗi phát âm
- HS tìm từ khó GV ghi bảng - HS đọc
- HS đọc nối tiếp lần 2 - nêu chú giải
- HS luyện đọc theo cặp. - GV đọc mẫu chú ý cách đọc
b Tìm hiểu bài
- HS đọc thầm đoạn và câu hỏi ? Tìm những hình ảnh nói lên nỗi vất vả , lo
lắng của ngời nông dân trong sản xuất?
? Ngời nông dân làm việc vất vả trên ruộng đồng, họ phải lo lắng nhiều bề nhng họ vẫn
- 3 HS đọc và trả lời câu hỏi
- HS quan sát và nêu: Tranh vẽ bà con nông dân đang lao động , cầy cấy trên ®ång ruéng
- 1 HS ®äc - 3 HS ®äc nèi tiếp
- HS nêu - HS đọc từ khó
- 3 HS ®äc - HS ®äc chó gi¶i
- HS ®äc cho nhau nghe - HS đọc thầm
+ cày đồng vào buổi ban tra, mồ hôi rơi xuống nh ma ngoài đồng , bng bát cơm đầy, ăn một hạt dẻo thơm,
thấy đắng cay muôn phần. Đi cấy còn trông nhiều bề, trông trời trông đất trông
của ngời nông dân? Tìm những câu thơ ứng với mỗi nội dung:
+ Khuyên nông dân chăm chØ cÊy cµy + ThĨ hiƯn quyÕt t©m trong lao động sản
xuất? + Nhắc nhở ngời ta nhớ ơn ngời làm ra hạt
gạo? c Đọc diễn cảm, học thuộc lòng
- Yêu cầu 3 HS đọc nối tiếp, tìm cách đọc hay GV treo bảng phu ghi sẵn bài đọc diễn cảm
- GV đọc mẫu - HS luyện đọc theo cặp
- HS thi đọc diễn cảm - GV nhận xét cho điểm
- Tổ chức HS đọc thuộc lòng từng bài ca dao - Nhận xét cho điểm

3. Củng cố dặn dò


Ngoài bài ca dao trên em còn biết bài ca dao nào về lao động sản xuất? Hãy đọc cho cả lớp
nghe? - Nhận xét tiết học
- Dặn HS học thuộc lòng bài ca dao. mây....tấm lòng.
- những câu thơ thể hiện lạc quan : Công lênh chẳng quản lâu đâu,
Ngày nay nớc bạc ngày sau cơm vàng
+ Những câu thơ: - Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang
Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu - Trông cho chân cứng đá mềm
Trời yên bể lặng mới yên tấm lòng - Ai ơi bng bát cơm đầy
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần - 3 HS đọc nối tiếp
HS nghe - HS lun ®äc
- HS thi - HS ®äc thc
- HS cã thĨ nªu
TiÕt 2: To¸n GIỚI THIỆU MÁY TÍNH BỎ TÚI
IMơc tiªu
Làm quen với việc sử dụng máy tính bỏ túi để thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và tính phần trăm.
Ghi nhớ : Ở lớp 5 chỉ sử dụng máy tính bỏ túi khi GV cho phép.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hớng dẫn đọc diễn cảm và tìm hiểu bài. a Luyện đọc Củng cố dặn dò

Tải bản đầy đủ ngay(121 tr)

×