Tải bản đầy đủ - 21 (trang)
Giới thiệu bài mới Tìm hiểu bài

Giới thiệu bài mới Tìm hiểu bài

Tải bản đầy đủ - 21trang

Tp c:
Nghĩa thầy trò

I. Mục tiêu:


1- Biết đọc lu loát, diễn cảm cả bài. 2- Hiểu các từ ngữ, câu, đoạn, diễn biến của câu chuyện.
Hiểu ý nghĩa của bài: Ca ngợi truyền thống tôn s trọng đạo của nhân dân ta, nhắc nhỏ mọi ng-
ời cần giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp đó. II. Đồ dùng dạy học
- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK, bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy học.Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

A. KiĨm tra bµi cò - KiĨm tra 2 HS: Cho HS đọc thuộc lòng bài Cửa


sông và trả lời câu hỏi: Trong khổ thơ đầu, tác giả dùng những từ ngữ nào để nói về nơi sông chảy ra
biển? Cách giới thiệu ấy có gì hay?
H: Theo em, khổ thơ cuối nói lên điều gì? B. Bài mới

1. Giới thiệu bài mới


Tôn s trọng đạo là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Từ ngàn xa, ông cha ta luôn vun đắp,
giữ gìn truyền thống ấy. Bài tập đọc hôm nay chúng ta học sẽ giúp các em biết thêm một ý nghĩa cử đẹp
của truyền thống tôn s trọng đạo. 2. Luyện đọc
Đoạn 1: Từ đầu đến ...mang ơn rất nặng

Đoạn 2: Tiếp theo đên ...tạ ơn thầy

Đoạn 3: Phần còn lại
- Cho HS đọc đoạn nối tiếp. - Luyện đọc từ khó: tề tựu, sáng sủa, sởi nắng...
- Cho HS đọc cả bài GV đọc diễn cảm toàn bài
- HS1: đọc thuộc lòng + trả lời câu hỏi.
- Tác giả muốn nói lên tấm lòng của cửa sông không quên cội nguồn
- HS lắng nghe.
- 2 HS khá giỏi nối tiếp nhau đọc, cả lớp đọc thầm theo trong SGK.
- HS dùng bút chí đánh dấu đoạn trong SGK.
- HS đọc đoạn nối tiếp 2 lần - HS nối tiếp nhau đọc hết bài
- 2 HS đọc cả bài.

3. Tìm hiểu bàiĐoạn 1
H: Các môn sinh của cụ giáo Chu đến nhà thầy để làm gì?
H: Tìm các chi tiết cho thấy học trò rất tôn kính cụ giáo Chu.

Đoạn 2
H: Em hãy tìm những chi tiết thể hiện tình cảm của thầy Chu đối với thầy giáo cũ.

Đoạn 3
H: Những thành ngữ, tục ngữ nào nói lên bài học mà các môn sinh nhận đợc trong ngày mừng thọ cụ
giáo Chu? - 1 HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm theo.
- Đến để mừng thọ thầy thể hiện lòng yêu quí, kính trọng thầy, ngời đã dạy dỗ, dìu dắt họ tr-
ởng thành. - Từ sáng sơm, các môn sinh đã tề tựu trớc
nhà thầyđể mừng thọ thầy những cuốn sách quí. Khi nghe thầy nói đi cùng với thầy tới
thăm một ngời mà thầy mang ơn rất nặng, họ
đã đồng thanh dạn ran...
- 1 HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm theo. - Thầy giáo Chu tôn kính cụ đồ đã dạy thầy từ
thuở vỡ lòng. - Thầy mời các em học trò của mình cùng tới
thăm cụ đồ. Thầy cung kính tha với cụ:
Lạy thầy Hôm nay con đem tất cả các môn sinh đến tạ ơn thầy....
- 1 HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm theo. Đó là 3 câu:
Uống nớc nhớ nguồn.
Tôn sự trọng đạo.
H: Em còn biết thêm các câu thành ngữ, tục ngữ, ca dao nào có nội dung tơng tự?
GV: Truyền thống tôn s trọng đạo đợc mọi thế hệ ngời Việt Nam bồi đắp, giữ gìn và nâng cao. Ngời
thầy giáo và nghề dạy học luôn đợc xã hội tôn vinh.
HS có thể trả lời:
Không thầy đố mày làm nên.
Kính thầy yêu bạn.
Muốn sang thì bắc cầu kiều Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy.
Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy
Làm sao cho bõ những ngày ớc ao.

4. Đọc diễn cảm


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giới thiệu bài mới Tìm hiểu bài

Tải bản đầy đủ ngay(21 tr)

×