Tải bản đầy đủ - 242 (trang)
Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra bài viết ở nhà của học sinh.

Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra bài viết ở nhà của học sinh.

Tải bản đầy đủ - 242trang

1. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra bài viết ở nhà của học sinh.


- Yêu cầu HS nhắc lại từ và câu ứng dụng đã học ở bài trước.
- Giáo viên nhận xét đánh giá . 2.Bài mới:
a Giới thiệu bài: bHướng dẫn viết trên bảng con
Luyện viết chữ hoa : - Yêu cầu tìm các chữ hoa có trong bài.
- Viết mẫu và kết hợp nhắc lại cách viết từng chữ.
- Yêu cầu học sinh tập viết vào bảng con các chữ vừa nêu.
Học sinh viết từ ứng dụng tên riêng: - Yêu cầu đọc từ ứng dụng.
- Giới thiệu: Yết Kiêu là một ông tướng tài thời nhà Trần. Ông có tài bơi lặn dưới
nước nên đã đục thủng nhiều thuyền của giặc.
- Yêu cầu HS tập viết trên bảng con. Luyện viết câu ứng dụng:
- Yêu cầu một học sinh đọc câu ứng dụng.
+ Câu tục ngữ khuyên chúng ta điều gì? - Yêu cầu HS tập viết trên bảng con chữ:
Khi
c Hướng dẫn viết vào vở : - Nêu yêu cầu viết chữ K một dòng cỡ
- Hai học sinh lên bảng viết : Ông Ích Khiêm , Ít .
- Lớp viết vào bảng con.
- Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu.
- Các chữ hoa có ở trong bài: Y, K. - Theo dõi giáo viên viết mẫu.
- Lớp thực hiện viết vào bảng con.
- Một học sinh đọc từ ứng dụng: Yết Kiêu.
- Lắng nghe để hiểu thêm về một vò tướng thời Trần nổi tiếng của đất
nước ta .
- Luyện viết từ ứng dụng vào bảng con.
- 1HS đọc câu ứng dụng: Khi đói cùng chung một dạ, Khi rét
cùng chung một lòn . + Khuyên chúng ta phải đoàn kết,
giúp đỡ nhau trong gian khổ, khó khăn. Càng khó khăn, thiếu thốn thì
càng phải đoàn kết, giúp đỡ nhau. - Lớp luyện viết chữ Khi vào bảng
153
nhỏ - Chữ Y và Kh : 1 dòng .
- Viết tên riêng Yết Kiêu 2 dòng cỡ nhỏ . - Viết câu tục ngữ 2 lần.
- Nhắc nhớ học sinh về tư thế ngồi viết , cách viết các con chữ và câu ứng dụng
đúng mẫu. d Chấm chữa bài
đ Củng cố - Dặn dò: - Về nhà luyện viết phần bài ở nhà.
con.
- Lớp thực hành viết vào vở theo hướng dẫn của giáo viên.
- Nhắc lại cách viết học chữ K.
-------------------------------------------------------
Thứ năm ngày tháng năm 2008
Luyện từ và câu : 14
ÔN TỪ CHỈ ĐẶC ĐIỂM ÔN TẬP CÂU AI THẾ NÀO?
A Mục tiêu: Ôn tập về từ chỉ đặc điểm: tìm đúng các từ chỉ đặc điểm trong đoạn thơ cho
trước; tìm đúng các đặc điểm của các sự vật được so sánh với nhau. Ôn tập mẫu câu: Ai cái gì, con gì thế nào?
Xem SGV trang 265. B Chuẩn bò : - Bảng lớp viết sẵn bài tập 1. Một tờ giấy khổ to kẻ bảng ở bài
tập 2. C Lên lớp :
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

1. Kiểm tra bài cũ: - Yêu cầu HS làm lại bài tập 1 và 3 tiết


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra bài viết ở nhà của học sinh.

Tải bản đầy đủ ngay(242 tr)

×