Tải bản đầy đủ - 242 (trang)
Kiểm tra bài cũ: - Gọi ba em đọc bài “Cửa Tùng“.

Kiểm tra bài cũ: - Gọi ba em đọc bài “Cửa Tùng“.

Tải bản đầy đủ - 242trang

I. MỤC TIÊU


A - Tập đọc
1. Đọc thành tiếng •
Đọc đúng các từ, tiếng khó hoặc dễ lẫn do ảnh hưởng của phương ngữ : nhanh nhẹn, thản nhiên, thong manh, tảng đá, vui,...
• Ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và giữa các cụm từ.
• Đọc trôi chảy được toàn bài, bước đầu biết thể hiện giọng đọc phù hợp với
diễn biến của truyện. 2. Đọc hiểu
• Hiểu nghóa của các từ ngữ trong bài : Kim Đồng, ông ké, Nùng, Tây đồn,
thầy mo, thong manh,... •
Hiểu được nội dung truyện : Truyện kể về anh Kim Đồng, một liên lạc viên rất thông minh, nhanh nhẹn là gương yêu nước tiêu biểu của thiếu niên trong
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
B - Kể chuyện
• Dựa vào trí nhớ và tranh minh hoạ kể lại được nội dung câu chuyện.
• Biết nghe và nhận xét lời kể của bạn.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC
• Tranh minh hoạ bài tập đọc, các đoạn truyện phóng to nếu có thể.
• Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần hướng dẫn luyện đọc.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC C Các hoạt động dạy học :


Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi ba em đọc bài “Cửa Tùng“.


- Nêu nội dung bài văn vừa đọc ? - Giáo viên nhận xét ghi điểm.
2.Bài mới: a Giới thiệu chủ điểm và bài học :
b Luyện dọc kết hợp giải nghóa từ Đọc mẫu diễn cảm toàn bài giọng
chậm rải, nhẹ nhàng. - Cho học sinh quan sát tranh minh
- 3 em lên bảng đọc tiếp nối 3 đoạn trong bài “Cửa Tùng“ và TLCH.
- Cả lớp theo dõi.
- HS quan sát tranh chủ điểm. - Lớp lắng nghe giáo viên đọc mẫu .
- Cả lớp quan sát tranh minh họa và 134
họa và chỉ trên bản đồ để giới thiệu hoàn cảnh xảy ra câu chuyện.
- Yêu cầu HS nói những điều mình biết về anh Kim Đồng.
Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghóa từ .
- Yêu cầu HS đọc nối tiếp từng câu trước lớp. ddGV theo dõi sửa sai.
- Yêu cầu HS đọc từng đoạn trước lớp. - Nhắc nhớ ngắt nghỉ hơi đúng, đọc
đoạn văn với giọng thích hợp ,. - Kết hợp giải thích các từ ù: Kim
Đồng, ông Ké, Nùng, Thầy mo, thong manh …
- Yêu cầu HS đọc từng đoạn trong nhóm.
- Cả lớp đọc đồng thanh 2 đoạn đầu. - Một học sinh đọc đoạn 3.
- Yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh đoạn 4.
c Hướng dẫn tìm hiểu bài : - Yêu cầu 1 em đọc đoạn 1, cả lớp đọc
thầm theo và TLCH: + Anh Kim Đồng được giao nhiệm vụ
gì ?
+ Vì sao bác cán bộ lại phải đóng vai một ông già Nùng?
+ Cách đi đường của hai bác cháu như thế nào?
- Yêu cầu 3HS đọc nối tiếp các đoạn 2, 3, 4, cả lớp đọc thầm lại trao đổi và
TLCH: + Chi tiết nào cho thấy sự nhanh trí
bản đồ , theo dõi giới thiệu về hoàn cảnh xảy ra câu chuyện .
- Một số em nói những hiểu biết của mình về anh Kim Đồng.
- Nối tiếp nhau đọc từng câu, kết hợp luyện đọc các từ ở mục A.
- 4 em nối tiếp nhau đọc 4 đoạn trong bài.
- Lớp đọc từng đoạn trong nhóm .
- Lắng nghe để hiểu về các từ ngữ mới trong bài.
- Cả lớp đọc đồng thanh 2 đoạn đầu của bài.
- Một học sinh đọc đoạn 3 - Cả lớp đọc đồng thanh đoạn 4 của
bài.
- 1 em đọc đoạn 1 câu chuyện , cả lớp đọc thầm.
+ Anh Kim Đồng được giao nhiệm vụ bảo vệ cán bộ, dẫn đường đưa cán bộ
đến đòa điểm mới. + Vì vùng này là vùng người Nùng ở.
Đóng vai ông già Nùng để đòch không nghi ngờ.
+ Đi rất cẩn thận . Kim Đồng đeo túi đi trước một quãng. Ông Ké lững
thững đằng sau ... - 3HS đọc nối tiếp các đoạn 2, 3, 4.
+ Gặp đòch không hề bối rối, bình tónh huýt sáo báo hiệu, đòch hỏi anh
135
và dũng cảm của anh Kim Đồng khi gặp đòch ?
-KL: Sự nhanh trí, thông minh của Kim Đồng khiến bọn giặc không hề
nghi ngờ nên đã cho hai bác cháu đi qua.
d Luyện đọc lại : - Giáo viên đọc diễn cảm đoạn 3.
- Hướng dẫn đọc đúng phân vai đoạn 3.
- Mời lần lượt mỗi nhóm 3HS thi đọc đoạn 3 theo cách phân vai.
- Mời 1HS đọc lại cả bài. - GV nhận xét, chấm điểm, tuyên
dương. Kể chuyện:
1. Giáo viên nêu nhiệm vụ: Hãy dựa vào 4 tranh minh họa, kể lại
toàn bộ câu chuyện “ Người liên lạc nhỏ “.

2. Hướng dẫn HS kể chuyện theo tranh:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: - Gọi ba em đọc bài “Cửa Tùng“.

Tải bản đầy đủ ngay(242 tr)

×