Tải bản đầy đủ - 242 (trang)
Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra “Các hoạt động ở trường “

Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra “Các hoạt động ở trường “

Tải bản đầy đủ - 242trang

Bài 3 - Gọi học sinh đọc bài toán. - Yêu cầu nêu dự kiện và yêu cầu của bài
toán. - Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở.
- Gọi một em lên bảng giải . - Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.
c Củng cố - Dặn dò: - Sử dụng BT4 để củng cố bài.
- Nhận xét đánh giá tiết học - Dặn về nhà học và làm bài tập .
9 x 3 + 9 = 27 + 9 = 36; 9 x 8 + 9 = 72 + 9= 81
9 x 4 + 9 = 36 + 9 = 45 9 x 9 + 9 = 81 + 9 = 90
- Moät em đọc đề bài 3 và tóm tắt: Đội Một: 10 xe ?
xe 3 đội : mỗi đội có 9 xe
- Cả lớp làm vào vào vở. - Một em lên bảng giải bài, cả lớp
bổ sung :
Giải
Số xe của 3 đội kia là : 9 x 3 = 27 xe
Số xe cả 4 đội là : 10 + 27 = 37 xe
ĐS: 37 xe - Điền kết quả phép nhân vào ô
trống theo mẫu.
Tự nhiên xã hội : 26
Không chơi các trò chơi nguy hiểm
A Mục tiêu : - Học sinh có khả năng: -Sử dụng thời gian nghỉ ngơi giữa giờ và trong giờ ra chơi
sao cho vui vẻ , khỏe mạnh và an toàn . Nhận biết những trò chơi dễ gây nguy hiểm cho bản
thân và người khác ở trường. Lựa chọn và chơi những trò chơi tránh nguy hiểm khi ở trường.
B Chuẩn bò : Các hình trong SGK trang 50, 51. C Lên lớp :
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

1. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra “Các hoạt động ở trường “


- Gọi 2 học sinh trả lời nội dung . - Nhận xét đánh giá phần bài cũ .
- 2 em trả lời về nội dung bài học trong bài: “Các hoạt động ở trường
“.
125
2.Bài mới: a Giới thiệu bài:
b Khai thác: Hoạt động 1 : Quan sát theo cặp
Bước 1 -Tổ chức cho quan sát hình trang 50 và 51 và thảo luận theo gợi ý .
+ Bạn cho biết tranh vẽ gì ? + Chỉ và nói tên những trò chơi nguy
hiểm trong hình ? Điều gì sẽ xảy ra nếu chơi trò chơi đó ?
+ Bạn sẽ khuyên các bạn trong hình như thế nào
Bước 2 : - Yêu cầu một số cặp lên hỏi và trả lời
trước lớp - Kết luận: Không nên chơi nhưng TC dễ
gây nguy hiểm: bắn ná, ném nhau .... Hoạt động 2 : Thảo luận nhóm
Bước 1 : Hướng dẫn . - Yêu cầu các nhóm thảo luận theo các
câu hỏi gợi ý . - Yêu cầu lần lượt trả lời các câu hỏi :-
Kể tên những trò chơi mình thường chơi trong giờ ra chơi ?
Bước 2: - Mời đại diện các nhóm lên báo cáo. kết quả thảo luận trước lớp .
- Nhận xét và bổ sung .
d Củng cố - Dặn dò: - Giáo viên cho liên hệ với cuộc sống
hàng ngày. - Dặn dò về nhà học bài, xem trước bài
mới . - Lớp theo dõi.
- HS thảo luận theo cặp: 1 em hỏi - 1 em trả lời.
- Lần lượt từng cặp lên hỏi và trả lời trước lớp .
- Lớp theo dõi và nhận xét.
- Các nhóm trao đổi thảo luận để trả lời các câu hỏi gợi ý của giáo
viên.
- Các nhóm cử đại diện báo cáo trước lớp.
- Cả lớp theo dõi nhận xét trao đổi đi đến kết luận.
- Lớp bình chọn nhóm trả lời hay nhất .
- Học sinh về nhà áp dụng những điều đã học vào cuộc sống.
126
Thứ sáu ngày tháng năm 2008
Toán
: 65
Gam
A Mục tiêu : - Học sinh nhận biết về gam một đơn vò đo khối lượng mối quan hệ giữa gam và
Ki - lô - gam . Biết đọc kết quả khi cân một vật bằng cân hai đóa và cân đồng hồ . Biết thực hiện các phép tính về cộng, trừ, nhân, chia với số đo khối lượng và áp
dụng giải toán. - Rèn cho tính cẩn thận, kiên trì trong học toán.
B Chuẩn bò : Cân đóa, cân đồng hồ , một gói hàng nhỏ để cân .
C Lên lớp : Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò 1.Bài cũ :
- Gọi 2HS lên bảng làm BT 2 tiết trước.
- Gọi hai học sinh đọc bảng nhân 9. - Giáo viên nhận xét ghi điểm.
2.Bài mới: a Giới thiệu bài:
b Khai thác : Giới thiệu cho học sinh biết về
Gam . + Em hãy nêu đơn vò đo khối lượng đã
học? - Giới thiệu: Để đo KL các vật nhẹ
hơn kg ta còn có đơn vò đo nhỏ hơn kg, đó là đơn vò gam.
Vậy gam là một đơn vò đo KL, viết tắt là g ;
1000g = 1kg - Gọi HS nhắc lại.
Giới thiệu các quả cân thường dùng.
Giới thiệu cân đóa, cân đồng hồ. - 2HS lên bảng làm bài, mỗi em làm 1
cột tính. - Hai em đọc bảng nhân 9.
- Cả lớp theo dõi , nhận xét bài làm của bạn.
- Lớp theo dõi giới thiệu bài.
- Đơn vò đo khối lượng đã được học đó là ki - lô - gam .
- Quan sát để biết về một số loại cân, các quả cân.
- Quan sát và nêu kết quả cân. - Một số em lên thực hành cân.
- Một em đọc bài tập 1. 127
- Cân mẫu gói hàng bằng 2 loại cân. - Mời một số em thực hành cân một
số đồ vật. b Luyện tập:
Bài 1: - Gọi HS nêu yêu cầu bài tập. - Yêu cầu quan sát tranh vẽ trong
SGK rồi tự làm bài. - Giáo viên nhận xét đánh giá.
Bài 2 : - Yêu cầu nêu yêu cầu bài. - Yêu cầu lớp quan sát cân đồng hồ
và tự làm bài. - Mời hai em nêu miệng kết quả.
- Nhận xét chung về bài làm của học sinh.
Bài 3 - Gọi học sinh đọc yêu cầu bài . - Yêu cầu nêu cách làm một bài mẫu.
- Yêu cầu cả lớp thực hiện vào vở . - Gọi một em lên bảng giải .
- Giáo viên nhận xét đánh giá. Bài 4 : -Gọi học sinh đọc bài toán.
- Hdẫn HS phân tích bài toán. - Yêu cầu lớp thực hiện vào vở .
- Mời 1 học sinh lên bảng giải bài. - Chấm, chữa bài.
c Củng cố - Dặn dò: - Hôm nay em được đơn vò đo KL
nào? - Gam được viết tắt là gì?
- Dặn về nhà học và ghi nhớ đơn vò vừa học.
- Quan sát các tranh vẽ và nhìn vào từng bức tranh để nêu miệng kết quả :
+ Gói mì chính cân nặng 210 g . + Quả lê cân nặng 400 g
- Một em nêu yêu cầu bài tập 2. - Cả lớp quan sát kim trên cân đồng
hồ để nêu kết quả. - Hai học sinh nêu kết quả, lớp bổ
sung : + Quả đu đủ cân nặng 800g.
+ Bắp cải cân nặng 600g. + Đổi chéo vở để kiểm tra bài nhau.
- Một em đọc đề bài 3 . - Cả lớp làm vào vào vở.
- 2 em lên bảng giải bài, lớp bổ sung: a 163g + 28g = 191g ;
b 50g x 2 = 100g 42g – 25g = 17g
96g : 3 = 32g - Một em nêu yêu cầu đề bài .
- Lớp thực hiện vào vở . - Một em lên bảng giải bài .
Giải :
Số gam sữa trong hộp có là : 455 - 58 = 397 g
ĐS: 397g sữa - Học đơn vò gam.
- gam viết tắt là g.
128
Tập làm văn: 13
Viết thư
A Mục tiêu:
Viết được một bức thư cho bạn miền Nam hoặc miền Trung, miền Bắc theo gợi ý của SGK. Biết trình bày đúng hình thức thư như bài tập đọc Thư gửi bà.
Viết thành câu, dùng từ đúng. Xem SGV trang 255.
B Chuẩn bò : Bảng lớp viết các gợi ý viết thư như SGK. C Lên lớp :
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

1. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra vở của học sinh.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra “Các hoạt động ở trường “

Tải bản đầy đủ ngay(242 tr)

×