Tải bản đầy đủ - 242 (trang)
Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra bài viết ở nhà của học sinh.

Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra bài viết ở nhà của học sinh.

Tải bản đầy đủ - 242trang

- Nhận xét đánh giá tiết học. - Dặn về nhà học bài và xem trước bài mới
. dừa – giếng nước.
- 2em nhắc lại các yêu cầu khi viết chính tả.
Thủ công:
Cắt dán chữ H, U
tiết 1 A Mục tiêu SGV trang 217.
B Chuẩn bò: - Mẫu chữ H, U đã dán và mẫu chữ H, U có kích thước lớn. - Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ H, U. Giấy nháp , giấy thủ công
, bút màu , kéo C Lên lớp :
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

1. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh.


- Giáo viên nhận xét đánh giá 2.Bài mới:
a Giới thiệu bài: b Khai thác:
Hoạt động 1: Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét.
- Nét chữ H, U rộng mấy ô? - Em có nhận xét gì về nửa bên trái và
nửa bên phải của chữ H, U? - Nếu gấp đôi chữ H, U theo chiều dọc thì
nửa bên trái và nửa bên phải sẽ như thế nào?
- GV vừa h dẫn vừa thao tác mẫu. Hoạt động 2: Hướng dẫn mẫu.
- Treo tranh quy trình và hướng dẫn. Bước 1: Kẻ chữ H, U :
+ Cắt 2 HCN có chiều dài 5ô, rộng 3ô. + Chấm các điểm đánh dấu chữ H, U vào
- Các tổ trưởng báo cáo về sự chuẩn bò của các tổ viên trong tổ
mình.
- Lớp theo dõi giới thiệu. - Quan sát mẫu chữ H, U.
- Nét chữ rộng 1ô. - Giống nhau.
- Trùng khít nhau.
- Theo dõi GV hướng dẫn.
118
2 hcn. Sao đó kẻ chữ H, U theo các điểm đã đánh dấu. Riêng chữ U cần vẽ đường
lượn góc. Bước 2: Cắt chữ H, U.
Gấp đôi 2 hcn đã kẻ chữ H, U theo đường dấu giữa. Cắt theo đường kẻ nửa chữ H,
U, mở ra được chữ H, U. Bước 3: Dán chữ H, U.
Cách dán giống như dán chữ I, T. Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét đánh giá tiết học. - Dặn về nhà học bài và xem trước bài
mới.
- Cả lớp tập kẻ, cắt chữ H, U yteen giấy nháp.
- Dọn vệ sinh lớp học.
Tập viết: Ti ết 13
Ôn chữ hoa I
A Mục tiêu : Củng cố về cách viết chữ hoa I thông qua bài tập ứng dụng : - Viết tên riêng Ông Ích Khiêm bằng chữ cỡ nhỏ.
- Viết câu ứng dụng Ít chắt chiu hơn nhiều phung phí bằng cỡ chữ nhỏ. B Chuẩn bò : - Mẫu chữ viết hoa I, Ô , K.
- Mẫu chữ viết tên riêng Ông Ích Khiêm và câu ứng dụng trên dòng kẻ ô li.
C Lên lớp :
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

1. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra bài viết ở nhà của học sinh.


- Gọi HS nhắc lại từ và câu ứng dụng. - Yêu cầu 2HS viết bảng lớp, cả lớp viết
bảng con. - Giáo viên nhận xét đánh giá.
2.Bài mới: a Giới thiệu bài:
bHướng dẫn viết trên bảng con Luyện viết chữ hoa :
- 1HS nhắc lại từ và câu ứng dụng. - 2 em lên bảng viết các tiếng : Hàm
Nghi. Hải Vân. - Lớp viết vào bảng con
- Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu
- Các chữ viết hoa có trong bài: Ô, I, 119
- Yêu cầu HS tìm các chữ hoa có trong bài. - Viết mẫu và kết hợp nhắc lại cách viết
từng chữ .
- Yêu cầu tập viết vào bảng con các chữ vừa nêu .
Luyện viết từ ứng dụng: - Yêu cầu HS đọc từ ứng dụng
- Giới thiệu: Ông Ích Khiêm là một ông quan thời nhà Nguyễn, văn võ toàn tài, có
lòng yêu nước thương dân. Ông là 1 vò quan tốt.
- Yêu cầu HS tập viết trên bảng con. Luyện viết câu ứng dụng:
- Yêu cầu một học sinh đọc câu ứng dụng. - Giúp HS hiểu ND câu tục ngữ : Khuyên
mọi người sống phải biết tiết kiệm tránh phung phí.
- Yêu cầu HS luyện viết trên bảng con: Ít. c Hướng dẫn viết vào vở :
- Nêu yêu cầu viết chữ I một dòng cỡ nhỏ, chữ Ô và K : 1 dòng .
- Viết tên riêng Ông Ích Khiêm 2 dòng cỡ nho.û
-.Viết câu tục ngữ 5 lần 5 dòng . d Chấm chữa bài
đ Củng cố - Dặn dò: - Giáo viên nhận xét đánh giá.
- Dặn về nhà học bài và xem trước bài mới .
K. - Lớp theo dõi.
- Cả lớp thực hiện viết vào bảng con.
- 1HS đọc từ ứng dụng: Ông Ích Khiêm .
- Cả lớp viết trên bảng con: Ông Ích Khiêm.
- 1HS đọc câu ứng dụng: Ít chắt chiu hơn nhiều phung
phí.
- Luyện viết vào bảng con: Ít.
- Lớp thực hành viết vào vở.
- Nêu lại cachs viết hoa chữ I.
120
Thứ năm ngày tháng năm 2008
Luyện từ và câu :Ti ết 13
Mở rộng vốn từ đòa phương
• A Mục tiêu: Ôn tập về từ chỉ đặc điểm: tìm đúng các từ chỉ đặc điểm
trong đoạn thơ cho trước; tìm đúng các đặc điểm của các sự vật được so sánh với nhau.
Ôn tập mẫu câu: Ai cái gì, con gì thế nào Xem SGV trang 246.
B Chuẩn bò - Bảng lớp trình bày sẵn 2 lần bảng phân loại bài tập 1. Bảng phụ viết đoạn thơ bài tập 2. Một tờ giấy khổ to viết 5 câu văn có ô trống cần điền ở bài
tập 3. C Lên lớp :
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

1. Kiểm tra bài cũ: - Yêu cầu 2HS làm lại BT1 và 3 của tiết


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra bài viết ở nhà của học sinh.

Tải bản đầy đủ ngay(242 tr)

×