Tải bản đầy đủ - 242 (trang)
63. 72, 81, 90. - Vài học sinh nhắc lại nội dung bài. Kiểm tra bài cũ: - Nêu yêu cầu viết một số tiếng dễ sai ở

63. 72, 81, 90. - Vài học sinh nhắc lại nội dung bài. Kiểm tra bài cũ: - Nêu yêu cầu viết một số tiếng dễ sai ở

Tải bản đầy đủ - 242trang

Bài 4 - Gọi học sinh đọc bài 4 . - Yêu cầu quan sát và điền số thích
hợp vào chỗ chấm để có dãy số . - Giáo viên nhận xét đánh giá.
- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài. d Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét đánh giá tiết học - Dặn về nhà học và làm bài tập.
sung.
Giải :
Số học sinh lớp 3 B laø : 9 x 3 = 27 bạn
Đ S : 27 bạn
- Một em nêu yêu cầu bài . - Quan sát và tự làm bài rồi chữa
bài. - Một học sinh lên sửa bài, lớp bổ
sung. - Sau khi điền ta có: 9, 18, 27, 36, 45,

54, 63. 72, 81, 90. - Vaøi học sinh nhắc lại nội dung bài.


- Về nhà học và làm bài tập còn lại.
Chính ta
û
: 25 nghe viết:
Đêm trăng trên Hồ Tây Phân biệt iu uyu ; d gi r , dấu hỏi dấu ngã
A Mục tiêu: IMục tiêu: -Nghe và viết lại chính xác bài Đêâm trăng trênHồ Tây .
Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt iu uyu ; tập giải các câu đố IIĐồ dùng dạy- học:
-Bảng phụ viết BT2 ,3 Tranh minh hoạ bài tập 3
III Các hoạt động dạy –học:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

1. Kiểm tra bài cũ: - Nêu yêu cầu viết một số tiếng dễ sai ở


bài trước. - 2HS lên bảng viết, cả lớp viết
vào bảng con các từ : lười nhác, nhút nhát, khát nước, khác nhau.
116
- Nhận xét đánh giá. 2.Bài mới:
a Giới thiệu bài b Hướng dẫn nghe viết :
Hướng dẫn chuẩn bò : - Giáo viên đọc mẫu bài một lượt.
+ Đêm trăng trên Hồ Tây đẹp như thế nào? + Bài viết có mấy câu?
+ Những chữ nào trong đoạn văn cần viết hoa ?
- Yêu cầu đọc thầm lại bài chính tả và lấùy bảng con và viết các tiếng khó
Đọc cho học sinh viết vào vở. - Đọc lại để học sinh dò bài, tự bắt lỗi lỗi.
Chấm, chữa bài. c Hướng dẫn làm bài tập
Bài 2 : - Nêu yêu cầu của bài tập 2. - Yêu cầu cả lớp làm vào vở bài tập .
- Gọi 2 em đại diện cho hai dãy lên bảng làm.
-Yêu cầu lớp làm xong quan sát nhận xét bài bạn đổi chéo tập để kiểm tra.
- Nhận xét bài làm học sinh. Bài 3b :
- Gọi học sinh nêu yêu cầu của bài tập và các câu đố.
- Yêu cầu các nhóm làm vào nháp. - Nhận xét, chốt lại lời giải đúng.
d Củng cố - Dặn dò:
- Lắng nghe giới thiệu. - 2HS đọc lại bài chính tả.
- Cả lớp đọc thầm tìm hiểu nội dung bài.
+ Trăng tỏa sáng rọi vào các gợn sóng lăn tăn ; gió đông nam hây
hẩy ; sóng vỗ ... + Có 6 câu.
+ Nh]gx chữ đầu tên bài, đầu câu và tên riêng phải viết hoa.
- Lớp nêu ra một số tiếng khó và thực hiện viết vào bảng con:
trong vắt, gần tàn, lăn tăn, nở muộn, ngào ngạt …
- Cả lớp nghe và viết bài vào vở. - Nghe và tự sửa lỗi bằng bút chì
.
- Học sinh làm vào vơ.û - 2HS lên bảng làm bài, cả lớp
theo dõi bổ sung. Đường đi khúc khuỷu , gầy khẳng
khiu , khuỷu tay.
- Hai em nêu yêu cầu bài tập. - Thực hiện làm bài vào nháp.
- Các nhóm trình bày kết quả giải câu đố.
- Cả lớp nhận xét bổ sung. - Cả lớp làm bài vào VBT theo
lời giải đúng: Con ruồi – quả
117
- Nhận xét đánh giá tiết học. - Dặn về nhà học bài và xem trước bài mới
. dừa – giếng nước.
- 2em nhắc lại các yêu cầu khi viết chính tả.
Thủ công:
Cắt dán chữ H, U
tiết 1 A Mục tiêu SGV trang 217.
B Chuẩn bò: - Mẫu chữ H, U đã dán và mẫu chữ H, U có kích thước lớn. - Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ H, U. Giấy nháp , giấy thủ công
, bút màu , kéo C Lên lớp :
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

1. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

63. 72, 81, 90. - Vài học sinh nhắc lại nội dung bài. Kiểm tra bài cũ: - Nêu yêu cầu viết một số tiếng dễ sai ở

Tải bản đầy đủ ngay(242 tr)

×