Tải bản đầy đủ - 242 (trang)
Kiến thức Thái độ Hành vi

Kiến thức Thái độ Hành vi

Tải bản đầy đủ - 242trang

Tích cực tham gia việc trường việc lớp
tiết 2 A Mục tiêu

1. Kiến thức


Giúp HS hiểu: •
Lớp và trường là tập thể học tập, sinh hoạt gắn bó với em nên em cần tham gia vào việc chung của lớp và trường.
• Khi tham gia việc lớp, việc trường, mọi người đều phải tích cực, nhiệt tình để
công việc được giải quyết nhanh chóng- Nếu tham gia công việc chung của lớp, của trường mà lại không tích cực thì công việc sẽ bò chậm, tốn thời gian, công sức
tiền của.
• Tích cực tham gia việc trường, việc lớp là khi tham gia đầy đủ, có mặt đúng giờ,
làm tốt công việc và không lười biếng.

2. Thái độHS có lòng nhiệt tình khi tham gia việc trường, việc lớp.
• ng hộ, noi gương theo những bạn tích cực tham gia việc lớp, việc trường.

3. Hành vi


• Thực hiện một cách tích cực, nhiệt tình, hoàn thành tốt các việc của lớp, của
trường như: trực nhật, lao động,… SGV trang 53.
B Tài liệu và phương tiện : Các bài hát về chủ đề nhà trường; các tấm bìa xanh, đỏ, trắng.
C Hoạt động dạy học :
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Hoạt động 1: Xử lí tình huống - Chia lớp thành các nhóm -Yêu cầu
học sinh các nhóm thảo luận, mỗi nhóm xử lí 1 tình huống BT 4 - VBT.
- Yêu cầu các nhóm giải quyết các tình huống đã nêu rồi cử đại diện lên trình
bày cách ứng xử. - Yêu cầu cả lớp theo dõi và nhận xét.
- KL: a Khuyên Tuấn đừng từ chối. b Xung phong giúp các bạn.
c Nhắc hở các bạn không được làm ồn. d Nhờ người trong gia đình hoặc bạn
- Chia thành 4 nhóm để thảo luận theo yêu cầu của giáo viên .
- Các nhóm thảo luận theo từng tình huống giáo viên đưa ra.
- Đại diện các nhóm lên trình bày cách xử lí tình huống.
- Cả lớp nhận xét bổ sung.
113
bè mang lọ hoa đến lớp. Hoạt động 2: Đăng kí tham gia làm
việc lớp việc trường . - Nêu yêu cầu bài tập: Hãy suy nghó và
ghi ra giấy những việc lớp , việc trường mà em có khả năng tham gia và mong
muốn được tham gia ? - Yêu cầu cả lớp độc lập làm bài.
- Yêu cầu mỗi tổ cử đại diện đọc to các phiếu của các bạn trong tổ .
- Mời các tổ lên cam kết làm các công việc đã nêu .
- Giáo viên kết luận chung: Tham gia việc trường, việc lớp vừa là quyền vừa
là bổn phận của mỗi HS. .Củng cố dặn dò
- Giáo dục HS ghi nhớ và thực theo bài học.
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học. - Đọc lập làm BT trên phiếu.
- Lần lượt lên nêu ra những công việc mà mình có khả năng làm
như : giữ vệ sinh trường lớp , trồng cây cho bóng mát , bảo vệ trường
lớp sạch đẹp …vv - Cả lớp theo dõi nhận xét .
- Đại diện các tổ lên kí vào bản cam kết .
- Cả lớp hát bài : Lớp chúng ta đoàn kết.
Thứ tư ngày tháng năm 2008
Toán :Ti
ết 63
Bảng nhân 9
A Mục tiêu : - Học sinh biết : - Tự lập và học thuộc bảng nhân 9. hực hành nhân 9, đếm thêm giải toán . Củng cố ý nghóa của phép nhân và giải các bài toán bằng
phép nhân. B Chuẩn bò : - Các tấm bìa mỗi tấm có 9 chấm tròn .
C Lên lớp :
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
114
1.Bài cũ : - Gïọi hai em lên bảng làm BT 3 và 4
tiết trước. - KT vở 1 số em.
- Nhận xét đánh giá. 2.Bài mới:
a Giới thiệu bài: b Khai thác:
Lập bảng nhân 9 : - Hướng dẫn HS cách lập bảng nhân 9
tương tự với cách lập bảng nhân 7, 8 đã học.
- Yêu cầu HS đọc và ghi nhớ bảng nhân 9 vừa lập được.
c Luyện tập: Bài 1: - Gọi HS nêu yêu cầu BT.
- Yêu cầu HS tự làm bài. - Gọi học sinh nêu miệng kết quả.
- Giáo viên nhận xét đánh giá.
Bài 2 :Yêu cầu nêu đề bài 2 - Yêu cầu cả lớp cùng thực hiện.
- Mời 2 học sinh lên giải. - Yêu cầu HS đổi vở để KT bài nhau.
Bài 3: - Gọi một em nêu yêu cầu đề bài .
- Yêu cầu cả lớp làm vào vở. - Gọi một em lên bảng giải bài .
- Hai học sinh lên bảng làm bài . - Lớp theo dõi nhận xét .
- Lớp theo dõi giới thiệu bài.
- Thảo luận theo nhóm: Dựa vào các bảng nhân đã học ddeer lập bảng 9.
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận. Cả lớp nhận xét bổ
sung. 9 x 1 = 9 9 x 2 = 18 9 x 3 = 27
9 x 4 = 36 9 x 5 = 45 9 x 6 = 54 ...
- Cả lớp HTL bảng nhân 9.
- 1HS nêu yêu cầu của bài: Tính nhẩm:
- Cả lớp tự làm bài. - 3HS nêu kết quả, cả lớp bổ sung.
9 x 4 = 36 9 x2 = 18 9 x 5 = 45 9 x 1 = 9 9 x 7 = 63 9 x 8 =
72 ... - 1HS nêu yêu cầu của bài.
- Cả lớp tự làm bài rồi chữa bài. - Đổi vở LT bài nhau.
9 x 6 + 17 = 54 + 17 = 71 9 x 7 - 25 = 63 - 25 = 38
9 x 3 x 2 = 27 x 2 ; 9 x 9 : 9 = 81 : 9 = 54 = 9
- Một học sinh nêu yêu cầu đề bài . - Cả lớp làm vào vở.
- 1 em lên giải bài trên bảng, lớp bổ
115
Bài 4 - Gọi học sinh đọc bài 4 . - Yêu cầu quan sát và điền số thích
hợp vào chỗ chấm để có dãy số . - Giáo viên nhận xét đánh giá.
- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài. d Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét đánh giá tiết học - Dặn về nhà học và làm bài tập.
sung.
Giải :
Số học sinh lớp 3 B là : 9 x 3 = 27 bạn
Đ S : 27 bạn
- Một em nêu yêu cầu bài . - Quan sát và tự làm bài rồi chữa
bài. - Một học sinh lên sửa bài, lớp bổ
sung. - Sau khi điền ta có: 9, 18, 27, 36, 45,

54, 63. 72, 81, 90. - Vài học sinh nhắc lại nội dung baøi.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiến thức Thái độ Hành vi

Tải bản đầy đủ ngay(242 tr)

×