Tải bản đầy đủ - 242 (trang)
Kiểm tra bài cũ: - Yêu cầu 2 học sinh làm lại BT2 và

Kiểm tra bài cũ: - Yêu cầu 2 học sinh làm lại BT2 và

Tải bản đầy đủ - 242trang

Hải Vân, Hòn Hồng.
c Hướng dẫn viết vào vở : - Giáo viên nêu yêu cầu: viết chữ H 1 dòng
cỡ nhỏ . - Viết tên riêng Hàm Nghi 2 dòng cỡ nhỏ .
- Viết câu ca dao hai lần 4 dòng . d Chấm chữa bài
đ Củng cố - Dặn dò: - Yêu cầu nhắc lại cách viết chữ hoa: H,
N, V. - Giáo viên nhận xét đánh giá.
- Dặn về nhà học bài và xem trước bài mới .
- Lớp thực hành viết vào vở theo hướng dẫn của giáo viên.
- Nêu lại các yêu cầu tập viết chữ hoa.
Thứ năm ngày tháng năm 2008
Luyện từ và câu
: 12
ÔN TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG , TRẠNG THÁI- SO SÁNH
A Mục tiêu : - Ôn tập về từ chỉ hoạt động , trạng thái. - Tiếp tục học về phép so sánh so sánh hoạt động với hoạt động
. B Chuẩn bò : Bảng lớp viết sẵn bài tập 1. Ba tờ giấy khổ to viết bài tập 2.
C Lên lớp :
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

1. Kiểm tra bài cũ: - Yêu cầu 2 học sinh làm lại BT2 và


4 tiết trước. - Nhận xét ghi điểm.
2.Bài mới: a Giới thiệu bài:
bHướng dẫn học sinh làm bài tập: Bài 1:- Yêu cầu đọc nội dung bài
- 2HS lên bảng làm bài. - Cả theo dõi nhận xét.
- Cả lớp theo dõi giới thiệu bài. - Một em nêu yêu cầu bài tập1 .
- Cả lớp đọc thầm bài tập .
89
tập 1 . - Yêu cầu lớp làm vào vở bài tập.
- Mời 1 học sinh lên làm trên bảng . - Giáo viên chốt lại lời giải đúng .
- Yêu cầu cả lớp chữa bài trong vở
Bài 2 :- Yêu cầu một em đọc đề bài tập 2 .
- Yêu cầu cả lớp đọc thầm . -Yêu cầu trao đổi thảo luận theo cặp
và làm vào vở - Mời 2 em đại diện lên bảng làm
vào tờ phiếu lớn - Giáo viên và học sinh theo dõi
nhận xét .
Bài 3: -Yêu cầu học sinh đọc bài tập 3
- Yêu cầu lớp làm vào vở bài tập. - Mời 2 em lên bảng nối nhanh,
đúng vào các tờ giấy dán trên bảng. - Nhận xét và chốt lại lời giải đúng
c Củng cố - Dặn do:ø - Nhắc lại nội dung bài học .
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học .
- Dặn về nhà học bài xem trước bài mới .
- Học sinh làm bài tập vào vở . - Một học sinh lên làm trên bảng.
- Lớp nhận xét bổ sung: Từ chỉ hoạt động là chạy, lăn.
- Một em đọc bài tập 2 .Lớp theo dõi và đọc thầm theo . Cả lớp hoàn thành
bài tập . - Hai em đại diện 2 nhóm lên bảng
làm vào tờ phiếu lớn đã treo sẵn . - Các từ chỉ hoạt động và phép so
sánh trong bài là :
Vật HĐ
S S HHĐ
Con trâu
Đi Như
Đập đất
Tàu cau
Vươn Như
Tay vẫy Xuồng Đậu
Như nằm
- Học sinh đọc nội dung bài tập 3 . - Cả lớp tự làm bài.
- 2HS lên bảng làm thi làm bài: nối nhanh các TN thích hợp ở cột A với từ
ngữ ở cột B. - Lớp theo dõi nhận xét bổ sung.
- Về nhà đọc lại các BT đã làm.
Chính tả
:
CẢNH ĐẸP NON SÔNG
A Mục tiêu - SGV trang 235. - luyện viết đúng một số từ chứa vần dễ lẫn : ac at.
B Chuẩn bò : -Bảng lớp viết hai lần bài tập 2 C Lên lớp :
90
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 2HS lên bảng viết: 2 từ có tiếng chứa


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: - Yêu cầu 2 học sinh làm lại BT2 và

Tải bản đầy đủ ngay(242 tr)

×