Tải bản đầy đủ - 242 (trang)
Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra bài viết ở nhà của học sinh của

Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra bài viết ở nhà của học sinh của

Tải bản đầy đủ - 242trang

1. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh.


- Giáo viên nhận xét đánh giá . 2.Bài mới:
a Giới thiệu bài: b Khai thác:
Hoạt động 3 :Học sinh thực hành cắt dán chữ I , T
- Yêu cầu nhắc lại và thực hiện thao tác cắt dán chữ I , T đã học ở tiết 1 và nhận
xét. - Treo tranh về quy trình cắt dán chữ I ,
Tđể cả lớp quan sát và nắm vững hơn về các bước kẻ cắt .
- Tổ chức cho thực hành cắt dán chữ I, T theo nhóm
- Đến các nhóm quan sát uốn nắn và giúp đỡ học sinh còn lúng túng
- Yêu cầu các nhóm thi đua xem các của nhóm nào cắt đều , đẹp hơn.
- Chấm một số sản phẩm của học sinh . - Chọn một số sản phẩm đẹp cho lớp quan
sát và giáo viên tuyên dương học sinh . c Củng cố - dặn dò:
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học. - Dặn về nhà học bài và xem trước bài
mới . - Các tổ trưởng báo cáo về sự
chuẩn bò của các tổ viên trong tổ mình .
- Lớp theo dõi giới thiệu bài .
-Vài em nhắc lại các thao tác về kẻ cắt chữ in I , T
- Lớp quan sát về các bước qui trình gấp cắt dán các chữ I , T
để áp dụng vào thực hành gấp ra sản phẩm cắt dán thành những
con chữ hoàn chỉnh . - Lớp chia thành các nhóm tiến
hành gấp cắt dán chữ I, T. - Đại diện các nhóm trưng bày
sản phẩm. - Lớp quan sát và bình chọn chọn sản phẩm tốt
nhất.
Tập viết:
ÔN CHỮ HOA H
A Mục tiêu: SGV trang 231. B Chuẩn bò : - Mẫu chữ viết hoa H , N , V.
- Mẫu chữ tên riêng Hàm Nghi và câu ca dao trên dòng kẻ ô li. C Lên lớp
:
87
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

1. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra bài viết ở nhà của học sinh của


học sinh . - Yêu cầu nhắc lại câu ứng dụng ở bài
trước. - Gọi 2HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng
con: Ghềnh Ráng, Ghé. - Giáo viên nhận xét đánh giá .
2.Bài mới: a Giới thiệu bài:
bHướng dẫn viết trên bảng con Luyện viết chữ hoa :
- Yêu cầu tìm các chữ hoa có trong bài : H,
N , V - Viết mẫu và kết hợp nhắc lại cách viết
từng chữ . - Yêu cầu tập viết vào bảng con các chữ
vừa nêu .
Học sinh luyện viết từ ứng dụng: - Yêu cầu học sinh đọc từ ứng dụng.
- Giới thiệu: Hàm Nghi là một ông vua lên
ngôi từ lúc 12 tuổi có lòng yêu nước thương dân, bò TDP bắt và đưa đi đày ở
An - giê - ri và mất ở đó.
- Yêu cầu HS viết trên bảng con: Hàm Nghi.
Luyện viết câu ứng dụng : - Yêu cầu một học sinh đọc câu ứng dụng:
Hải Vân bát ngát nghìn trùng. Hòn Hồng sừng sững đúng trong vònh
Hàn . - Giúp HS hiểu nội dung câu ca dao: Tả
cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và hùng vó ở miền Trung của nước ta.
- Yêu cầu HS luyện viết trên bảng con: - Hai em lên bảng viết.
- Lớp viết vào bảng con.
- Lớp theo dõi giáo viên giới thiệu.
- Các chữ hoa có trong bài là: H, N, V.
- Theo dõi GV hướng dẫn. - Lớp theo dõi và thực hiện viết
vào bảng con .
- 1HS đọc từ ứng dụng: Hàm Nghi.
- Lắng nghe. - Lớp tập viết từ ứng dụng trên
bảng con
- Một em đọc câu ứng dụng.
- Lớp luyện viết chữ hoa: Hải Vân, Hòn Hồng , Hàn trong câu
ứng dụng.
88
Hải Vân, Hòn Hồng.
c Hướng dẫn viết vào vở : - Giáo viên nêu yêu cầu: viết chữ H 1 dòng
cỡ nhỏ . - Viết tên riêng Hàm Nghi 2 dòng cỡ nhỏ .
- Viết câu ca dao hai lần 4 dòng . d Chấm chữa bài
đ Củng cố - Dặn dò: - Yêu cầu nhắc lại cách viết chữ hoa: H,
N, V. - Giáo viên nhận xét đánh giá.
- Dặn về nhà học bài và xem trước bài mới .
- Lớp thực hành viết vào vở theo hướng dẫn của giáo viên.
- Nêu lại các yêu cầu tập viết chữ hoa.
Thứ năm ngày tháng năm 2008
Luyện từ và câu
: 12
ÔN TỪ CHỈ HOẠT ĐỘNG , TRẠNG THÁI- SO SÁNH
A Mục tiêu : - Ôn tập về từ chỉ hoạt động , trạng thái. - Tiếp tục học về phép so sánh so sánh hoạt động với hoạt động
. B Chuẩn bò : Bảng lớp viết sẵn bài tập 1. Ba tờ giấy khổ to viết bài tập 2.
C Lên lớp :
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò

1. Kiểm tra bài cũ: - Yêu cầu 2 học sinh làm lại BT2 và


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra bài viết ở nhà của học sinh của

Tải bản đầy đủ ngay(242 tr)

×