Tải bản đầy đủ - 242 (trang)
Kiểm tra bài cũ: - Gọi 3 em nhìn bảng nối tiếp kể lại 3

Kiểm tra bài cũ: - Gọi 3 em nhìn bảng nối tiếp kể lại 3

Tải bản đầy đủ - 242trang

1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 3 em nhìn bảng nối tiếp kể lại 3


đoạn câu chuyện “ Nắng phương Nam “ và TLCH:
+ Vì sao các bạn chọn cành mai làm quà Tết cho Vân?
+ Qua câu chuyện, em hiểu điều gì? - Nhận xét đánh giá .
2.Bài mới: a Giới thiệu bài:
b Luyện đọc: Đọc mẫu bài.
Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghóa từ:
- Yêu cầu HS đọc từng dòng thơ. GV theo dõi sửa sai.
- Gọi HS đọc từng đoạn trước lớp . - Nhắc nhớ học sinh ngắt nghỉ hơi đúng ở
các dòng thơ, khổ thơ . - Giúp học sinh hiểu nghóa từng từ ngữ
mới và đòa danh trong bài Tô Thò , Tam Thanh , Trấn Vũ
- Yêu cầu HS đọc từng câu ca dao trong nhóm .
- Yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh cả bài. c Hướng dẫn tìm hiểu bài :
- Yêu cầu đọc thầm toàn bài, TLCH: + Kể tên những vùng trong mỗi câu ca
dao ?
+ Mỗi vùng của đất nước ta có cảnh đẹp gì?
+ Theo em, ai đã tô điểm cho non sông ta ngày càng đẹp hơn?
- 3 em tiếp nối kể lại các đoạn của câu chuyện và TLCH.
- Cả lớp theo dõi nhận xét.
-Lớp theo dõi, giáo viên giới thiệu. - Lắng nghe giáo viên đọc mẫu.
- Nối tiếp nhau mỗi em đọc 2 dòng , luyện đọc các từ ở mục A.
- Nối tiếp nhau đọc 6 câu ca dao.
- Tìm hiểu nghóa của từ mới: SGK. - Học sinh đọc từng câu ca dao
trong nhóm. - Cả lớp đọc ĐT toàn bài.
- Học sinh đọc cả lớp đọc thầm cả bài.
+ Lạng Sơn, Hà Nội, Nghệ An, Hà tónh Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí
Minh, Đồng Nai , Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp.
+ Ở Lạng Sơn: có phố Kì Lừa, có nàng Tô Thò... ; Hà Nội: có Hồ Tây
.... + Do cha ông ta gây dựng và giữ
gìn cho non sông ngày càng đẹp hơn.
77
- Giáo viên kết luận . d Học thuộc lòng các câu ca dao:
- Hướng dẫn đọc diễn cảm 6 câu ca dao. - Hướng dẫn HS học thuộc lòng các câu
ca dao. - Tổ chức cho HS thi đọc thuộc lòng 6
câu ca dao. + Mời 2 tốp, mỗi tốp 6 em nối tiếp nhau
thi đọc thuộc 6 câu ca dao. + Mời 3HS thi đọc thuộc cả 6 câu ca dao.
- Theo dõi bình chọn em đọc tốt nhất. đ Củng cố - Dặn dò:
- Bài học hôm nay giúp em hiểu điều gì? - Nhận xét đánh giá tiết học.
- Dặn về nhà học thuộc bài và xem trước bài mới.
- Học sinh đọc từng câu rồi cả bài theo hướng dẫn của giáo viên.
+ 2 tốp thi đọc thuộc 6 câu ca dao. - 2HS thi đọc thuộc và đọc diễn
cảm cả bài. - Lớp theo dõi, bình chọn bạn đọc
đúng,hay
- Đất nước ta có rất nhiều cảnh đẹp.
Toán:
SO SÁNH SỐ LỚN GẤP MẤY LẦN SỐ BÉ
A Mục tiêu - Giúp HS biết so sánh số lớn gấp mấy lần số bé. B Chuẩn bò : - Bảng phụ ghi sẵn nội dung bài tập 3 .
C Lên lớp :
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1.Bài cũ : - Gọi hai em lên bảng làm BT5 tiết
trước, mỗi em làm một cột. - Nhận xét đánh giá.
2.Bài mới: a Giới thiệu bài:
b Khai thác bài : - Giáo viên nêu bài toán .
- Hai học sinh lên bảng làm bài . - cả lớp theo dõi nhận xét.
- Lớp theo dõi giới thiệu bài. - Lớp theo dõi để nắm yêu cầu bài
78
- Hướng dẫn phân tích bài toán và vẽ sơ đồ minh họa.
A 6cm B
C 2cm D - Yêu cầu nhìn sơ đồ rút ra nhận xét ?
+ Muốn biết đoạn thẳng AB 6cm gấp mấy lần đoạn thẳng CD 2cm ta làm
như thế nào ? - Giáo viên kết luận và yêu cầu học
sinh nêu cách tìm số lần của số lớn so với số bé.
c Luyện tập: Bài 1: - Nêu bài tập trong sách giáo
khoa. + Muốn biết số chấm tròn màu xanh
gấp mấy lần chấm tròn màu trắng ta làm như thế nào ?
- Yêu cầu HS làm bài vào vở. - Mời một học sinh lên bảng giải .
- Yêu cầu lớp đổi chéo vở để kiểm tra . - Giáo viên nhận xét đánh giá.
Bài 2 :-Yêu cầu đọc bài tập 2 - Hướng dẫn làm bài tập vào vở .
- Mời một học sinh lên bảng giải bài. - Gọi học sinh khác nhận xét.
- Nhận xét bài làm của học sinh.
Bài 3: - Gọi một em nêu bài tập 3. - Gợi ý học sinh nhìn sơ đồ tóm tắt để
đặt đề toán rồi giải bài . toán .
- Phân tích và vẽ sơ đồ minh họa theo gợi ý của giáo viên .
- Học sinh đo bằng cách lấy đoạn thẳng ngắn CD đặt lên đoạn dài AB
lần lượt từ trái sang phải . - Đoạn thẳng dài AB gấp 3 lần
đoạn CD - Suy nghó và nêu : Ta thực hiện
phép chia 6 : 2 = 3 lần Muốn tìm số lớn gấp mấy lần số
bé ta lấy số lớn chia cho số bé . - Học sinh nêu yêu cầu bài tập
- Một em sửa bài trên bảng . - Cả lớp làm vào vở rồi chữa bài .
- Đếm số chấm tròn màu xanh và số chấm tròn màu trắng .
- Lấy số chấm tròn màu xanh chia cho số chấm tròn màu trắng
6 : 2 = 3 laàn ; 6 : 3 = 2 laàn 16 : 4 = 4 lần
- Một học sinh nêu đề bài . - Cả lớp thực hiện vào vở .
- Một học sinh lên bảng làm.
Giải :
Số cây cam gấp số cây cau số lần là:
20 : 5 = 4 lần
Đ S: 4 lần
- Lớp nhận xét bài bạn. - Học sinh đọc yêu cầu bài tập 3.
- Lớp thực hiện làm bài vào vở. - Một học sinh giải bài trên bảng
Giải :
79
- Yêu cầu 2 em nêu bài toán từ sơ đồ tóm tắt . Mời một học sinh lên bảng
giải . - Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn.
- Yêu cầu lớp đổi chéo vở để KT. Bài 4 : -Yêu cầu đọc bài tập 4 .
- Hướng dẫn học sinh làm bài tập vào vở .
- Mời một học sinh lên bảng giải bài. - Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.
d Củng cố - Dặn dò: - Muốn so sánh số lớn gấp mấy lần số
bé ta làm thế nào? - Nhận xét đánh giá tiết học
- Dặn về nhà học và làm bài tập . Con lợn nặng gấp con ngỗng số lần
là: 42 : 6 = 7 lần
Đ S: 7 lần
- Học sinh đọc yêu cầu bài tập 4. - Lớp thực hiện làm bài vào vở .
-Một học sinh giải bài trên bảng.
Giải :
Chu vi hình vuông ABCD laø : 3 + 3 + 3 + 3 = 12 cm
Chu vi tứ giác ABCD là : 3 + 4 + 5 + 6 = 18 cm
Đ S: 12 cm và 18 cm - Vài học sinh nhắc lại nội dung bài.
Tự nhiên xã hội :
PHÒNG CHÁY KHI Ở NHÀ
A Mục tiêu : SGV trang 66. B Chuẩn bò : Bức tranh trong SGK trang 44 và 45, sưu tầm các vật dễ gây
cháy. C Lên lớp :
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1.Bài mới: a Giới thiệu bài:
b Khai thác: Hoạt động 1: Làm việc với SGK và các
thông tin sưu tầm được về thiệt hại do cháy gây ra.
Bước 1 Làm việc theo cặp . - Tổ chức học sinh thảo luận theo từng cặp .
- Yêu cầu nhóm trưởng điều khiển nhóm mình quan sát hình 1 và hình 2 trang 44 và
- Tiến hành chia ra từng cặp để thảo luận theo hướng dẫn của giáo viên.
- Các nhóm cử ra nhóm trưởng để điều khiển nhóm thảo luận và hoàn
80
45 để hỏi và trả lời với nhau: + Em bé trong hình 1 có thể gặp tai nạn gì ?
+ Chỉ ra những vật dễ cháy có trong hình 1 ?
+ Điều gì sẽ xảy ra nếu can dầu hỏa hoặc đống củi khô bò bắt lửa ?
+ Theo bạn bếp ở hình 1 hay hình 2 an toàn hơn trong việc phòng cháy ? Vì sao ?
Bước 2 : - Yêu cầu một số học sinh trình bày kết
quả. - Yêu cầu cặp khác bổ sung ý kiến.
- Kết luận : Bếp ở hình 2 an toàn hơn vì mọi đồ dùng được xếp đặt gọn gàng, ngăn nắp,
các chất đễ bắt lửa được để xa bếp. Bước 3: - Yêu cầu học sinh kể ra vài câu
chuyện về thiệt hại do cháy gây ra mà em được chúng kiến hay biết được qua các
thông tin đại chúng. - GV kể, phân tích nguyên nhân và hậu quả
do cháy gây ra. Hoạt động 2 : - Thảo luận và đóng vai.
Bước 1: động não . - Giáo viên đặt vấn đề với cả lớp:
+ Cái gì có thể gây cháy bất ngờ ở nhà bạn ?
Bước2
: Thảo luận nhóm và đóng vai . + Nhóm 1: Bạn sẽ làm gì khi thấy diêm
hoặc bật lửa vứt lung tung trong nhà mình. + Nhóm 2: Theo em những thứ dễ bắt lửa
như xăng, đầu hỏa nên được cất giữ ở đâu trong nhà?
+ Nhóm 3: Trong khi đun nấu, bạn và những người trong gia đình cần chú ý điều
gì để phòng cháy? Bước 3:- Gọi đại diện từng nhóm lên trình
thành bài tập thông qua quan sát tranh.
- Lần lượt một số em đại diện các nhóm lên báo cáo trước lớp .
- Lớp theo dõi và nhận xét bổ sung.
- HS kể những câu chuyện do cháy gây ra , nêu nguyên nhân gây cháy,
tác hại của việc gây cháy và cách đề phòng.
- Lần lượt từng em nêu lên các vật có thể bất ngờ gây cháy ở gia đình
mình .
- Các nhóm thảo luận theo từng câu hỏi gợi ý mà giáo viên ghi trong
phiếu .
- Lần lượt từng nhóm trình bày trước lớp.
81
bày kết quả thảo luận của nhóm mình . - Yêu cầu nhóm khác nhận xét và bổ sung .
Hoạt động 3 :- Trò chơi gọi cứu hỏa - Giáo viên hướng dẫn cách chơi .
- Nêu tình huống cháy cụ thể - Thực hành báo động cháy .
- Nhận xét và hướng dẫn một số cách thoát hiểm khi có cháy .
2. Củng cố - dặn dò: - Cho liên hệ với cuộc sống và giáo dục có
ý thức phòng chống cháy trong gia đình mình.
- Xem trước bài mới . - Lớp theo dõi nhận xét và bình chọn
nhóm trả lời hay nhất .
- Thực hiện chơi trò chơi : Gọi người cứu hỏa
Đạo đức:
TÍCH CỰC THAM GIA VIỆC TRƯỜNG VIỆC LỚP
TIẾT 1 A Mục tiêu: SGV trang 53.
BTài liệu và phương tiện : Tranh minh họa dùng cho tình huống của hoạt động 1, VBT.
C Hoạt động dạy học :
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Bài mới: Khởi động : Học sinh hát tập thể bài
hát :”Em yêu trường em “ 
Hoạt động 1: Phân tích tình huống
- Lần lượt treo các bức tranh lên bảng . - Yêu cầu quan sát và trả lời nội dung
từng bức tranh . Nêu các tình huống như sách giáo viên .
- Yêu cầu giải quyết các tình huống đã nêu.
- Yêu cầu các nhóm thảo luận trả lời câu hỏi : - Nếu là bạn Huyền ai sẽ chọn cách
giải quyết a ? b ? c ?d - Cả lớp hát bài “ Em yêu trường
em “
- HS quan sát các bức tranh, nêu nội dung của từng bức tranh .
- Các nhóm thảo luận theo từng ý trong từng bức tranh và với tình
huống giáo viên đưa ra - Sau khi thảo luận xong đại diện
các nhóm cử các bạn lên đóng vai
82
- Yêu cầu cả lớp thảo luận rồi cử đại diện lên đóng vai ứng xử .
- Yêu cầu cả lớp quan sát và nhận xét. - Kết luận : SGV.

Hoạt động 2: Đánh giá hành vi
- Yêu cầu làm BT2 - VBT điền Đ hay S vào ô trống.
- Yêu cầu lớp độc lập làm bài và chữa bài.
- Kết luận : Việc làm của các bạn trong tình huống c, d là đúng ; a, b là sai.

Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến
- Lần lượt đọc từng ý kiến yêu cầu học sinh suy nghó và bày tỏ ý kiến của mình.
- Yêu cầu lớp tự suy nghó về các lí do thái độ đối với từng ý kiến .
- Yêu cầu lớp nhận xét , góp ý . Kết luận theo sách giáo viên .
Kết luận: Các ý kiến a, b, d là đúng ; ý kiến c là sai.
Hướng dẫn thực hành: - Tìm hiểu các tấm gương tích cực tham
gia vào việc lớp. - Tham gia làm và làm tốt 1 số việc lớp,
việc trường phù hợp với khả năng của mình.
để xử lí tình huống - Cả lớp theo dõi nhận xét và đi
đến kết luận cách giải quyết như d là hợp lí nhất .
- Cả lớp làm bài ở VBT. - HS đọc kết , lớp nhận xét chữa
bài.
- Lần lượt từng em nêu ý kiến về thái độ của mình trước lớp theo ba
thái độ : tán thành , không tán thành và lưỡng lự , giải thích.
- Lớp trao đổi nhận xét và bổ sung nếu có.
- Thực hiện tốt điều đã được học.
Thư ùtư ngày tháng năm 2008
Toán
:
58
LUYỆN TẬP
A Mục tiêu : Giúp học sinh rèn kó năng thực hành “Gấp một số lên nhiều lần “ .
B Chuẩn bò : Bảng phụ ghi sẵn nội dung bài tập 3 .
C Lên lớp :
83
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1.Bài cũ : - Gọi hai em lên bảng làm BT 4.
- Nhận xét đánh giá phần bài cũ . 2.Bài mới:
a Giới thiệu bài: b Luyện tập:
Bài 1: - Yêu cầu 1 học sinh nêu bài tập 1.
- Yêu cầu thực hiện phép chia vào vở . -Y êu cầu học sinh nêu miệng kết quả .
- Gọi học sinh khác nhận xét bài bạn. -G iáo viên nhận xét đánh giá.
Bài 2 :- Yêu cầu học sinh nêu đề bài 2 - Yêu cầu cả lớp cùng thực hiện vào vở.
- Mời một học sinh lên giải . - Yêu cầu HS đổi vở kiểm tra chéo.
+Nhận xét bài làm của học sinh
Bài 3: - Treo bảng phụ yêu cầu học sinh đọc.
- Yêu cầu học sinh cả lớp làm vào vở . - Mời một học sinh lên bảng sửa bài.
- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.
c Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét đánh giá tiết học.
- Dặn về nhà học và làm bài tập . - Hai học sinh lên bảng sửa bài .
- Cả lớp theo dõi nhận xét.
- Lớp theo dõi giới thiệu bài. - Một học sinh nêu đề bài 1 .
- Thực hiện phép chia nhẩm ghi kết quả vào vở.
- Lần lượt từng học sinh nêu miệng kết quả
a 18 : 6 = 3 lần ; 18 m gấp 3 laàn 6m
b 36 : 5 = 7 laàn ; 35 kg gấp 7lần 5 kg
- lớp nhận xét bài bạn . - Một em đọc đề bài 2 .
- Cả lớp làm vào vào vở. - Một học sinh lên bảng giải bài.
Giải :
Số bò gấp số trâu số lần là : 20 : 4 = 5 lần
Đ S : 5 lần - Học sinh khác nhận xét bài
bạn . - Quan sát và đọc bài tập.
-T ự làm bài rồi chữa bài . - Một học sinh lên giải bài .
Giải : Số kg cà chua thửa ruộng thứ hai
thu hoạch là:
127 x 3 = 381 kg Số kg cà chua cả 2 thửa ruộng thu
hoạch được:
84
127 + 381 = 508 kg Đ S : 508 kg
- HS nhắc lại cách tìm số lớn gấp mấy lần số bé.
Chính tả:
CHIỀU TRÊN SÔNG HƯƠNG
A Mục tiêu: - SGV trang 224. - Viết đúng các tiếng có vần khó oc ooc ; giải đúng câu đố.
B Chuẩn bò : Bảng lớpï viết 2 lần các từ ngữ bài tập 2. C Lên lớp
: Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò 1. Kiểm tra bài cũ:
- Yêu cầu học sinh viết bảng con, 2HS viết bảng lơp các các từ : Trời xanh , dòng suối ,
ánh sáng , khu vườn , mái nhà , bay lượn , vấn vương …
.- - Nhận xét đánh giá . 2. Bài mới:
a Giới thiệu bài b Hướng dẫn nghe viết :
Hướng dẫn chuẩn bò : - Giáo viên đọc bài một lượt.
- Yêu cầu 2HS đọc lại bài . + Tác giả tả những hình ảnh và âm thanh nào
trên sông Hương ? + Những chữ nào trong đoạn văn cần viết hoa
? - Yêu cầu đọc thầm lại bài chính tả và lấùy
bảng con và viết các tiếng khó. Đọc cho học sinh viết vào vở.
- Đọc lại để học sinh dò bài , tự bắt lỗi . Chấm, chữa bài.
- 2HS lên bảng viết . - Cả lớp viết vào bảng con .
- Lớp lắng nghe giới thiệu bài - Lắng nghe giáo viên đọc
mẫu. - 2HS đọc lại bài.
- Cả lớp đọc thầm tìm hiểu nội dung bài.
+ Khói thả nghi ngút cả 1 vùng tre trúc trên mặt nước,
tiếng lanh canh của thuyền chài...
- Viết hoa chữ cái đầu đoạn, đầu câu và tên riêng.
- Lớp nêu ra một số tiếng khó và thực hiện viết vào bảng
85
c Hướng dẫn làm bài tập: Bài 2 : - Nêu yêu cầu của bài tập 2.
- Yêu cầu cả lớp làm vào vở bài tập . - Gọi 2 em đại diện cho hai dãy lên bảng
làm. - Yêu cầu lớp nhận xét bài bạn đổi chéo vở
để KT. - Giáo viên nhận xét bài làm học sinh.
Bài 3 : - Gọi học sinh nêu yêu cầu của bài tập 3a.
- Yêu cầu các nhóm đọc nhiều lần bài tập. - Yêu cầu các nhóm làm vào vở.
- Cho học sinh nhìn bảng lời giải đúng đã chép sẵn.
- Yêu cầu học sinh chữa bài trong vở. - Gọi 2 học sinh đọc lại lời giải đúng .
- Giáo viên nhận xét bài làm học sinh d Củng cố - Dặn dò:
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học. - Nhắc nhớ về trình bày sách vở sạch đẹp.
- Dặn về nhà học bài và làm bài xem trước bài mới.
con . nghi ngút, tre trúc , yên tónh,
khúc quanh , thuyền chài … - Cả lớp nghe và viết bài vào
vở. - Học sinh nghe và tự sửa lỗi
bằng bút chì . - Nộp bài lên để giáo viên
chấm điểm .
- Một em nêu yêu cầu bài tập 2.
- Học sinh làm vào VBT. - 2HS lên bảng làm bài . Cả
lớp theo dõi bạn và nhận xét bổ sung:
Con Sóc , mặc quần soóc, cần cẩu móc hàng , kéo xe rơ moóc
- 2HS nêu yêu cầu bài tập . - Lớp thực hiện làm vào VBT
theo nhóm. - 1 em làm bài trên bảng lớp.
- Cả lớp nhận xét chữa bài. - 3 em nhắc lại các yêu cầu
khi viết chính tả.
Thủ công :
CẮT DÁN CHỮ I, T TIẾT 2
A Mục tiêu : SGV trang 214. B Chuẩn bò : Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ I, T. Giấy thủ công, bút màu,
kéo thủ công. C Lên lớp
: Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
86

1. Kiểm tra bài cũ: - Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm tra bài cũ: - Gọi 3 em nhìn bảng nối tiếp kể lại 3

Tải bản đầy đủ ngay(242 tr)

×