Tải bản đầy đủ - 242 (trang)
NHỚ CÔNG ƠN THẦY GIÁO, CÔ GIÁO

NHỚ CÔNG ƠN THẦY GIÁO, CÔ GIÁO

Tải bản đầy đủ - 242trang

Bài 2 : - Yêu cầu học sinh nêu và phân tích bài toán.
- Yêu cầu lớp giải bài toán vào vở. - Mời một học sinh lên giải.
- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài.
Bài 3: - Yêu cầu HS nêu yêu cầu bài toán.
- Yêu cầu cả lớp làm vào vở. - Mời 1 học sinh lên bảng giải.
- Yêu cầu cả lớp đổi chéo vở để kiểm tra .
- Giáo viên nhận xét đánh giá . c Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét đánh giá tiết học - Dặn về nhà học và xem lại các bài tập
đã làm. - Một học sinh lên giải, cả lớp
nhận xét bổ sung. Giải
: Số lít mật lấy từ thùng mật ong là :
24 : 3 = 8 l Số lít mật còn lại là :
24 - 8 = 16 l ĐS : 16 lít
mật ong - Một em nêu đề bài tập 3 .
- Cả lớp thực hiện làm vào vở. - Một học sinh lên giải .
5 x 3 + 3 = 15 + 3 7 x 6 – 6 = 42 – 6
= 18 = 36
HOAÏT ĐỘNG NGOẠI KHÓA: LÀM VIỆC TỐT DÂNG LÊN THẦY CÔ

11: NHỚ CƠNG ƠN THẦY GIÁO, CƠ GIÁO


A Mục đích : Giúp hs hiểu cơng ơn của thầy cô giáo đối với học sinh là vô
cùng to lớn, thầy cô giáo là người mở cánh cửa kiến thức, trang bị hành trang hiểu biết để cho em bước vào đời…
- Thi đua đạt điểm cao ,giữ vở sạch , chữ đẹp - Học sinh có ý thức phấn đấu vươn lên
B Chuẩn bò Một số vơ hs viết sach, chữ đẹp
41
C Các hoạt động dạy học 1 Kiểm tra
- Cho biết ý nghóa ngày 20-11
- Gv nhận xét đánh giá
2 Bài mới : a Giới thiệu bài : Làm việc tốt dâng lên thầy cô
b Tiến hành : Gv cho hs thảo luận :
- Làm việc tốt là làm những gì ? - Bạn nào trong nhóm đã làm được những việc đó ?
Các nhóm tập trung thoả luận . Đại diện nhóm lên trình bày.
Giáo viên tổng kết và giải thích thêm . Làm việc tốt :
- trước hết phải học tốt ,giành được nhiêù điểm 10 và A+ - Phải biết giữ vỡ sạch chữ đẹp
- Biết giúp đỡ các bạn và mọi người . Hs tổng kết lại điểm 10 đạt được trong tuần , sau đó bình chọn “ vua điểm 10
và A+ ” Thảo luận ghủ đề : Nhớ cơng ơn thầy cơ giáo:
+ Hãy cho biết cơng lao, tình cảm thầy cô giáo đối với bản thân ? + Hãy giải thích câu “ Khơng thầy đố mày làm nên ”
+ Bạn hiểu gì về Ngày nhà giáo Việt Nam? + Bạn hãy kể về một kỉ niệm về tình thầy trò của mình?
+ Bạn hiểu câu “ Tơn sư trọng đạo ” như thế nào? + Câu “ Nhất tự vi su, bán tự vi sư ” nghĩa là thế nào?
+ Để đền đáp công ơn thầy cô giáo , bạn đã làm gì? Các nhóm thảo luận và trình bày ý kiến trước lớp, có góp ý, chỉnh sửa bổ sung
42
3 Củng cố và dặn dò . - Gv nhận xét tiết học .
- Các em nên noi theo những bạn chăm chỉ học tập , ngoan , lễ phép,trình bày vỡ sạch chữ viết đẹp đểthực hiện tốt cho viêc học tập
Thứ ba ngày tháng năm 2008
Thể dục: 21: Học động tác bụng của bài TDPTC
A Muùc tieõu: - Ôn 4 động tác vơn thở, tay, chân và lờn của bài TD phát triển chung.
- Học động tác bụng. Yêu cầu thực hiện động tác cơ bản đúng. - Chơi trò chơi
Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau. Yêu cầu biết cách chơi và chơi một cách tơng đối chủ động.
Tham khao SGV trang 75. B Đòa điểm, phương tiện : - Sân bãi chọn nơi thoáng mát , bằng phẳng , vệ sinh
sạch sẽ. - Chuẩn bò còi, khăn bòt mắt cho trò chơi.
C Lên lớp :
Nội dung và phương pháp dạy học Đònh
lượng Đội hình
luyện tập 1Phần mở đầu :
- GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học. - Yêu cầu lớp làm các động tác khởi động.
- Đứng thành vòng tròn quay mặt vào trong sân xoay các khớp
- Chơi trò chơi : Bòt mắt bắt dê 2Phần cơ bản:
Ôn 4 động tác đã học: - Giáo viên nêu tên động tác để học sinh nắm .
- Yêu cầu lớp ôn lần lượt từng động tác sau đó ôn liên hoàn cả 4 động tác .
- Giáo viên theo dõi sửa chữa từng động tác học sinh làm sai rồi cho học sinh thực hiện lại.
- Giáo viên hô cho học sinh thực hiện mỗi lần tập 2 x 5phút
25 phuùt
       
       
       
       
GV
43
8 nhòp . Giáo viên cho học sinh ôn hai động tác từ 4 – 5 lần .
Học động tác Bụng : - Giáo viên nêu tên động tác để học sinh nắm .
- Làm mẫu vừa giải thích một lần học sinh làm theo . - Giáo viên theo dõi sửa chữa cho học sinh.
- Giáo viên mời 3 – 4 học sinh thực hiện tốt lên làm mẫu .
- Giáo viên hô cho học sinh thực hiện. - Sau khi học sinh tập xong động tác thì giáo viên cho
học sinh chia về các tổ để ôn luyện. Động tác bụng:
+ Nhòp 1: Bước chân trái sang ngang rộng bằng vai, hai tay đưa thẳng ra trước và vỗ tay vào nhau cao
ngang ngực. + Nhòp 2: Gập thân về trước và xuống thấp, hai tay
vung sang hai bên vỗ vào nhau phía dưới sát bàn chân, hai chân thẳng.
+ Nhòp 3: Đứng thẳng, 2 tay dang ngang, bàn tay ngửa. + Nhòp 4: Về TTCB.
+ Nhòp 5, 6, 7, 8 như nhòp 1, 2, 3, 4 nhưng đổi chân phải sang ngang
Tổ chức cho HS chơi trò chơi : “ Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau “ đã học ở lớp 2
- Giáo viên nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi. - Học sinh thực hiện chơi trò chơi :”Đổi chỗ vỗ tay
nhau ” Giáo viên chia học sinh ra thành từng tổ hướng dẫn
cách chơi thử sau đó cho chơi chính thức trò chơi “ Đổi chỗ vỗ tay nhau “
- Giáo viên giám sát cuộc chơi nhắc nhớ kòp thời các em tránh vi phạm luật chơi .
- Giáo viên nhắc nhớ học sinh đảm bảo an toàn trong luyện tập và trong khi chơi .
3Phần kết thúc:
5 phút
GV
44
- Yêu cầu học sinh làm các thả lỏng. - Đi chậm xung quanh vòng tròn vỗ tay và hát
- Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học - Dặn dò học sinh về nhà thực hiện lại các
Tập đọc: 22 Vẽ quê hương
A Mục tiêu: - SGV trang 209. - Rèn đọc đúng các từ : lượn quanh, xanh mát, xanh ngắt, đỏ chót,
... BChua
å n bò : - Tranh minh họa bài đọc trong SGK.
- Bảng phụ viết bài thơ để hướng dẫn học sinh HTL. C Lên lớp:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ: - Gọi 3 HS nối tiếp kể lại câu chuyện “
Đất quý, đất yêu ï“ + Vì sao người Ê - ti - ô - pi - a không
cho khách mang đi những hạt cát nhỏ? - Nhận xét ghi điểm.
2.Bài mới a Giới thiệu bài:
b Luyện đọc: Đọc bài thơ.
Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghóa từ :
- Yêu cầu HS đọc từng câu thơ. GV sửa sai.
- Gọi học sinh đọc từng khổ thơ trước lớp.
- Nhắc nhớ ngắt nghỉ hơi đúng ở các dòng thơ, khổ thơ .
- Giúp học sinh hiểu nghóa từng từ ngữ mới trong bài sông máng , cây gạo
- 3HS tiếp nối kể lại các đoạn của câu chuyện và TLCH.
- Lớp theo dõi nhận xét.
- Lớp theo dõi, giáo viên giới thiệu.
- Lắng nghe GV đọc mẫu. - Nối tiếp nhau đọc mỗi em 2 dòng
thơ. Luyện đọc các từ ở mục A. - Nối tiếp đọc từng khổ thơ trước
lớp. - Tìm hiểu nghóa của từ theo hướng
dẫn của giáo viên. + sông máng: SGK.
45
- Yêu cầu HS đọc từng khổ thơ trong nhóm.
- Yêu cầu cả lớp đọc đồng thanh cả bài c Hướng dẫn tìm hiểu bài :
- Mời 1 em đọc bài , yêu cầu cả lớp đọc thầm bài thơ trả lời câu hỏi :
+ Kể tên những cảnh vật được tả trong bài thơ ?
-Yêu cầu lớp đọc thầm lại toàn bài thơ và TLCH
+ Cảnh vật quê hương được tả bằng nhiều màu sắc. Hãy kể những màu sắc đó
? - Yêu cầu thảo luận theo nhóm trả lời
câu hỏi: + Vì sao bức tranh quê hương rất đẹp ?
Hãy chọn câu trả lời mà em cho là đúng nhất ?
- Giáo viên kết luận . d Học thuộc lòng bài thơ:
- Hướng dẫn đọc diễn cảm từng đoạn và cả bài .
- Yêu cầu đọc thuộc lòng từng khổ rồi cả bài thơ
- Yêu cầu HS thi đọc thuộc lòng từng khổ và cả bài thơ.
- Theo dõi bình chọn em đọc tốt nhất. đ Củng cố - Dặn dò:
- Quê hương em có gì đẹp? - Nhận xét đánh giá tiết học.
- Dặn về nhà học bài và xem trước bài mới.
+ Cây gạo: cây bóng mát, thường có ở miền Bắc, ra hoa khoảng
tháng 3 âm lòch, hoa có màu đỏ rất đẹp.
- Luyện đọc theo nhóm. - Cả lớp đọc đồng thanh bài thơ .
-Một em đọc bài , cả lớp đọc thầm cả bài thơ .
+ Là : tre, lúa, sông máng, trời mây, ngói mới, trường học, mặt
trời… - Cả lớp đọc thầm lại cả bài thơ .
+ Cảnh vật được miêu tả bằng những màu sắc tre xanh, lúa xanh,
sông máng xanh mát, trời mây xanh ngắt, ngói mới đỏ tươi, mái
trường đỏ thắm, mặt trời đỏ chót . - HS thảo luận theo nhóm, sau đó
đại diện từng nhóm nêu ý kiến chọn câu trả lời đúng nhất Vì bạn
nhỏ yêu quê hương - Lớp nhận xét bổ sung.
- Đọc từng đoạn rồi cả bài theo hướng dẫn của giáo viên .
- 4 em đ diện đọc tiếp nối 4 khổ thơ.
- Thi đọc thuộc lòng cả bài thơ. - Lớp theo dõi, bình chọn bạn đọc
đúng, hay - HS tự liên hệ.
Toán: 52 Luyện tập
46
A Mục tiêu: - Rèn luyện về kó năng giải bài toán có hai phép tính. B Chuẩn bò: Bảng phụ ghi sẵn sơ đồ tóm tắt bài tập 3.
C Lên lớp :
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1.Bài cũ : - Gọi em lên bảng làm BT3 trang 51.
- Nhận xét, ghi điểm. 2.Bài mới:
a Giới thiệu bài:
b Luyện tập: Bài 1: - Yêu cầu 2 em nêu bài tập 1.
- GV ghi tóm tắt bài toán. Có: 45 oâ tô
Rời bến: 18 ô tô và 17 ô tô.
Còn lại: ... ô tô ? + Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì? + Muốn biết ở bến còn lại bao nhiêu ô
tô ta cần biết gì? Làm thế nào để tìm được?
- Yêu cầu HS làm vào vở. - Mời một học sinh lên bảng giải .
- Giáo viên nhận xét chữa bài. Bài 2 : - Yêu cầu học sinh đọc bài
toán, phân tích bài toán rồi tự làm vào vở.
- Mời một học sinh lên bảng giải bài. - Nhận xét bài làm của học sinh.
Bài 3: - Gọi một học sinh nêu yêu cầu BT3.
- Treo BT3 đã ghi sẵn lên bảng. 14 bạn
- Hai em lên bảng làm bài. - Cả lớp theo dõi, nhận xét.
Lớp theo dõi giới thiệu bài. - 2 Học sinh nêu bài toán.
+ Có 45 ô tô, lần đầu rời bến 18 ô tô, lần sau rời bến thêm 17 ô tô.
+ Trên bến còn lại bao nhiêu ô tô. - Cả lớp làm vào vở rồi chữa bài.
Giải : Lúc đầu số ô tô còn lại là :
45 – 18 = 27 ô tô Lúc sau số ô tô còn lại là :
27 – 17 = 10 ô tô Đ S: 10 ô tô
- 2HS đọc bài toán. - Lớp thực hiện làm bài vào vở.
- Một học sinh giải bài trên bảng, ả lớp nhận xét chữa bài.
Giải : Số thỏ đã bán là: 48 : 6 = 8 con
Số thỏ còn lại là: 48 – 8 = 40 con
Đ S: 40 con
thỏ - Học sinh đọc yêu cầu bài tập 3.
- Lớp thực hiện đặt đề bài toán dựa vào tóm tắt rồi làm bài vào vở.
- Một học sinh giải bài trên bảng, lớp
47
HSG: HSK: 8 baïn
? baïn
- Yêu cầu HS làm vào vở. - Mời một học sinh lên bảng giải.
- Chấm vở 1 số em, nhận xét chữa bài. - Yêu cầu lớp đổi chéo vở để kiểm
tra. c Củng cố - Dặn dò:
- Nhận xét đánh giá tiết học. - Dặn về nhà học và làm bài tập .
nhận xét chữa bài. Giải :
Số học sinh khá là : 14 + 8 = 22 bạn
Số học sinh giỏi và khá là : 14 + 22 = 36 bạn
Đ S: 36 bạn - HS đổi vở để KT bài nhau.
Tự nhiên xã hội: 21 Thực hành: phân tích và vẽ sơ đồ
Mối quan hệ họ hàng tt
A Mục tiêu : - Học sinh có khả năng: Vẽ được sơ đồ về họ hàng nội, ngoại ; Dùng sơ đồ giới thiệu cho mọi người biết về họ nội, họ ngoại của mình.
B Chuẩn bò : - Sơ đồ trang 43 SGK ; HS mang ảnh họ hàng nội, ngoại đến lớp nếu có
C Lên lớp :
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Hoạt động 1: Vẽ sơ đồ quan hệ họ hàng. Bước 1 : Hướng dẫn .
-Vẽ mẫu và giới thiệu về sơ đồ gia đình . Bước2 : Làm việc cá nhân .
- Yêu cầu cả lớp vẽ sơ đồ và điền tên những người trong gia đình của mình vào
sơ đồ. Bước 3: - Gọi học sinh lên giới thiệu về sơ
đồ về mối quan hệ họ hàng vừa vẽ. Hoạt động Chơi TC xếp hình .
- Lớp theo dõi mẫu về sơ đồ gia đình .
- Tiến hành vẽ sơ đồ gia đình mình vào tờ giấy khổ lớn điền tên những
người trong gia đình mình vào sơ đồ . - Lần lượt từng em lên chỉ vào sơ đồ
giới thiệu về họ hàng của mình trước
48
- Chia nhóm. - Yêu cầu từng nhóm đem ảnh từng người
trong gia đình ở các thế hệ khác nhau sắp xếp trình bày trên tờ giấy khổ lớn theeo
cách trang của mỗi nhóm sao cho đẹp. - Mời từng nhóm giới thiệu về sơ đồ của
nhóm mình. - Nhận xét tuyên dương.
Củng cố - Dặn dò: - Cho học sinh liên hệ với cuộc sống trong
gia đình mình . - Nhận xét đánh giá tiết học.
lớp . - Các nhóm cử đại diện lên trình bày
- Các nhóm trưng bày các bức ảnh của gia đình mình và nói cho nhau
nghe về mối quan hệ họ hàng của mình .
- Lớp theo dõi nhận xét và bình chọn nhóm giới thiệu hay nhất.
Đạo đức:

11: Thực hành kỹ năng giữa kì I


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

NHỚ CÔNG ƠN THẦY GIÁO, CÔ GIÁO

Tải bản đầy đủ ngay(242 tr)

×