Tải bản đầy đủ - 212 (trang)
Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ:

Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ:

Tải bản đầy đủ - 212trang

TUẦN:32 PPCT:63
Động vật quý hiếm
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1.Kiến thức : - HS nắm được khái niệm về ĐV quý hiếm .
- Thấy được mức độ tiệt chủng của các ĐV quý hiếm ở Việt Nam . - Đề ra biện pháp bảo vệ ĐV quý hiếm .
2.Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích , tổng hợp , hoạt động nhóm.
3.Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ ĐV q hiếm .
II. PHƯƠNG PHÁP:
Nêu và giải quyết vấn đề Thảo luận theo nhóm nhỏ
Quan sát tìm tòi.
III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh1 số ĐV q hiếm - Một số tư liệu về ĐV q hiếm
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ:


- Nêu những biện pháp đấu tranh sinh học ? - Nêu ưu và hạn chế của đấu tranh sinh học. Cho ví dụ ?
3. Bài mới: Mở bài : Trong tự nhiên , có 1 số lồi ĐV có giá trị đặc biệt
nhưng lại có nguy cơ bị tiệt chủng , đó là những ĐV như thế nào?
 Hoạt động 1: thế nào là động vật quý hiếm
Mục tiêu : HS nắm được khái niệm về ĐV quý hiếm .
Tiến hành hoạt động :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
- Cho HS nghiên cứu SGK  trả lời: + Thế nào là ĐV quý hiếm ?
+ Kể tên 1 só ĐV quý hiếm mà em - Cá nhân đọc thông tin SGK 
thảo luận trả lời: + ĐV quý hiếm có giá trị kinh tế .
205
Baøi 60
biết ? - Lưu ý : ĐV quý hiếm vừa có giá trị
và có số lượng ít - Yêu cầu HS tự kết luận.
+ Sơi đỏ , Bướm phượng cánh đuôi nheo , Phượng hồng đất .
- Đại diện nhóm trình bày  lớp bổ sung.
Tiểu kết:
ĐV quý hiếm là những ĐV có giá trị nhiều mặt và có số lượng giảm sút
.
 Hoạt động 2: ví dụ minh hoạ các cấp độ tuyệt chủng
của động vật quý hiếm ở việt nam
Mục tiêu : Thấy được mức độ tiệt chủng của các ĐV quý hiếm ở
Việt Nam.
Tiến hành hoạt động :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
- Cho HS quan sát H60.SGK , đọc chú thích  hồn thành bảng .
- GV kẻ bảng. - HS hoạt động với SGK  hoàn
thành bảng 1  xác định giá trị của ĐV quý hiếm ở Việt Nam .
- Đại diện lên trình bày, nhóm khác bổ sung.
- Nhóm sửa nếu sai . - Cá nhân dựa bảng trình bày:
+ Giá trị nhiều mặt của quá trình sống .
+ Một số lồi nguy cơ tiệt chủng rất cao , tuỳ vào giá trị sử dụng của con
người. + Sao la , Tê giác 1 sừng , Phượng
hoàng đất …
Tiểu kết:
Cấp độ tiệt chủng của ĐV quý hiếm ở VN được biểu thị: rất nguy cấp CR , nguy cấp EN , sẽ nguy cấp VU ,
ít nguy cấp LR . Bảng. Một số ĐV quý hiếm cần được bảo vệ
ở VN .
Tên ĐV quý hiếm Cấp độ đe doạ tiệt chủng
Giá trị ĐV quý hiếm
1. Ốc xà cừ CR
Kĩ nghệ khảm tranh 2. Hươu xạ
CR Dược liệu sản xuất nước hoa
3. Tôm hùm đá EN
Thực phẩm đặc săn xuất khẩu 4. Rùa núi vàng
EN Dược liệu chửa còi xương ở trẻ
em , thẫm mĩ 5. Cà cuống
VU Thực phẩm đặc săn , gia vị
6. Cá ngựa gai VU
Dược liệu sửa hen , tăng sinh lực
206
7. Khỉ vàng LR
Cao khỉ , ĐV thí nghiệm 8. Gà lơi trắng
LR ĐV đăc hữu , thẫm mĩ
9. Sóc đỏ LR
Giá trị mĩ phẩm 10. Khướu đầu
đen LR
ĐV đăc hữu , chim cảnh

Hoạt động 3: bảo vệ động vật quý hiếm
Mục tiêu : Đề ra biện pháp bảo vệ ĐV quý hiếm .
Tiến hành hoạt động :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
- GV nêu câu hỏi: + Vì sao phải bảo vệ ĐV quý
hiếm ? + Cần phải có những biện pháp gì
để bảo vệ ?
- GV yêu cầu HS liên hệ bản thân làm gì để bảo vệ ĐV quý hiếm .
- GV cho HS kết luận. - Cá nhân tự hoàn thịên câu trả lời:
+ Bảo vệ vì chúng có nguy cơ bị tiệt chủng .
+ Cắm săn bắt , bảo vệ môi trường của chúng….
- Một số HS biện pháp, lớp bổ sung. - HS :
+ Tuyên tryuền giá trị của ĐV quý hiếm .
+ Thông báo nguy cơ tiệt chủng của ĐV quý hiếm .
Tiểu kết:
Các biện pháp bảo vệ ĐV quý hiếm : - Bảo vệ môi trường sống.
- Cắm sắn bắt , buôn bán , giữ trái phép . - Chăn nuôi , chắm sóc đầy đủ
- Xây khu dự trữ thiên nhiên.
V.Củng cố - đánh giá:
Sử dụng câu hỏi SGK .
VI.Dặn Dò: :
- Học bài trả lời câu hỏi SGK - Đọc mục :”Em có biết ?”
- Tìm hiểu ĐV có gía trị ở địa phương .
207
TUẦN:32-33 PPCT:64 – 65
TÌM HIỂU MỘT SỐ ĐỘNG VẬT CÓ TẦM
QUAN TRỌNG TRONG KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1.Kiến thức : Học sinh tìm hiểu thông tin từ sách báo, thực tế ở địa phương để bổ
sung kiến thức về một số động vật có tầm quan trọng thực tiển ở địa phương.
2.Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích , tổng hợp , hoạt động nhóm.
3.Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ ĐV q hiếm .
II. PHƯƠNG PHÁP:
Nêu và giải quyết vấn đề Thảo luận theo nhóm nhỏ
Quan sát tìm tòi.
III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Học sinh sưu tầm thoong tin về một số lồi đọng vật có giá trị kinh tế ở địa phương.
-Giáo viên hướng dẫn học sinh viết báo cáo.
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ:

Tải bản đầy đủ ngay(212 tr)

×