Tải bản đầy đủ - 212 (trang)
Cách di chuyển :” Đi , bay , bơi “ là của lồi ĐV nào ? Nhóm ĐV nào có bộ phận di chuyển phân hố thành chi 5 ngón để cầm nắm? Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Bài mới: Mở bài : GV giới thiệu thơng tin đầu SGK .

Cách di chuyển :” Đi , bay , bơi “ là của lồi ĐV nào ? Nhóm ĐV nào có bộ phận di chuyển phân hố thành chi 5 ngón để cầm nắm? Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Bài mới: Mở bài : GV giới thiệu thơng tin đầu SGK .

Tải bản đầy đủ - 212trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cách di chuyển :” Đi , bay , bơi “ là của lồi ĐV nào ? Nhóm ĐV nào có bộ phận di chuyển phân hố thành chi 5 ngón để cầm nắm? Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Bài mới: Mở bài : GV giới thiệu thơng tin đầu SGK .

Tải bản đầy đủ ngay(212 tr)

×