Tải bản đầy đủ - 212 (trang)
Sinh sản của thỏ khác sinh sản của bồ câu: A. Đẻ con, xuất hiện nhau thai Cá heo A. Chi trước biến thành cánh da, chi sau yếu 2. Khỉ Bò C. Đi bằng bàn chân, tay chân đều có 5 ngón, ngón cái đối Dơi D. Răng cửa nhọn sắc, răng nanh sắc bén, răng hàm dẹp Báo

Sinh sản của thỏ khác sinh sản của bồ câu: A. Đẻ con, xuất hiện nhau thai Cá heo A. Chi trước biến thành cánh da, chi sau yếu 2. Khỉ Bò C. Đi bằng bàn chân, tay chân đều có 5 ngón, ngón cái đối Dơi D. Răng cửa nhọn sắc, răng nanh sắc bén, răng hàm dẹp Báo

Tải bản đầy đủ - 212trang

V.Củng cố - đánh giá: VI.Dặn Dò:
- Học bài từ: Chim bồ câu đến đặc điểm chung của thú - Chuẩn bị kiểm tra 1 tiết
Tuần 28 Tiết 55
Kiểm tra 1 tiết
ĐỀ I Câu 1: Em hãy khoanh tròn vào chữ cái A,B,C,D mà em cho là
đúng nhất: 2đ 1. Thỏ đào hang dưới đất bằng:
A. Chi trước B. Chi sau
C. Dùng miệng có răng nhọn sắc như lưỡi bào D. Câu A, B đúng

2. Sinh sản của thỏ khác sinh sản của bồ câu: A. Đẻ con, xuất hiện nhau thai


B. Nuôi con bằng sữa C. Cả A, B đều sai
D. Câu A, B đúng 3. Đặc điểm thích nghi của với mơi trường nước của thú mỏ vịt
là: A. Đẻ trứng và nuôi con bằng sữa
B. Chân có màng bơi, lơng dày khơng thấm nước. C. Khơng có tuyến sữa
176
D. Mỏ giống mỏ vịt 4. Đặc điểm chính để phân biệt bộ guốc chẳn là:
A. Thú có 1 ngón chân giữa phát triển nhất B. Thú có 2 ngón chân giữa phát triển nhất
C. Khơng nhai lại D. Nhai lại
Câu 2: Hoàn thành bảng sau: Ghép cột A và cột B sao cho thích hợp2,5đ
Cột A Đại diện
Cột B Đặc điểm của đại diện

1. Cá heo A. Chi trước biến thành cánh da, chi sau yếu 2. Khỉ


B. Chân có 1 móng guốc phát triển nhất, nhai lại, có sừng

3. Bò C. Đi bằng bàn chân, tay chân đều có 5 ngón, ngón cái đối


diện với 4 ngón còn lại

4. Dơi D. Răng cửa nhọn sắc, răng nanh sắc bén, răng hàm dẹp


sắc

5. Báo E. Chi trước biến thành vây bơi chèo, chi sau tiêu giảm


1:…………… 2:……………..
3:……………….. 4:……………
5:……………..
Câu 3: Hãy đánh chữ Đ nếu em cho là đúng, đánh chữ S nếu em cho là sai: 3đ
Nội dung Trả lời
Ở chim có nước tiểu đặc và thiếu bóng đái giúp giảm tải trọng của chim khi bay
Phổi chim có hệ thống các túi khí với số lượng rất lớn Chim mái có 1 buồng trứng, cón chim đực có 1 tinh hồn
Tồn thân có lơng mao bao phủ Chim có 2 kiểu bay: bay lượn và bay vỗ cánh
Xương chim nhẹ, bền chắc Câu 4: Tự luận: 1,5đ
1Trình bày đặc điểm chung của lớp thú. 1,5đ 2Xương bồ câu khác xương thắn lằn ở điểm nào? 1đ
ĐỀ II Câu 1: Em hãy khoanh tròn vào chữ cái A,B,C,D mà em cho là
đúng nhất: 2đ 1. Ở chim, hệ tiêu hoá xuất hiện xuất hiện dạ dày cơ mề để:
A. Tiêu hóa cát sỏi vì chim có thói quen ăn cát sỏi
B. Nghiền nát thức ăn vì chim khơng răng
177
C. Tiêu thụ được lượng thức ăn lớn để cung cấp cơ thể D. Cả A, B, C đều sai
2. Thỏ thở bằng cách thay đổi thể tích lồng ngực là nhờ: A. Sự co dãn các cơ liên sườn
B. Sự nâng lên hạ xuống của co hoành C. Câu A, B sai
D. Câu A, B đúng 3. Vì sao dơi có đời sống bay lượn mà xếp vào lớp thú?
A. Vì thân có lơng mao bao phủ B. Vì miệng có răng phân hóa
C. Đẻ con và nuôi con bằng sữa D. Ba câu A, B, C đúng

4. Răng của thú gặm nhấm là: A. Răng cửa nhỏ sắc, răng nanh, răng hàm bén


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sinh sản của thỏ khác sinh sản của bồ câu: A. Đẻ con, xuất hiện nhau thai Cá heo A. Chi trước biến thành cánh da, chi sau yếu 2. Khỉ Bò C. Đi bằng bàn chân, tay chân đều có 5 ngón, ngón cái đối Dơi D. Răng cửa nhọn sắc, răng nanh sắc bén, răng hàm dẹp Báo

Tải bản đầy đủ ngay(212 tr)

×