Tải bản đầy đủ - 212 (trang)
Sinh sản của thỏ khác sinh sản của bồ câu: A. Đẻ con, xuất hiện nhau thai Cá heo A. Chi trước biến thành cánh da, chi sau yếu 2. Khỉ Bò C. Đi bằng bàn chân, tay chân đều có 5 ngón, ngón cái đối Dơi D. Răng cửa nhọn sắc, răng nanh sắc bén, răng hàm dẹp Báo

Sinh sản của thỏ khác sinh sản của bồ câu: A. Đẻ con, xuất hiện nhau thai Cá heo A. Chi trước biến thành cánh da, chi sau yếu 2. Khỉ Bò C. Đi bằng bàn chân, tay chân đều có 5 ngón, ngón cái đối Dơi D. Răng cửa nhọn sắc, răng nanh sắc bén, răng hàm dẹp Báo

Tải bản đầy đủ - 212trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sinh sản của thỏ khác sinh sản của bồ câu: A. Đẻ con, xuất hiện nhau thai Cá heo A. Chi trước biến thành cánh da, chi sau yếu 2. Khỉ Bò C. Đi bằng bàn chân, tay chân đều có 5 ngón, ngón cái đối Dơi D. Răng cửa nhọn sắc, răng nanh sắc bén, răng hàm dẹp Báo

Tải bản đầy đủ ngay(212 tr)

×