Tải bản đầy đủ - 212 (trang)
Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Bài mới:

Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Bài mới:

Tải bản đầy đủ - 212trang

1. Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ:


3. Bài mới:


Mở bài :
 Hoạt động 1: ôn tập cấu tạo của thoû 20’
Mục tiêu : Tiến hành hoạt động :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
- GV treo bảng phụ: yêu cầu HS hoàn thành đặc điểm cấu
tạo ngoài của thỏ
Bộ phận cơ thể
Đặc điểm cấu tạo
ngoài Sự thích nghi
với đời sống và tập tính
Bộ lơng Chicó
vuốt Giác quan
- GV treo bảng phụ: yêu cầu HS hoàn thành đặc điểm cấu toạ trong của thỏ
Hệ cơ quan
Đặc điểm
Ý nghĩa thích nghi - HS thảo luận
- HS trình bày - HS thảo luận và hoàn thành
Hệ cơ quan
Đặc điểm Ý nghĩa thích nghi
Tuần hồn
Tim 4 ngăn
vận chuyển theo 2 vòng
tuần hồn, máu ni cơ
thể đỏ tươi
Hơ hấp Phổi có
Trao đổi khí
174
Bộ phận cơ thể
Đặc điểm cấu tạo
ngồi Sự thích
nghi với đời sống và tập
tính
Bộ lơng bộ lơng tơ
dày xốp Bảo vệ và
giữ ẩm Chi có
vuốt Chi trước
ngắn Chi sau
khoẻ để đào
hang Giúp thỏ
chạy nhanh
Giác quan
Mũi thính và lơng
xúc giác ở mơi trên
Tai thính, vành tai
dài cử động
được Xác định
mồi thăm dò thức ăn
và mơi trường
Định hướng âm
thanh phát hiện sớm
kẻ thù
- GV tóm tắc nhiều phế
nang, sự thơng khí
nhờ cơ hồnh và
cơ liên sườn
đễ dàng
Tiêu hóa
Răng phân
hóa, ruột có manh
tràng lớn Giúp tiêu hóa
tốt hơn đặc biệt là chất
xenlulơzơ
Bài tiết Thận sau Bài tiết tốt
Sinh sản
Có hiện tượng
thai sinh, đẻ con và
nuôi con bằng sữa
Giúp con phát triển tốt
 Hoạt động 2: ña dạng của lớp thú 20’
Mục tiêu : HS nắm được cơ bảng đặc điểm của các bộ Tiến hành hoạt động :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
- GV vừa đặt câu hỏi vừa hướng dẫn HS viết thành sơ đồ
- HS: trả lời câu hỏi và hệ thống thành sơ đồ
175
Lớp thú đặc điểm răng
Sinh sản Bộ thú túi
Bộ thú huyệt Đặc điểm Chi
Bộ dơi Bộ cá voi
Bộ ăn sâu Bộ gặm nhấm
Bộ ăn thịt Bộ guốc chẳn
Đặc điểm móng chân
Bộ guốc lẽ Bộ voi
Bộ linh trưởng Sự thơng minh
V.Củng cố - đánh giá: VI.Dặn Dò:
- Học bài từ: Chim bồ câu đến đặc điểm chung của thú - Chuẩn bị kiểm tra 1 tiết
Tuần 28 Tiết 55
Kiểm tra 1 tiết
ĐỀ I Câu 1: Em hãy khoanh tròn vào chữ cái A,B,C,D mà em cho là
đúng nhất: 2đ 1. Thỏ đào hang dưới đất bằng:
A. Chi trước B. Chi sau
C. Dùng miệng có răng nhọn sắc như lưỡi bào D. Câu A, B đúng

2. Sinh sản của thỏ khác sinh sản của bồ câu: A. Đẻ con, xuất hiện nhau thai


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Bài mới:

Tải bản đầy đủ ngay(212 tr)

×