Tải bản đầy đủ - 212 (trang)
Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Bài mới: Mở bài : Ở Úc kanguru là thú túi

Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Bài mới: Mở bài : Ở Úc kanguru là thú túi

Tải bản đầy đủ - 212trang

Bảng phụ, tranh ảnh H48.1, H48.2.
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ:


Nêu cấu tạo trong và chứng minh sự hoàn thiện của thỏ so với các
động vật khác?

3. Bài mới: Mở bài : Ở Úc kanguru là thú túibộ thú túi. Thú mỏ vịt là bộ thú huyệt. Bài hơm nay ta sẽ tìm hiểu.
 Hoạt động 1:Sự đa dạng của lớp thú.
Mục tiêu : Tiến hành hoạt động :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
-Giáo viên yêu cầu học sinh tự tìm thơng tin từ sách giáo khoa. Trả lời
các câu hỏi sau: +Lớp thú có khoảng bao nhiêu loài?
+người ta dựa vào đâu để chia lớp thú thành nhiều bộ?
-Học sinh trả lời:
+4600 loài, chia thành 26 bộ. +Bộ răng, sinh sản, chi…
Tiểu kết: - Lớp thú có khoảng 4600 loài, chia thành 27 bộ.
- Phân chia lớp thú dựa trên: Sinh sản, bộ răng, chi…
 Hoạt động 2: Bộ thú huyệt và bộ thú túi.
Mục tiêu : Thấy được cấu tạo thích nghi với đời sống của thú
huyệt và bộ thú túi.
Tiến hành hoạt động :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
-Giáo viên yêu cầu học sinh nghiên cứu thong tin sách giáo khoa, thảo
luận nhóm hoàn thành bảng trang 157.
-Giáo viên gọi học sinh đại diện nhóm hồn thành bảng

giáo viên nhận xét.
-Học sinh nghiên cứu thơng tin và thảo luận nhóm hồn thành bảng.
u cầu: +Thú mỏ vịt: 1212122.
+Thú kanguru: 2121211. -Học sinh đại diện nhóm trả lời.
.Tiểu kết: -Thú mỏ vịt:
+Có lơng mao dày, chân có màng bơi. +Đẻ trứng, chưa có núm vú, nuôi con bằng sửa.
-Bộ thú túi: Kanguru
164
+Chi sau dài, đi dài. +Đẻ con rất nhỏ, thú mẹ có núm vú.:
V.Củng cố - đánh giá:
-Dựa vào đăc điểm nào người ta chia lớp thú thành nhiều bộ? -Kể ra những đặc điểm cơ bản của bộ thú túi và bộ thú huyệt?
VI.Dặn Dò: :
- Học bài và trả lờ câu hỏi theo sách giáo khoa. - Đọc mục: “em có biết?”.
- Soạn bài: “Bộ dơi và bộ cá voi?” .
TUAÀN:26 PPCT: 51
BỘ DƠI – BỘ CÁ VOI
I. MỤC TIÊU BÀI HOÏC:
1.Kiến thức : -Nêu được đặc điểm cấu tạo và tập tính của dơi thích nghi với đời
sống bay lượn. -Nêu được đặc điểm cấu tạo ngồi, tập tính cá voi thích nghi với đời
sống bơi lặn trong nước.
2.Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng hoạt động nhóm tìm kiến thức, phân tích nhận
xét. 3.Thái độ:
Giáo dục ý thức yêu thích mơn học
II. PHƯƠNG PHÁP:
Nêu và giải quyết vấn đề Thảo luận theo nhóm nhỏ
Quan sát tìm tòi.
III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Bảng phụ, Tranh hình 49.1, 49.2.
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn đònh.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Bài mới: Mở bài : Ở Úc kanguru là thú túi

Tải bản đầy đủ ngay(212 tr)

×