Tải bản đầy đủ - 212 (trang)
Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Bài mới: Mở bài : Quan bài trên các em đã dược quan sát các bộ phận cấu

Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Bài mới: Mở bài : Quan bài trên các em đã dược quan sát các bộ phận cấu

Tải bản đầy đủ - 212trang

VI.Dặn Dò: : - Học bài
- Kẻ trước bảng vào vở . - Xem bài lớp thú, thỏ.
TUAÀN:23 PPCT: 45
CẤU TẠO TRONG CỦA CHIM BỒ CÂU.
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1.Kiến thức : -Trình bày được đặc điểm cấu tạo, hoạt động của các hệ cơ quan:
Tuần hồn, hơ hấp, thần kinh, bài tiết, sinh sản. -Phân tích được đặc diểm cấu tạo thích nghi với đời sống bay lượn.
2.Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng hoạt động nhóm tìm kiến thức, phân tích, so sánh.
3.Thái độ: Giáo dục ý thức u thích mơn học
II. PHƯƠNG PHÁP:
Nêu và giải quyết vấn đề Thảo luận theo nhóm nhỏ
Quan sát tìm tòi.
III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Bảng phụ
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ:


3. Bài mới: Mở bài : Quan bài trên các em đã dược quan sát các bộ phận cấu


tạo trong của chim bồ câu, bài hôm nay sẽ cho ta biết rõ hơn về dặc điểm cấu tạo trong thích nghi với đời sống bay lượn.
 Hoạt động 1: Các cơ quan dinh dưỡng.
Mục tiêu : Nắm được đăc diểm cấu tạo, hô hấp, tuần hoàn, bài tiết,
sinh dục của chim bồ câu. So sánh đặc điểm cqss của chim bồ câu và thằn lằn.
149
Baøi 43
Tiến hành hoạt động :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
-Gv yêu cầu hs liên hệ với bài trước thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi
sau: +Tình bày đặc điểm cấu tạo của các
hệ: Hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ thần kinh, hệ bài tiết, hệ tiêu hóa, cơ
quan sinh sản? -Gv gọi hs trả lời, sau đó nhận xét.
-Hs nhớ lại kiến thức củ và kết hợp với thông tin sgk trả lời các câu hỏi:
Yêu cầu: Hs trả lời theo phần tiểu kết.
-Hs đại diện nhóm trả lời.
Tiểu kết -Hệ tuần hồn:Tim có 4 ngăn.
-Hệ tiêu hóa: Đầy dủ các bộ phận nhưng tốc độ tiêu hóa
chậm. -Hệ hô hấp: Hô hấp bằng phổi.
-Bài tiết: Thận. -Sinh sản: Thụ tinh trong, đẻ trứng, phôi phát triển phụ
thuộc vào nhiệt độ môi trường.
 Hoạt động 2: Thần kinh – Giác quan.
Mục tiêu : Biết được hệ thần kinh cảu chim phát triển liên quan
đến đời sống phức tạp.
Tiến hành hoạt động :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
-Gv treo tranh bộ não của chim và giải thích dựa vào thông tin sách
giáo viên, giải thích cho hs biết là bộ não của chim bồ câu phát triển
hơn là thằn lằn bóng đi dài. -Gv u cầu hs quan sát hình kết
hợp với thông tin và trả lời các câu hỏi sau.
+Bộ não của chim có đặc điểm cấu tạo nào?
+Đặc điểm cấu tạo của bộ não chứng tỏa bộ não của chim bồ câu
phát triển hơn thằn lằn? -Hs ghi nhớ và trả lời câu hỏi:
+Bộ não: Não trước, não giữa, tiểu não, hành não, tủy sống.
+Giác quan: Mắt tinh, tai có ống tai.
Tiểu kết: -
Bộ não: Não trước, não giữa, tiểu não, hành não, tủy sống. - Giác quan:
+Mắt tinh: Có mí thứ 3 mỏng.
150
+Tai có ống tai ngồi. V.Củng cố - đánh giá:
-Trình bày đặc điểm các cơ quan dinh dưỡng của chim bồ câu? -Trình bày các cơ quan cấu tạo của chim bồ câu?
VI.Dặn Dò: :
- Học bài và trả lời câu hỏi sgk trang 141. - Soạn bài: “Đa dạng – đặc điểm chung của lớp chim.”
TUAÀN:23 PPCT: 46
ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CHIM BỒ CÂU.
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1.Kiến thức : -Nêu được đặc điểm cơ bản phân biệt 3 loại nhóm chim: Bay, chạy,
nhảy. -Trình bày được đặt điểm cấu tạo của đà điểu thích nghi với đời
sống chạy nhanh trên sa mạc khơ nóng và đặc điểm cấu tạo chim cánh cụt thích nghi với đời sống bơi lội.
-Trình bày được đặc điểm chung của lớp chim. -Tìm hiểu lợi ích của chim về các mặt đối với đời sống con người.
-Trình bày được đặc điểm cấu tạo ngoài của đại diện những bộ chim
khác nhau thích nghi với những điều kiện sống khác nhau của chúng.
2.Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng hoạt động nhóm tìm kiến thức, phân tích, so sánh.
3.Thái độ: Giáo dục ý thức u thích mơn học
II. PHƯƠNG PHÁP:
Nêu và giải quyết vấn đề Thảo luận theo nhóm nhỏ
Quan sát tìm tòi.
III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Bảng phụ
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn đònh.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Bài mới: Mở bài : Quan bài trên các em đã dược quan sát các bộ phận cấu

Tải bản đầy đủ ngay(212 tr)

×