Tải bản đầy đủ - 212 (trang)
Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ:

Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ:

Tải bản đầy đủ - 212trang

TUAÀN:22 PPCT: 44
THỰC HÀNH
QUAN SÁT BỘ XƯƠNG – MẪU MỔ CHIM BỒ CÂU
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1.Kiến thức : -Phân tích được đặc điểm của bộ xương CBC thích nghi với đời
sống bay lượn. -Xác định vị trí và đặc điểm cấu tạo của các hệ cơ quan: tiến hóa, hơ
hấp, tuần hồn, bài tiết.
2.Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng hoạt động nhóm tìm kiến thức, quan sát, phân
tích. 3.Thái độ:
Giáo dục ý thức u thích mơn học
II. PHƯƠNG PHÁP:
Nêu và giải quyết vấn đề Thảo luận theo nhóm nhỏ
Quan sát tìm tòi.
III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Giáo viên: Bảng phụ
Mơ hình chim bồ câu do nạn dịch H5N1 nên khơng có chuẩn bị mẫu
vật chim bồ câu để mổ. Tranh phóng to bộ xương chim bồ câu.
Học sinh: -Kiến thức cơ bản về chim bồ câu.
-Mẫu giấy A
4
.
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ:


-Trình bày đặc điểm cấu tạo ngồi của chim bồ câu thích nghi với
đời sống bay lượn?
147
Bài 42
-Chim bồ câu có mấy kiểu bay?Chim én thường sống ở những nơi nào?
3. Bài mới: Mở bài : Qua các bài trước các em đã biết về bộ phận của các cơ
quan, chức năng của từng cơ quan, kiểu di chuyển của chim bồ câu. Bài hôm nay chúng ta sẽ thấy rõ hơn về các cơ quan đó có phù hợp với chức
năng ấy không?
 Hoạt động 1: Quan sát bộ xương của chim bồ câu.
Mục tiêu : -Nhận biết được các thành phần cấu tạo của chim bồ câu.
-Nêu được các đặc điểm bộ xương thích nghi với đời sống bay lượn. Tiến hành hoạt động :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
-Gv treo tranh ảnh bộ xương của chim bồ câu và yêu cầu hs các
nhóm quan sát ghi nhận lại các chi tiết của bộ xương.
- Gv gọi 1 hs đại diện nhóm trả lời sau đó nhận xét.
- Hs mỗi nhóm ghi nhận lại các chi tiết về thành phần cấu tạo của bộ
xương. Yêu cầu:
+Xương đầu. +Xương cột sống.
+Xương đai. +Xương chi.
-Hs trả lời.
 Hoạt động 2: Quan sát các nội quan.
Mục tiêu : HS biết được các cơ quan bên trong của chim bồ câu. Tiến hành hoạt động :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
-Gv treo sơ đồ các cơ quan của chim bồ câu và để mơ hình của
chim bồ câu và yêu cầu hs quan sát ghi nhận lại những thơng tin:
+Hệ tiêu hóa gồm những cơ quan nào?
+Hệ hô hấp gồm những cơ quan nào?
+Hệ tuần hoàn gồm những cơ quan nào?
+Hệ bài tiết gồm những cơ quan nào?
-Hs quan sát và thảo luận nhóm:
+Tiêu hóa: Ống tiêu hóa, tuyến tiêu hóa.
+Khí quản, phổi, túi khí. +Tim, và hệ mạch.
+Thận và xoang huyệt.
V.Củng cố - đánh giá:
GV đánh giá hoạt động làm việc của HS mỗi nhóm.
148
VI.Dặn Dò: : - Học bài
- Kẻ trước bảng vào vở . - Xem bài lớp thú, thỏ.
TUAÀN:23 PPCT: 45
CẤU TẠO TRONG CỦA CHIM BỒ CÂU.
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1.Kiến thức : -Trình bày được đặc điểm cấu tạo, hoạt động của các hệ cơ quan:
Tuần hồn, hơ hấp, thần kinh, bài tiết, sinh sản. -Phân tích được đặc diểm cấu tạo thích nghi với đời sống bay lượn.
2.Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng hoạt động nhóm tìm kiến thức, phân tích, so sánh.
3.Thái độ: Giáo dục ý thức u thích mơn học
II. PHƯƠNG PHÁP:
Nêu và giải quyết vấn đề Thảo luận theo nhóm nhỏ
Quan sát tìm tòi.
III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Bảng phụ
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ:

Tải bản đầy đủ ngay(212 tr)

×