Tải bản đầy đủ - 212 (trang)
Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Bài mới:

Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Bài mới:

Tải bản đầy đủ - 212trang

LỚP CHIM
TUẦN:22 PPCT:43
CHIM BỒ CÂU
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1.Kiến thức : - Tìm hiểu đời sống và giải thích được sự sinh sản của chim bồ câu
là tiến bộ hơn thằn lằn bóng đi dài. - Giải thích được cấu tạo ngồi của chim bồ câu thích nghi với đời
sống bay lượn, - Phân biệt được kiểu bay vỗ cánh của chim bồ câu với kiểu bay
lượn của chim hải âu.
2.Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát tranh, thảo luận nhóm
3.Thái độ: Giáo dục ý thức u thích , tìm hiểu thiên nhiên
II. PHƯƠNG PHÁP:
Nêu và giải quyết vấn đề Thảo luận theo nhóm nhỏ
Quan sát tìm tòi.
III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh cấu tạo ngồi của chim bồ câu. - Bảng phụ ghi nội dung bảng 1,2 trang 135,136 sgk
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ:


-Bò sát có bao nhiêu lồi? Chia làm mấy bộ? Kể tên các bộ đó? -Nêu những năm khủng long phát triển mạnh nhất và diệt vong?
-Trình bày vai trò của lớp bò sát?

3. Bài mới:


 Hoạt động 1: ĐỜI SỐNG CỦA CHIM BỒ CÂU.
Mục tiêu : -Hiểu được đặc điểm đời sống của chim bồ câu.
-Trình bày đặc điểm sinh sản của chim bồ câu. Tiến hành hoạt động :
144
Baøi 41
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
-Gv yêu cầu mỗi hs tự đọc thông tin sgk.
-Gv nêu câu hỏi gợi mở và yêu cầu trả lời:
+Trình bày đặc điểm về đời sống của chim bồ câu?
+Trình bày cách sinh sản của chim bồ câu?
-Gv nhận xét từng ý, rút ra kết luận. -Gv giải thích thêm: Thụ tinh trong là
hình thức trứng và tinh trùng được thụ tinh trong cơ thể của cá thể cái.
-Hs tự thu nhận thông tin và trả lời: Yêu cầu:
+Trên cạn, bay lượn, làm tổ.
+Thụ tinh trong, đẻ trứng...
Tiểu kết: Đời sống:
-Sống trên cạn bay giỏi. -Tập tính làm tổ.
-Là động vật hằng nhiệt. Sinh sản:
-Thụ tinh trong. -Trứng có nhiều nỗn hồn.
-Có hiện tượng ấp trứng và nuôi con bằng sửa.
 Hoạt động 2: Cấu tạo ngồi.
Mục tiêu : Giải thích được đặc điểm cấu tạo ngồi thích nghi với đời sống bay lượn.
Tiến hành hoạt động :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
-Gv yêu cầu hs đọc thông tin và quan sát H41.1 và 41.2 thảo luận
nhóm: +Tìm ra những đặc điểm cấu tạo
ngoài của chim bồ câu? -Gv gọi hs đại diện nhóm trả lời sau
đó gv hỏi tiếp: Từ những đặc điểm cấu tạo đó các em hãy cho biết
cách di chuyển của chim bồ câu? -Gv giải thích thêm về kiểu bay lượn
và bay vổ cánh -Hs đọc thông tin và quan sát hình
và thảo luận tìm được: +Thân, mỏ, chi, lơng, cổ.
-Hs trả lời: Đặc điểm cấu tọa trên giúp cho chim thích nghi với đời
sống bay lượn.
145
Tiểu kết:
Cấu tạo ngồi: -Thân: giảm sức cản của khơng khí khi bay.
-Chi:
+Chi trước: Quạt gió khi bay, cản khơng khí khi hạ cánh. +Chi sau: Giúp chim bám chặt vào cành cây và khi hạ cánh.
-Lông ống: Làm cho cánh chim khi vang ra tạo nên một diện tích rộng.
-Mỏ, răng, cổ: Làm cho đầu chim nhẹ, phát huy tác động của các giác quan, bắt mồi và rỉa lông.
Di chuyển: Bay lượn và bay vổ cánh V.Củng cố - đánh giá:
-Trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay lượn?
-Chim bồ câu có mấy kiểu bay?Chim én thường sống ở những nơi nào?
VI.Dặn Dò: : - Học bài trả lời câu hỏi SGK .
- Kẻ trước bảng trang 139 sgk vào vở bài tập - Đọc mục “ Em có biết ?”.
146
TUẦN:22 PPCT: 44
THỰC HÀNH
QUAN SÁT BỘ XƯƠNG – MẪU MỔ CHIM BỒ CÂU
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1.Kiến thức : -Phân tích được đặc điểm của bộ xương CBC thích nghi với đời
sống bay lượn. -Xác định vị trí và đặc điểm cấu tạo của các hệ cơ quan: tiến hóa, hơ
hấp, tuần hoàn, bài tiết.
2.Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng hoạt động nhóm tìm kiến thức, quan sát, phân
tích. 3.Thái độ:
Giáo dục ý thức u thích mơn học
II. PHƯƠNG PHÁP:
Nêu và giải quyết vấn đề Thảo luận theo nhóm nhỏ
Quan sát tìm tòi.
III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Giáo viên: Bảng phụ
Mơ hình chim bồ câu do nạn dịch H5N1 nên khơng có chuẩn bị mẫu
vật chim bồ câu để mổ. Tranh phóng to bộ xương chim bồ câu.
Học sinh: -Kiến thức cơ bản về chim bồ câu.
-Mẫu giấy A
4
.
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Bài mới:

Tải bản đầy đủ ngay(212 tr)

×