Tải bản đầy đủ - 212 (trang)
Có cổ dài E. Phát huy đượcccá giác quan Màng nhĩ nằm trong hốc nhỏ trên đầu Thân dài, đi rất dài B. Động lực hcính củasự di Bàn chân 5 ngón có vuốt A. Tham gia sự di chuyển trên Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Bài mới:

Có cổ dài E. Phát huy đượcccá giác quan Màng nhĩ nằm trong hốc nhỏ trên đầu Thân dài, đi rất dài B. Động lực hcính củasự di Bàn chân 5 ngón có vuốt A. Tham gia sự di chuyển trên Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Bài mới:

Tải bản đầy đủ - 212trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Có cổ dài E. Phát huy đượcccá giác quan Màng nhĩ nằm trong hốc nhỏ trên đầu Thân dài, đi rất dài B. Động lực hcính củasự di Bàn chân 5 ngón có vuốt A. Tham gia sự di chuyển trên Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Bài mới:

Tải bản đầy đủ ngay(212 tr)

×