Tải bản đầy đủ - 212 (trang)
Hệ tùân hồn – hơ hấp: - GV treo tranh sơ đồ hệ tuần hồn Bài tiết : - Cho HS đọc thơng tin SGK , tìm Hệ tiêu hóa: Bài tiết: Xoang huyệt có khả năng hấp thụ lại nước

Hệ tùân hồn – hơ hấp: - GV treo tranh sơ đồ hệ tuần hồn Bài tiết : - Cho HS đọc thơng tin SGK , tìm Hệ tiêu hóa: Bài tiết: Xoang huyệt có khả năng hấp thụ lại nước

Tải bản đầy đủ - 212trang

b. Hệ tùân hồn – hơ hấp: - GV treo tranh sơ đồ hệ tuần hoàn


của thằn lằn và ếch  yêu cầu HS đọc thông tin , quan sát H39.3 
thảo luận : + Hệ tuần hồn của thằn lằn có gì
giống và khác ếch? + Yêu cầu HS lên chỉ vách ngăn
tâm thất hụt - GV treo sơ đồ phổi thằn lằn và ếch
, cho HS thảo luận tìm đặc điểm của thằn lằn so với ếch ? Ý nghĩa?
- GV: Hệ tuần hồn và hơ hấp phù hợp hơn với đời sống ở cạn nhưng
chưa hoàn thiện nên vẫn là ĐV biến nhiệt

c. Bài tiết : - Cho HS đọc thông tin SGK , tìm


hiểu đặc điểm bài tiết : + Sự khác nhau của thận thằn lằn
và ếch? Ý nghĩa? + Nước tiểu thằn lằn liên quan gì
đến đời sống ở cạn? - HS quan sát H39.3 , đọc thông tin
SGK  thảo luận tìm đặc điểm khác , xác định được vị trí của vách hụt ở
tâm thất
- HS đọc thơng tin, tìm hiểu sự khác của thận thằn lằn so với ếch
Tiểu kết:

a. Hệ tiêu hóa:


-
Ống tiêu hóa phân hóa rõ - Ruột già có thể hấp thụ lại nước
b. Hệ tuần hồn – hơ hấp: - Tuần hoàn:
+ Tim 3 ngăn 2 tâm nhĩ, 1 tâm thất, xuất hiện vách hụt + Hai vòng tuần hồn, máu đi ni cơ thể ít bị pha hơn
- Hơ hấp: + Phổi có nhiều vách ngăn
+ Sự thơng khí nhờ sự xuất hiện của các cơ giữa sườn

c. Bài tiết: Xoang huyệt có khả năng hấp thụ lại nước


 nước tiểu đặc, chống mất nước
 Hoạt động 3: thaàn kinh và giác quan 6’
Mục tiêu : HS thấy được đặc điểm cấu tạo các phần bộ não của
thằn lằn và sự phát triển của các giác quan
Tiến hành hoạt động :
138
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
- GV treo tranh bộ não của thằn lằn, ếch  xác định các bộ phận não
+ Não thằn lằn có gì khác ếch? Ý nghĩa?
- Cho HS tìm hiểu về giác quan và chức năng của chúng
- HS quan sát H39.4  trả lời.
Tiểu kết
: - Bộ não:
+ 5 phần + Não trước, tiểu não phát triển
 liên quan đến đời sống và hoạt động phức tạp
- Giác quan: + Tai: xuất hiện ống tai
+ Mắt: xuất hiện mí thứ 3
Kết luận chung
: HS đọc ghi nhớ. V.Củng cố - đánh giá:5’
Tìm điểm khác nhau về nội quan của thằn lằn và ếch:
Các nội quan
Thằn lằn HS bổ sung thông tin
Ếch HS bổ sung thơng tin
Hơ hấp Phổi có nhiều vách ngăn. Cơ
liên sườn tham gia vào hô hấp
Phổi đơn giản, ít vách ngăn, chủ yếu hơ hấp bằng da
Tuần hồn
Tim 3 ngăn, tâm thất có vách hụt máu ít bị pha
Tim 3 ngăn, khơng có vách hụt ở tâm thất, máu bị pha trộn
nhiều
Bài tiết Thận sau, có khả năng hấp
thụ lại nước nước tiểu đặc Thận giữa, bóng đái lớn
VI.Dặn Dò: : 3’
- Học bài trả lời câu hỏi SGK . - Xem trước bài 40 :” Đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sát”
+ Tìm và sưu tầm các hình ảnh về bò sát , thông tin sách báo về sự
ra đời và tuyệt chủng của các loài khủng long  giúp kiến thức thêm phong phú. .
+ Cho HS kẻ trước phiếu học tập vào vở Tên bộ Mai và yếm
Hàm và răng vỏ trứng
Có vảy Cá sấu
Rùa
139
TUẦN:21 PPCT:42
Đa dạng và đặc điểm chung của lớp bò sát
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1.Kiến thức : - Biết được sự đa dạng của bò sát thể hiện ở số lồi, mơi trường
sống và lối sống - Trình bày được đặc điểm cấu tạo ngoài đặc trưng phân biệt 3 bộ
thường gặp trong lớp bò sát - giải thích được sự phồn thịch và diệt vong của bò sát
- Nêu được đặc điểm chung để phân biệt lớp bò sát với các lớp trước
- Nêu được vai trò của bò sát trong tự nhiên và trong đời sống 2.Kỹ năng:
Rèn luyện kĩ năng quan sát tranh, thảo luận nhóm 3.Thái độ:
Giáo dục ý thức u thích , tìm hiểu thiên nhiên
II. PHƯƠNG PHÁP:
Nêu và giải quyết vấn đề Thảo luận theo nhóm nhỏ
Quan sát tìm tòi.
III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh 1 số loài khủng long - bảng phụ ghi nội dung phiếu học tập
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hệ tùân hồn – hơ hấp: - GV treo tranh sơ đồ hệ tuần hồn Bài tiết : - Cho HS đọc thơng tin SGK , tìm Hệ tiêu hóa: Bài tiết: Xoang huyệt có khả năng hấp thụ lại nước

Tải bản đầy đủ ngay(212 tr)

×