Tải bản đầy đủ - 212 (trang)
Quan sát da: - GV hướng dẫn HS: Quan sát nội quan : - GV yêu cầu HS quan sát H36.3 đối Quan sát da: Ếch da trần trơn, ẩm ướt, mặt trong có nhiều mạch máu

Quan sát da: - GV hướng dẫn HS: Quan sát nội quan : - GV yêu cầu HS quan sát H36.3 đối Quan sát da: Ếch da trần trơn, ẩm ướt, mặt trong có nhiều mạch máu

Tải bản đầy đủ - 212trang

sung
Tiểu kết:
- Bộ xương : xương đầu, xương cột sống , xương đai đai vai, đai hông
, xương chi chi trước, chi sau - Chức năng :
+ Tạo bộ khung nâng đỡ cơ thể + Là nơi bám của cơ
 di chuyển + Tạo thành bảo vệ não, tuỷ sống và nội quan
 Hoạt động 2: quan sát da và
các nội quan trên mẫu mổ 30’
Mục tiêu : Từ mẫu mổ HS thấy được: Các mạch máu bám ở da và các nội quan bên trong của ếch
Tiến hành hoạt động :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

a. Quan sát da: - GV hướng dẫn HS:


+ Sờ tay trên bề mặt da , quan sát mặt trong da  nhận xét
- GV cho HS thảo luận : + Nêu vai trò của da ?

b. Quan sát nội quan : - GV yêu cầu HS quan sát H36.3 đối


chiếu với mẫu mổ  xác định các cơ quan của ếch
- GV đến từng nhóm yêu cầu các HS chỉ từng cơ quan trên mẫu mổ
- GV yêu cầu HS yêu cầu bảng đặc điểm cấu tạo trong của ếch  thảo
luận : + Hệ tiêu hóa của ếch có đặc điểm
gì khác so với cá? + Vì sao ếch đã xuất hiện phổi mà
vẫn hô hấp qua da? + Tim của ếch khác tim cá ở đặc
điểm nào? Trình bày sự tuần hồn máu của ếch?
+ Quan sát mơ hình bộ não ếch  xác định các bộ phận của não?
- GV chốt lại kiến thức - GV cho HS thảo luận :
- HS thực hiện theo hướng dẫn: + Nhận xét: Da ếch ẩm ướt, mặt
trong có hệ mạch máu dưới da - Một vài HS trả lời, lớp nhận xét bổ
sung
- HS đối chiếu H36.3 với mẫu mổ  xác định vị trí của các hệ cơ quan.
- Đại diện nhóm trình bày , GV sẽ bổ sung , uốn nắn những sai sót
- HS trong nhóm thảo luận  thống nhất ý kiến cần nêu được :
+ Hệ tiêu hóa : Lưỡi phóng ra bắt mồi; dạ dày, gan, mật lớn, có thêm
tuyến tuỵ
+ Hệ hơ hấp: Phổi có cấu tạo đơn giản, hô hấp qua da là chủ yếu
+ Hệ tuần hoàn: Tim 3 ngăn, 2 vòng tuần hồn, máu đi ni cơ thể
là máu pha - HS trả lời :
+ Tiêu hóa : lưỡi , bóng đái. + Hơ hấp: xuất hiện phổi.
127
+ Trình bày những đặc điểm thích nghi với đới sống trên cạn thể hiện
ở cấu tạo trong của ếhc như: tiêu hóa, hơ hấp, tuần hồn
+Tuần hồn: 2 vòng tuần hào, tim 3 ngăn, máu pha.
+ Bộ não: phát triển hơn
Tiểu kết:

a. Quan sát da: Ếch da trần trơn, ẩm ướt, mặt trong có nhiều mạch máu


 trao đổi khí b. Quan sát các nội quan: Bảng cấu tạo trong của ếch
Kết luận chung
: HS đọc ghi nhớ. V.Củng cố - ñaùnh giaù: 5’
- Nhận xét tinh thần thái độ HS trong giờ thực hành , kết quả quan sát của ccá nhóm
- Cho HS thu dọc vệ sinh - Hồn thành bảng thu hoạch theo mẫu SGK trang 119
VI.Dặn Dò: : 3’
- Học bài trả lời câu hỏi SGK . - Xem trước bài 37:” Đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng
cư” + Kẻ bảng trước và vở .
TUẦN:20 PPCT:39
128
Bài 37
đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1.Kiến thức : - Trình bày được sự đa dạng của lớp lưỡng cư về thành phần lồi,
mơi trường sống và tập tính - Hiểu rõ được vai trò của lưỡng cư trong đời sống và trong tự nhiên
- Trình bày được đặc điểm chung của lớp lưỡng cư 2.Kỹ năng:
Rèn luyện kĩ năng quan sát, hoạt động nhóm 3.Thái độ:
Giáo dục ý thức bảo vệ động vật có ích
II. PHƯƠNG PHÁP:
Nêu và giải quyết vấn đề Thảo luận theo nhóm nhỏ
Quan sát tìm tòi.
III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh 1 số lồi lưỡng cư - Bảng phụ , các mãnh rời ghi câu trả lời lựa chọn
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: 8’


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quan sát da: - GV hướng dẫn HS: Quan sát nội quan : - GV yêu cầu HS quan sát H36.3 đối Quan sát da: Ếch da trần trơn, ẩm ướt, mặt trong có nhiều mạch máu

Tải bản đầy đủ ngay(212 tr)

×