Tải bản đầy đủ - 212 (trang)
Di chuyển : - GV cho HS quan sát cách di

Di chuyển : - GV cho HS quan sát cách di

Tải bản đầy đủ - 212trang

, ốc nói lên điều gì về mơi trường sống của chúng ? con mồi ở cạn, ở
nước  ếch đồng có đới sống vừa ở cạn vừa ở nước
Tiểu kết:
- Ếch có đới sống vừa ở cạn vừa ở nước - Có hiện tượng trú đơng
- Là ĐV biến nhiệt
 Hoạt động 2: cấu tạo ngoài và di chuyển 15’
Mục tiêu : HS thấy được các đặc điểm cấu tạo ngồi của ếch thích nghi với đới sống vừa ở cạn vừa ở nước
Tiến hành hoạt động :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

a. Di chuyển : - GV cho HS quan sát cách di


chuyển của ếch đồng trong lồng nuôi và H35.2  mô tả động átc di
chuyển trên cạn - Quan sát cách di chuyển trong
nước của ếch ở H35.3  mô tả - GV nhận xét  lớp rút kết luận về
di chuyển của ếch b. Cấu tạo ngoài :
- GV yêu cầu HS quan sát H35.1,2,3  hoàn thành bảng 1
- Thảo luận : + Nêu những đặc điểm cấu tạo
ngoài thich nghi với đới sống ở cạn?
+ Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài thich nghi với đới sống ở
nước? - GV yêu cầu HS giải thích ý nghĩa
thích nghi của từng đặc điểm - GV chốt lại bảng chuẩn.
- HS quan sát mô tả được: + Trên cạn: Khi ngồi chi sau xếp
chữ Z, lúc nhảy chi sau bậc thẳng 
nhảy cóc + Dưới nước: Chi sau đẩy nước,
chi trước bẻ lái
- HS dựa vào kết quả quan sát  tự hoàn thành bảng 1
- HS thảo luận nhóm thống nhất ý kiến
+ Đặc điểm ở cạn: 2, 4, 5 + Đặc điểm ở nước : 1, 3, 6
- HS giải thích ý nghĩa thích nghi  lớp bổ sung
Tiểu kết:
Ếch đồng có các đặc điểm cấu tạo nga thích nghi đới sống vừa ở cạn vừa ở nước
Bảng. Các đặc điểm thich nghi với đới sống của ếch
Đặc điểm hình dạng và cấu tạo ngồi
Thích nghi với đời sống Ở nước
Ở cạn Đầu dẹp, nhọn khớp với thân Giảm sức cản
123
thành 1 khối thn nhọn về phía trước
của nước khi bơi
Mắt và lỗ mũi nằm ở vị trí cao trên đầu mũi ếch thônh với khoang
miệng và phổi vừa để ngửi vừa để thở
Khi bơi vừa thở vừa quan sát
Da trần, phủ chất nhầy và ẩm, dễ thấm khí
Giúp hơ hấp trên cạn
Mắt có mi giữ nước mắt do tuyến lệ tiết ra, tai có màng nhĩ
Bảo vệ mắt, giữ nước mắt khỏi bị khô, nhận
biết âm thanh trên cạn
Chi 5 ngón các ngón chia đốt linh hoạt
Thuận lợi cho việc di chuyển
Các chi sau có màng bơi căng giữa các ngón giống chân vịt
Tạo thành chân bơi để
đẩy nước
 Hoạt động 3: sinh sản và phát triển của ếch 7’
Mục tiêu : HS hiểu được tập tính sinh sản của ếch và có trải qua biến thái
Tiến hành hoạt động :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
- GV cho HS thảo luận: + Trình bày đặc điểm sinh sản của
ếch? + Trứng ếch có đặc điểm gì?
+ Vì sao cũng là thụ tinh ngồi mà số trứng ếch lại ít hơn cá?
- GV cho HS quan sát H35.4 SGK 
trình bày sự phát triển của ếch: + So sánh với cá ?
- GV mở rộng: Trong q trình phát triển, nòng nọc có nhiều đặc điểm
giống cá  chứng tỏ về nguồn gốc của ếch.
- HS tự thu thập thông tin  nêu được :
+ Thụ tinh ngoài + Dính thành đám do chất chầy
+ Khả năng trứng thụ tinh cao hơn
+ Có tập tính ếch đực ơm lưng ếch cái
- Một HS trình bày trên tranh
Tiểu kết:
- Sinh sản: + Sinh sản vào cuối mùa xuân
124
+ Tập tính: ếch đực ơm lưng ếch cái, đẻ ở các bờ nước
+ Thụ tinh ngoài đẻ trứng - Phát triển: Trứng
 nòng nọc  ếch phát triển có biến thái
Kết luận chung
: HS đọc ghi nhớ. V.Củng cố - đánh giá: 5’
- Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài thich nghi với đời sống ở nước?
- Nêu những đặc điểm cấu tạo ngoài thich nghi với đời sống ở cạn ? - Trình bày sự sinh sản và phát triển của ếch ?
VI.Dặn Dò: : 4’ - Học bài trả lời câu hỏi SGK .
- Chuẩn bị : Ếch đồng theo nhóm  cho tiết thực hành .
TUẦN:19
125
Bài 36
PPCT:38
Thực hành : quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổ
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1.Kiến thức : - Nhận biết các cơ quan trên mẫu mổ.
- Tìm những cơ quan , hệ cơ quan thích nghi với đời sống mới
chuyển lên cạn.
2.Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát tranh và mẫu vật , kĩ năng thực hành.
3.Thái độ: Giáo dục ý thức thái độ nghiêm túc trong giờ học.
II. PHƯƠNG PHÁP:
Nêu và giải quyết vấn đề. Thảo luận theo nhóm nhỏ.
Quan sát tìm tòi.
III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh cấu tạo trong của ếch - Bộ xương ếch hoặc tranh
- Mơ hình tranh não ếch - Mẫu mổ sẳn ếch
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Sự chuẩn bị của HS


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Di chuyển : - GV cho HS quan sát cách di

Tải bản đầy đủ ngay(212 tr)

×