Tải bản đầy đủ - 212 (trang)
Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: 7’ Bài mới:

Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: 7’ Bài mới:

Tải bản đầy đủ - 212trang

2.Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát và so sánh.
II. PHƯƠNG PHÁP:
- Nêu và giải quyết vấn đề. - Thảo luận theo nhóm nhỏ.
- Quan sát tìm tòi.
III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Bảng phụ. -Tranh ảnh 1 số loại cá trong các điều kiện khác nhau.
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: 7’


3. Bài mới:


Mở bài
: Cá là động vật có xương sống, các bài hơm trước ta đã tìm
hiểu đặc điểm cấu tạo của các cơ quan. Bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu “Sự da dạng và đặc điểm chung của cá”.
 Hoạt động 1: Sự đa dạng của lớp cá.
Mục tiêu
: HS nắm được nắm được sự đa dạng của lớp cá.
Tiến hành hoạt động :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
-Gv yêu cầu HS đọc thông tin và thảo luận nhóm theo các câu hỏi:
+Số lượng các lồi cá khoảng bao nhiêu?
+Lớp cá chia thành mấy lớp chính? Kể tên các lớp đó? Cho ví dụ?
-Gv nhận xét, rút ra ý chính -HS đọc thơng tin và thảo luận.
+Nhiều. +Có 2 lớp chính: Lớp cá sụn, lớp cá
xương.... -HS đại diện nhóm trả lời.
-HS rút ra kết luận.
Tiểu kết
: - Số lượng rất lớn.
- Cá gồm: 2 lớp chính +Lớp cá sụn: Bộ xương bằng chất sụn Cá đuối....
+Lớp cá xương: Bộ xương bằng chất xương Cá chép...
 Hoạt động 2: Đặc điểm chung của cá.
Mục tiêu
: HS nắm được đặc điểm chung của cá.
Tiến hành hoạt động :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
-Gv gợi ý cho HS rút ra những đặc điểm chung của lớp cá : dựa vào
những đặc điểm của của cá chép các em hãy rút ra những đặc điểm
-HS nhớ lại kiến thức củ và trả lời: Yêu cầu.
+Sống ở nước. +Thụ tinh ngoài.
118
chung nhất cho lớp cá ? -Gv giải thích thêm : Thụ tinh ngồi
là hình thức trứng và tinh trùng được thụ tinh ở bên ngoài của cá
thể cái. +Tim 2 ngăn....
-HS ghi nhớ...
Tiểu kết
:
- Thích nghi với dời sống ở nước. - Thụ tinh ngoài.
- Là động vật biến nhiệt. - Bơi bằng vây.
- Hô hấp bằng mang. - Tim 2 ngăn.
Kết luận chung: Học sinh đọc phần ghi nhớ.
 Hoạt động 3: Vai trò của cá.
Mục tiêu
: Trình bày được vai trò của cá trong tự nhiên và đời sống.
Tiến hành hoạt động :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
Gv yêu cầu HS trả lời câu hỏi : Trình bày vai trò của cá ? Mỗi vai trò
lấy 1 ví dụ ? - HS trả lời: HS dựa vào thông tin
sgk trả lời câu hỏi Gv đặc ra.
. Tiểu kết: - Cung cấp thực phẩm.
- Nguyên liệu thuốc chữa bệnh. - Cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp.
- Diệt sâu bọ.
V.Củng cố - đánh giá : 3’
-Các em hãy kể tên 1 số loài cá thuộc 2 lớp cá sụn và cá xương? -Trình bày đặc điểm chung của lớp cá?
-Trình bày vai trò của lớp cá?
VI.Dặn Dò: : 2’
- Học bài trả lời câu hỏi SGK. - Đọc mục “ Em có biết ?”.
- Đọc trước bài: “Ếch đồng”
119
HỌC KỲ II.
120
TUẦN:19 PPCT:37
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1.Kiến thức : - HS nắm vững các đặc điểm đời sống của ếch
- Mơ tả được đặc điểm cấu tạo ngồi của ếch thich nghi với đời sống
ở cạn và ở nước
121
Lớp lưỡng cư
ch đồng
Bài 35
2.Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát tranh mẫu vật , hoạt động nhóm
3.Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ động vật có ích
II. PHƯƠNG PHÁP:
Nêu và giải quyết vấn đề Thảo luận theo nhóm nhỏ
Quan sát tìm tòi.
III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Bảng phụ - Tranh cấu tạo ngoài của ếch đồng
- Mẫu : ếch đồng trong lồng ni
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: 8’


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: 7’ Bài mới:

Tải bản đầy đủ ngay(212 tr)

×