Tải bản đầy đủ - 212 (trang)
Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: KT sự chuẩn bị của HS. Bài mới: Ở bài trước chúng ta đã quan sát các cơ quan cấu tạo

Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: KT sự chuẩn bị của HS. Bài mới: Ở bài trước chúng ta đã quan sát các cơ quan cấu tạo

Tải bản đầy đủ - 212trang

III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Tranh hình cấu tạo trong của cá chép.
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: KT sự chuẩn bị của HS.


3. Bài mới: Ở bài trước chúng ta đã quan sát các cơ quan cấu tạo


trong của cá chép qua bài thực hành, bài hơm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu tạo và chức năng của các cơ quan dó.
Mở bài :
 Hoạt động 1: Các cơ quan dinh dưỡng.
Mục tiêu : HS nắm được cấu tạo và hoạt động của bốn cơ quan
dinh dưỡng tuần hồn, hơ hấp tiêu hóa và bài tiết.
Tiến hành hoạt động :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
1Tiêu hóa -Dựa vào bài hơm trước các em hãy
nêu một số cơ quan cấu tạo trong của cá chép.
-Gv nêu câu hỏi yêu cầu HS thảo luận nhóm:
+Trong những cơ quan đó cơ quan nào là cơ quan dinh dưỡng?
+Hãy nêu chức năng của các cơ quan dinh dưỡng đó?
-Gv nhận xét sự trả lời của HS. Rút ra ý chính.
-HS trả lời: +Miệng --hầu--thực quản--dạ
dày --ruột--hậu môn.
+Tuyến tiêu hóa: Gan, mật, tuyến ruột.
+Chức năng: Biến đổi thức ăn thành chất dinh dưỡng và thải chất cận
bã. +Bóng hơi giúp cá chìm và nổi trong
nước. -HS đại diện nhóm trả lời.
. Tiểu kết:
-Miệng --hầu--thực quản--dạ dày--ruột--hậu môn. -Tuyến tiêu hóa: Gan, mật, tuyến ruột.
-Chức năng: Biến đổi thức ăn thành chất dinh dưỡng và thải
chất cận bã. -Bóng hơi giúp cá chìm và nổi trong nước.
2.Tuần hồn và hơ hấp Gv yêu cầu tự HS trả lời các câu
hỏi sau: +Hệ tuần hoàn gồm nhiều cơ
quan nào? +Hệ hô hấp gồm những cơ quan
nào? -HS trả lời:
Yêu cầu +Tuần hoàn: Gồm tim và mạch
máu.
+Hơ hấp: Mang.
.Tiểu kết:
111
-Tuần hồn: Tim có hai ngăn 1 tâm nhĩ và 1 tâm thất; 1 vòng tuần hồn máu đi ni cơ thể là máu đỏ tươi.
-Hô hấp: Cá hô hấp qua mang.
3.Bài tiết Hãy nêu các cơ quan bài tiết của
cá? -HS trả lời : Thận...
.Tiểu kết. Hai dãy thận màu đỏ nằm dọc sống lưng, lọc từ máu các
chất độc để thải ra ngoài.
 Hoạt động 2: Thần kinh và giác quan.
Mục tiêu :
-Nắm được cấu tạo, chức năng của hệ thần kinh. -Biết được vai trò của các giác quan.
Tiến hành hoạt động :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
-Gv nêu câu hỏi gọi HS trả lời: +Hệ thần kinh gồm những cơ quan
nào? -HS trả lời:
Yêu cầu: HS dựa vào hình vẽ và mẫu vật quan sát được ở tiết trước.
.Tiểu kết: Hệ thần kinh: Dạng hình ống ở phía lưng
-Bộ não. -Tủy sống.
-Dây thần kinh.
V.Củng cố - đánh giá:
-Hãy nêu cac cơ quan bên trong của cá thích nghi với đời sống ở nước?
-Nêu các cơ quan thần kinh của cá chép?
VI.Dặn Dò: :
- Học bài trả lời câu hỏi SGK . - Chuẩn bị bài 30.
112
TUẦN:17 PPCT: 34
n tập phần i
Động vật không xương sống
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1.Kiến thức : Củng cố HS trong phần ĐVKXS:
+ Tính đa dạng của động vật khơng xương sống + Sự thích nghi của ĐVKXS với môi trường
+ Ý nghĩa thực tiễn của ĐVKXS trong tự nhiên và đời sống con
người
2.Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng phân tích tổng hợp
3.Thái độ: Giáo dục ý thức u thích mơn học
II. PHƯƠNG PHÁP:
Nêu và giải quyết vấn đề Thảo luận theo nhóm nhỏ
Quan sát tìm tòi.
113
Bài 30
III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Bảng phụ
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn ñònh. 2. Kiểm tra bài cũ:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: KT sự chuẩn bị của HS. Bài mới: Ở bài trước chúng ta đã quan sát các cơ quan cấu tạo

Tải bản đầy đủ ngay(212 tr)

×