Tải bản đầy đủ - 212 (trang)
Thân cá chép thn dài, đầu thn nhọn gắn chặt với thân Vảy cá da bao bọc, trong da có nhiều tuyến tiết chất nhầy Sự sắp xếp vây cá trên thân như ngói lợp Vây cá có các tia vây được căng bởi da mỏng, khớp động với Chức năng

Thân cá chép thn dài, đầu thn nhọn gắn chặt với thân Vảy cá da bao bọc, trong da có nhiều tuyến tiết chất nhầy Sự sắp xếp vây cá trên thân như ngói lợp Vây cá có các tia vây được căng bởi da mỏng, khớp động với Chức năng

Tải bản đầy đủ - 212trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thân cá chép thn dài, đầu thn nhọn gắn chặt với thân Vảy cá da bao bọc, trong da có nhiều tuyến tiết chất nhầy Sự sắp xếp vây cá trên thân như ngói lợp Vây cá có các tia vây được căng bởi da mỏng, khớp động với Chức năng

Tải bản đầy đủ ngay(212 tr)

×