Tải bản đầy đủ - 212 (trang)
Quan sát cấu tạo vỏ : Quan sát cấu tạo ngoài : - Trai: Quan sát mẫu vật phân biệt :

Quan sát cấu tạo vỏ : Quan sát cấu tạo ngoài : - Trai: Quan sát mẫu vật phân biệt :

Tải bản đầy đủ - 212trang

 Hoạt động 2: tiến hành thực hành 28’
Mục tiêu : HS nhận biết được cấu tạo của Trai, mực, ốc sên. Biết
mổ Trai, mực .
Tiến hành hoạt động :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
-
GV hướng dẫn nội dung quan sát:

a. Quan sát cấu tạo vỏ :


- Trai: phân biệt : + Đầu , đi .
+ Đỉnh , vòng tăng trưởng . + Bản lề .
- Ốc : Quan sát vỏ ốc , đối chiếu H20.2 SGK để nhận biết các bộ
phận , chú thích bằng số vào hình . - Mực : Quan sát mẫu mai mực đối
chiếu H20.3 SGK để chú thích số vào hình .

b. Quan sát cấu tạo ngoài : - Trai: Quan sát mẫu vật phân biệt :


+ Áo Trai. + Khoang áo , mang .
+ Thân , chân Trai. + Cơ khép vỏ .

đối chiếu mẫu vật với H20.4 SGK 
điền chú thích bằng số vào hình . - Ốc sên: Quan sát mẫu vật , nhận
biết các bộ phận : Tua, mắt , lỗ miệng , chân ,thân , lỗ thở  bằng
kiến thức đã học chú thích bằng số vào H20.1 SGK .
- Mực : Quan sát mẫu để nhận biết các bộ phận , sau đó chú thích vào
H20.5 SGK . c. Quan sát cấu tạo trong:
- GV cho HS quan sát mẫu mổ sẵn cấu tạo trongcủa mực .
- Đối chiếu mẫu mổ với tranhvẽ  phân biệt các cơ quan.
- Thảo luận trong nhóm điền số vào ơ trống của chú thích H20.6
- HS hoạt động theo nhóm dưới sự hướng dẫn của GV
- Nhóm phân biệt trên mẫu vỏ Trai
- Nhóm chỉ các bộ phận của vỏ ốc trên mẫu thật, lớp chú thích vào
H20.2. - Đại diện nhóm lên chú thích vào
mẫu , lớp chú thích vào H20.3
- Đại diện nhóm trình bày chú thích trên mẫu: Ốc sên, Trai, mực ; nhóm
khác bổ sung
- Lớp chú thích vào các hình H20.1,4,5 SGK
- HS quan sát mẫu mổ sẳn cấu tạo trong của mực do GV chuẩn bị 
thảo luận phân biệt các cơ quan, hoàn thành bài tập H20.6
- Đại diện nhóm sửa , nhóm khác bổ sung
72
SGK . - GV có thể cho HS mổ mẫu mực
của nhóm .
 Hoạt động 3: viết bài thu hoạch 5’
Mục tiêu
: HS biết tóm tắt kiến thứcthực hành vào bảng thu hoạch .

Tiến hành hoạt động :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
-
GV cho HS hoàn thành bảng thu hoạch ở cuối bài
- HS thảo luận nhóm hồn thành bài thu hoạch của nhóm
IV. NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ : 5’
- Nhận xét tinh thần thái độ của các nhóm trong giờ thực hành . - Kết quả phận biệt các bộ phận của từng mẫu vật của các đại diện
và bài thu hoạch sẽ là kết quả ường trình - GV sẽ cơng bố đáp án đúng  các nhóm sửa chửa đánh giá chéo
sau khi đã trả bài thu hoạch. Đặc điểm cần quan
sát
ĐV có đặc điểm tương ứng Ốc
Trai Mực
Số lớp cấu tạo vỏ 3 lớp
3 lớp 3 lớp
Số chân hay tua 1
1 10
Số mắt 2
Có giác bám nhiều
Có lơng trên tua miệng nhiều
Dạ dày, ruột, gan, túi mật
Có trừ túi mực
Có trừ túi mực
Có - Cho các nhóm thu dọn vệ sinh .
V. DẶN DÒ : 2’
- Xem bài 21 : + Tìm hiểu vai trò của thân mềm.
+ Kẻ bảng 1,2 SGK.
73
TUẦN:11 PPCT:22
Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1.Kiến thức : - Trình bày được sự đa dạng của thân mềm .
- Trình bày được đặc điểm chung và ý nghĩa thực tiễn của ngành
thân mềm .
2.Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát tranh, hoạt động nhóm .
3.Thái độ: Có ý thức bảo vệ nguồn lợi thân mềm.
II. PHƯƠNG PHÁP:
- Quan sát tìm tòi . - Thảo luận nhóm.
- Đàm thoại vấn đáp .
III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh: Sơ đồ cấu tạo trong của đại diện thân mềm. - Bảng phụ .
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quan sát cấu tạo vỏ : Quan sát cấu tạo ngoài : - Trai: Quan sát mẫu vật phân biệt :

Tải bản đầy đủ ngay(212 tr)

×