Tải bản đầy đủ - 212 (trang)
Tập tính ở mực : - GV cho HS quan sát H19.7 , đọc

Tập tính ở mực : - GV cho HS quan sát H19.7 , đọc

Tải bản đầy đủ - 212trang

b. Tập tính ở mực : - GV cho HS quan sát H19.7 , đọc


chú thích  thảo luận: + Mực săn mồi như thế nào
trong2 cách : đuổi bắt mồi và trình mồi 1 chỗ đợi mồi đến để bắt ?
+ Mực phun chất lỏng có màu đen để săn mồi hay tự vệ ? Hỏa mù
mực che mắt ĐV khác nhưng bản thân mực có thể nhìn rõ để chạy
trốn không? - GV chốt lại kiến thức, cho HS tự
rút ra kết luận. khác bổ sung
- Các nhóm quan sát H19.7 thảo luận  thống nhất ý kiến :
+ Mực săn mồi theo cách trình mồi ở 1 chỗ , khi mồi vơ tình đến
gần , mực vươn 2 tua dài ra bắt mồi rồi co về dùng 8 tua ngắn đưa về
miệng . + Tuyến mực phun ra mực để tự
vệ là chính . Mắt mực có số tế bào thị giác rất lớn có thể nhìn rõ
phương hướng để chạy trốn an toàn .
- Đại diện nhóm phát biểu  các nhóm khác bổ sung .
Tiểu kết:
Nhờ hệ thần kinh phát triển nên thân mềm có giác quan và tập tính phát triển thích nghi với lối sống đảm bảo sự tồn
tại của loài
Kết luận chung
: HS đọc ghi nhớ. V.Củng cố - đánh giá: 5’
- HS trả lời các câu hỏi: + Kể đại diện của thân mềm và chúng có những đặc điểm gì khác
với Trai sơng ? + Ốc sên bò thường để lại dấu vết trên lá , em hãy giải thích ?
VI.Dặn Dò: : 3’
- Học bài theo câu hỏi SGK . - Đọc mục “ Em có biết ? “
- Chuẩn bị cho bài TH 20 :
+ Mỗi nhóm mang theo : Ốc sên , vỏ ốc, trai sông , mực . + Chuẩn bị tờ tường trình của nhóm :
Lớp 7A Tên bài TH : Quan sát 1 số thân mềm
Nhóm ……………. ……………..
I. Yêu cầu : II. Bài thu hoạch:
1. Xác định các bộ phận cơ thể của các đại diện: Ốc sên, vỏ ốc, trai sông, mực GV chấm phần này tại lớp 7đ
2. Kẻ và hoàn thành bảng thu hoạch trang 70 SGK 3đ
70
TUẦN:11 PPCT:21
Thực hành : quan sát một số thân mềm
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1.Kiến thức :
- Quan sát cấu tạo đặc trưng của 1 sô đại diện . - Phân biệt được các cấu tạo chính của thân mềm từ vỏ , cấu tạo
ngoài đến cấu tạo trong.
2.Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng sử dụng kính lúp , quan sát đối chiếu vật mẫu với
tranh vẽ .
3.Thái độ: Rèn luyện thái độ nghiêm túc , cẩn thận .
II. PHƯƠNG PHÁP:
- Quan sát ,tìm tòi . - Thảo luận nhóm .
- Thực hành biểu diễn .
III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Mẫu Trai, mực mổ sẳn . - Mẫu Trai, mực, ốc sên để quan sát cấu tạo ngoài .
- Vỏ ốc,vỏ trai, mai mực - Bộ đồ mổ, đinh ghim .
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tập tính ở mực : - GV cho HS quan sát H19.7 , đọc

Tải bản đầy đủ ngay(212 tr)

×