Tải bản đầy đủ - 212 (trang)
Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Bài mới:

Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Bài mới:

Tải bản đầy đủ - 212trang

Quan sát tìm tòi.
III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-HS mỗi nhóm chuẩn bị: 2 con giun đất, xem kĩ hướng dẫn trước ở nhà
-GV: Bộ đồ mổ, kính lúp cho các nhóm đã được phân cơng.
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn ñònh. 2. Kiểm tra bài cũ:


3. Bài mới:


Mở bài :
 Hoạt động 1: Quan sát cấu tạo ngoài
Mục tiêu : Tiến hành hoạt động :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
-Gv yêu cầu HS bỏ giun đất lên bàn mổ giun đất đã được ngâm cồn từ
30 phút, yêu cầu HS mỗi nhóm quan sát mẫu vật và đối chiếu hình
vẽ ghi lại các chi tiết A,B,C,D...thay cho các số 1,2,3...
-Gv gọi 1 nhóm đại diện trình bày chi tiết nhóm mình vừa ghi nhận
được. -Gv nhận xét như nội dung ở phần
tiểu kết. -HS để mẫu vật lên khai mổ rồi tiến
hành quan sát. -HS mỗi nhóm vừa quan sát và ghi
nhận kết quả
-HS đại diện nhóm trình bày.
Tiểu kết
:
-H16A: 1-Lổ miệng, 2 – đai sinh dục, 3 – lổ hậu môn, -H16B: 4 – Đai sinh dục, 5 – lổ cái, 6 – lổ đực.
-H16C: Vòng tơ quanh đốt.
 Hoạt động 2: Quan sát cấu tạo trong:
Mục tiêu : Tiến hành hoạt động :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
-Gv hướng dẫn HS các nhóm các thao tác mổ và cách quan sát cấu
tạo trong: -- Các thao tác mỗ:
+Dùng kím cúc cố định giun, sao cho phần bụng nằm ngữa lên.
+Dùng kéo nhọn tách nhẹ nội quan, cắt dọc theo đường hướng dẫn ở
sgk. -HS mỗi nhóm lắng nghe.
55
--Tiến hành quan sát +HS mỗi nhóm mổ xong sau đó tiến
hành quan sát mổ vật theo H16.3 B. +Ghi nhận lại kết quả đạt được
- Gv yêu cầu HS các nhóm tiến hành mổ rồi quan sát.
-Gv có biện pháp giúp đỡ các nhóm yếu.
-HS mỗi nhóm tiến hành mổ để quan sát nội quan bên trong.
V.Củng cố - đánh giá:
- Gv nhận xét gời thực hành: + Thao tác các nhóm.
+ Tác phong mỗi nhóm trong giờ thực hành. - Gv u cầu HS mỗi nhóm làm vệ sinh.
VI.Dặn Dò: :
- Soạn bài: “Bài 17 một số giun đốt khác – đặc điểm chung của ngành giun đốt”
- Kẻ trước bảng vào vở 1,2 vào vở bài tập.
TUẦN:9 PPCT:17
Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành giun đốt
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1.Kiến thức :
- Chỉ ra 1 số đặc điểm của các đại diện giun đốt phù hợp với lối sống .
- HS nêu được đặc điểm chung của NGĐ và vai trò của giun đốt .
2.Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát , so sánh , tổng hợp , hoạt động nhóm .
3.Thái độ:
56
Bài 17
Giáo dục ý thức bảo vệ ĐV .
II. PHƯƠNG PHÁP:
Nêu giải quết vấn đề . Thảo luận nhóm
Quan sát tìm tòi .
III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- Tranh H17.1,2,3,4 SGK phóng to . - Bảng phụ .
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn ñònh. 2. Kiểm tra bài cũ: 5’


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Bài mới:

Tải bản đầy đủ ngay(212 tr)

×