Tải bản đầy đủ - 212 (trang)
Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: 5’

Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: 5’

Tải bản đầy đủ - 212trang

- Học bài trả lời câu hỏi SGK . - Kẻ trước bảng vào vở .
- Đọc mục “ Em có biết ?”.
TUẦN:6 PPCT: 12
Một số giun dẹp khác – đặc điểm chung của giun dẹp
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1.Kiến thức : - Nắm được hình dạng, vòng đời của một số giun dẹp ký sinh.
- HS thông qua một số đại diện của ngành giun dẹp nêu được những
đặc điểm chung của giun dẹp
2.Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát phân tích, so sánh hoạt động nhóm
3.Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ, vệ sinh cơ thể và mơi trường
II. PHƯƠNG PHÁP:
Nêu và giải quyết vấn đề. Thảo luận theo nhóm nhỏ.
Quan sát tìm tòi.
III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Tranh một số giun dẹp ký sinh Bảng phụ
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: 5’


41
Baøi 12
Cấu tạo sán lá gan rất thích nghi với đời sống ký sinh như thế nào? So sánh với sán lơng có đời sống tự do.
Trình bày vòng đời của sán lá gan bằng sơ đồ. 3. Bài mới:
Mở bài : Chúng ta đã biết đặc tính của sán lá gan với đời sống ký sinh từ đó có những biện pháp phòng tránh. Hơm nay, sẽ nghiên
cứu tiếp 1 số giun dẹp ký sinh khác nghuy hiểm khơng kém.

Hoạt động 1:một số giun dẹp khaùc 10’
Mục tiêu
: HS biết thêm một số giun dẹp khác về tác hại cũng như các phòng tránh.
Tiến hành hoạt động :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
- GV: yêu cầu HS đọc SGK và quan sát H12.1,2,3. Thảo luận nhóm trả
lời câu hỏi: + Kể tên một số giun dẹp ký sinh?
+ Giun dẹp ký sinh ở bộ phận nào trong cơ thể người và ĐV vì sao?
+ Đề phòng giun dẹp ký sinh ở người và gia súc ta phải làm gì?
- GV: kết luận đúng
- GV: cho HS đọc mục em có biết ở cuối bài rồi trả lời câu hỏi:
+ Sán ký sinh gây bệnh như thế nào?
+ Em sẽ làm gì để mọi người tránh nhiễm giun sán?
- GV: cho HS tự rút ra kết luận - HS đọc SGK và quan sát
H12.1,2,3. Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi:
+ Kể tên 3 loài: SGK + Bộ phận ký sinh chủ yếu là: máu,
ruột,gan. Vì ở đó có nhiều chất dinh dưỡng
+ Vệ sinh ăn uống cho người và ĐV, mơi trường
- Các nhóm đại diện trả lời
- HS đọc mục em có biết ở cuối bài rồi trả lời câu hỏi:
+ Sán ký sinh lấy chất dinh dưỡng của vật chủ, làm cho vật chủ gầy
yếu? + Tuyên truyền vệ sinh, an tồn
thực phẩm, khơng ăn thịt lợn , bò bị gạo
Tiểu kết
:
Một số giun dẹp ký sinh + Sán lá máu trong máu người
+ Sán bả trầu trong ruột lợn + Sán dây trong ruột người, thịt lợn, trâu bò.
 Hoạt động 2: đặc điểm chung của ngành giun dẹp 20’
Mục tiêu
: HS nắm được đặc điểm chung của giun giẹp
Tiến hành hoạt động :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
- GV: cho HS hoàn thành bảng: một - HS: hoàn thành bảng
42
số của đại diện giun dẹp, dựa vào kiến thức đã học
- GV: rút ra kết luận chuẩn
- Từ đó HS thảo luận tìm ra đặc điểm chung của ngành giun giẹp
- Ở những giun giẹp ký sinh có những đặc điểm gì rất riêng?
- Đại diện nhóm lên sửa, nhóm khác bổ sung
- HS nêu được những đặc điểm chung của ngành giun dẹp
- HS: Số lớn giun dẹp ký sinh có thêm đặc điểm: gáic bám, cơ quan
sinh dục phát triển, ấu trùng phát triển qua các vật trung gian.
Tiểu kết
:
Đặc điểm chung của ngành giun dẹp: Cơ thể dẹp có đối xứng 2 bên
Ruột phân nhánh, chưa có hậu mơn Phân biệt: đầu, đuôi, lưng, bụng
Một số đặc điểm chung của giun dẹp
TT Đặc điểm so sánh
Sán lông sống tự
do Sán lá
gan sống ký
sinh Sán dây
sống ký sinh
1 Cơ thể dẹp có đối xứng 2 bên +
+ +
2 Mắt và lơng bơi phát triển +
- -
3 Phân biệt: đầu, đuôi, lưng, bụng +
+ +
4 Mắt và lông bơi tiêu giảm -
+ +
5 Giác bám phát triển -
+ +
6 Ruột phân nhánh, chưa có hậu môn
+ +
+ 7 Cơ quan sinh dục phát triển
- +
+ 8 Phát triển qua các giai doạn ấu
trùng -
+ +
Kết luận chung
: HS đọc ghi nhớ. V.Củng cố - đánh giá: 3’
Trả lời câu hỏi SÁCH GIÁO KHOA
VI.Dặn Dò: : 2’
- Học bài trả lời câu hỏi SGK . - Đọc mục “ Em có biết ?”.
- Xem trước bài 13: Giun đũa
43
TUẦN:7 PPCT:13
Giun đũa
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1.Kiến thức : - Hiểu được đặc điểm chung của ngành giun tròn, đa số là ký sinh
thông qua đại diện giun đũa. - Mô tả được cấu tạo ngoài, trong và dinh dưỡng của giun đũa, thích
nghi với lối sống ký sinh - Giải thích được vòng đời của giun đũa
2.Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng phân tích, so sánh, tổng hợp, hoạt động nhóm.
3.Thái độ: Giáo dục ý thức vệ sinh cá nhân
II. PHƯƠNG PHÁP:
Nêu và giải quyết vấn đề. Thảo luận theo nhóm nhỏ.
Quan sát tìm tòi.
III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Bảng phụ, tranh phóng to H13.1,13.2
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: 5’


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: 5’

Tải bản đầy đủ ngay(212 tr)

×