Tải bản đầy đủ - 212 (trang)
Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Bài mới: Mở bài : Nghiên cứu ĐV đa bà, cơ thể có cấu tạo phức tạp hơn so

Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Bài mới: Mở bài : Nghiên cứu ĐV đa bà, cơ thể có cấu tạo phức tạp hơn so

Tải bản đầy đủ - 212trang

Bảng phụ
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ:


Cấu tạo ruột khoang sống bám với ruột khoang bơi lội tự do có điểm
gì chung? San hơ có lợi và có hại như thế nào?

3. Bài mới: Mở bài : Nghiên cứu ĐV đa bà, cơ thể có cấu tạo phức tạp hơn so


với thuỷ tức là giun giẹp
 Hoạt động 1: sán lông 5’
Mục tiêu
: HS hiểu được đặc điểm cấu tạo của sán lông: cơ thể, sinh
sản, di chuyển.
Tiến hành hoạt động :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
- GV: cho HS quan sát tranh cấu tạo sán lông, đọc thông tin thảo luận trả
lời câu hỏi: + Cấu tạo cơ thể? Mắt, cơ quan
tiêu hóa.
+ Di chuyển nhờ đâu? + Sinh sản?
+ Thích nghi với lối sống? - GV: thơng báo về cách sinh sản
- GV: yêu cầu HS rút ra kết luận - HS đọc thông tin kết hợp với tranh
cấu tạo sán lơng, thảo luận nhóm trả lời. Yêu cầu:
+ Cấu tạo: đối xứng 2 bên, mắt ở đầu. Cơ quan tiêu hóa dạng nhánh
ruột, chưa có hậu mơn + Bơi nhờ lơng bơi xung quanh cơ
thể + Sinh sản: lưỡng tính, đẻ trứng có
kén + Lối sống: bơi lội tự do trong
nước
Tiểu kết
:
+ Cấu tạo: Đối xứng 2 bên, mắt ở đầu. Cơ quan tiêu hóa dạng nhánh ruột, chưa có hậu môn.
+ Bơi nhờ lông bơi xung quanh cơ thể. + Sinh sản: Lưỡng tính, đẻ trứng có kén.
+ Lối sống: Bơi lội tự do trong nước.
 Hoạt động 2: saùn laù gan 15’
Mục tiêu
: HS hiểu được đặc điểm cấu tạo của sán lá gan: Cơ thể,
sinh sản, di chuyển, ký sinh.
Tiến hành hoạt động :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
- GV: cho HS quan sát H11.1, đọc - HS: quan sát H11.1, đọc thông tin
38
thông tin thảo luận trả lời câu hỏi: + Thích nghi rất tốt với lối sống
nào? Ở đâu? + Cấu tạo cơ thể? mắt , lơng
bơi. +Di chuyển: có đặc điểm gì thích
nghi với lối sống ký sinh? + Cơ quan tiêu hóa ? phát triển.
+ Cơ quan sinh dục? phát triển, đẻ nhiều trứng.
- GV: cho HS hoành thành bảng: đặc điểm cấu tạo của sán lông và
sán lá gan dựa vào kiến thức vừa học.
- GV: cho HS rút ra kết luận. thảo luận trả lời câu hỏi:
- Đại diện HS trả lời: + Lối sống: ký sinh ở trâu bò
+ Cấu tạo: dẹp, đối xứng hai bên. mắt và long bơi tiêu giảm, các giác
bám phát triển. Thành cơ thể có khả năng chun giãn.
+ Ruột nhánh phát triển, phân thành nhiều nhánh nhỏ chưa có hậu
mơn. + Lưỡng tính cơ quan sinh dục
phát triển. - HS: hoàn thành bảng dựa vào kiến
thức vừa tiếp thu.
Tiểu kết
: Cấu tạo cơ thể dẹp, đối xứng hai bên, ruột phân thành nhiều nhánh nhỏ. Sống ký sinh ở nội tạng trâu bò nên mắt và
long bơi tiêu giảm, các giác bám phát triển. Cơ quan tiêu hóa, cơ quan sinh dục phát triển.
TT Đặc điểm
Sán lơng Sán lá
gan Ý nghĩa thích nghi
1 Mẳt Phát triền
Tiêu giảm
Thích nghi với đời sống ký sinh
2 Lông bơi Phát triền
Tiêu giảm
Do ký sinh không di chuyển
3 Giác bám Phát
triền Để bám vào vật chủ
4 Cơ quan tiêu hóa nhánh ruột
Bình thường
Phát triền
Tiêu hóa nhiều chất dinh dưỡng
5 Cơ quan sinh dục Bình
thường Phát
triền Đẻ nhiều trứng
 Hoạt động 3:vòng đời phát triển của sán lá gan 18’
Mục tiêu : HS hiểu được vòng đời phát triển của sán lá gan. Tiến hành hoạt động :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
- GV: cho HS dọc thông tin, quan sát H11.2, thảo luận hồn thành các
câu hỏi: Vòng đời sán lá gan sẽ như thế nào nếu trong tự nhiên xảy ra
- HS dọc thông tin, quan sát H11.2, thảo luận hồn thành các câu hỏi:
39
Sinh sản
Trâu bò Ấu trùng lơng
Trứng Ốc
Ấu trùng có đi Bám vào cây rau,bèo
Rời ốc
Kết kén Rụng đi
Ăn Thải
Kí sinh Nước
các tình huống: + Trứng sán không gặp nước?
+ Ấu trùng nở ra không gặp được cơ thể ốc.
+ Ốc chứa vật ký sinh bị các ĐV khác ăn thịt mất.
+ Kén bám vào rau bèo chờ mãi mà trâu bò khơng ăn?
- Sán lá gan thích nghi với phân tán nòi giống như thế nào?
- GV: Vậy muốn tiêu diệt sán lá gan ta phải làm gì?
- GV: cho HS tự rút ra kết luận về vòng đời của sán lá gan
các giai đoạn ngồi mơi trường nước, ấu trùng sán lá gan đều có cơ
quan di chuyển như lông bơi ấu trùng lơng, đi ấu trùng đi
- Khi trâu bò bị sán lá gan thì gây hại gì cho trâu bò?
- HS: + Không nở được thành ấu trùng.
+ Ấu trùng sẽ chết.
+ Ấu trùng không phát triển. + Kén hỏng và không nở thành sán
lá gan được. - Trứng phát triển ngồi mơi trường
thơng qua vật chủ
- Diệt ốc, xử lý phân diệt trứng, xử lý rau diệt kén.
Tiểu kết
: Vòng đời sán lá gan có đặc điểm: thay đổi vật chủ qua nhiều giai đoạn ấu trùng thích nghi với kí sinh
Kết luận chung
: HS đọc ghi nhớ. V.Củng cố - đánh giá: 5’
Trả lời câu hỏi SGK Câu 2: Trâu bò nước ta thường mắc bệnh sán lá gan với tỉ lệ cao, vì
làm việc trong mơi trường đất ngập nước có rất nhiều ốc nhỏ làm vật trung gian gây bệnh. mặt khác trâu bò nước ta thường uống nước và ăn
các cỏ tự nhiên VI.Dặn Dò: : 2’
40
- Học bài trả lời câu hỏi SGK . - Kẻ trước bảng vào vở .
- Đọc mục “ Em có biết ?”.
TUẦN:6 PPCT: 12
Một số giun dẹp khác – đặc điểm chung của giun dẹp
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1.Kiến thức : - Nắm được hình dạng, vòng đời của một số giun dẹp ký sinh.
- HS thông qua một số đại diện của ngành giun dẹp nêu được những
đặc điểm chung của giun dẹp
2.Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát phân tích, so sánh hoạt động nhóm
3.Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ, vệ sinh cơ thể và mơi trường
II. PHƯƠNG PHÁP:
Nêu và giải quyết vấn đề. Thảo luận theo nhóm nhỏ.
Quan sát tìm tòi.
III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Tranh một số giun dẹp ký sinh Bảng phụ
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: 5’


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Bài mới: Mở bài : Nghiên cứu ĐV đa bà, cơ thể có cấu tạo phức tạp hơn so

Tải bản đầy đủ ngay(212 tr)

×