Tải bản đầy đủ - 212 (trang)
Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: 7’ Bài mới:

Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: 7’ Bài mới:

Tải bản đầy đủ - 212trang

TUẦN:3 PPCT: 6
Trùng kiết lò và trùng sốt rét
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1.Kiến thức : - HS nêu được đặc điểm cấu tạo của trùng kiết lị và trùng sốt rét phù
hợp với lối sống ký sinh. - HS chỉ được những tác hại do 2 loại trùng này gây ra và nêu cách
phòng chống bệnh sốt rét.
2.Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng
3.Thái độ: Giáo dục ý thức
II. PHƯƠNG PHAÙP:
- Nêu và giải quyết vấn đề. - Thảo luận theo nhóm nhỏ.
- Quan sát tìm tòi.
III. ĐỒ DÙNG DẠY HOÏC:
Bảng phụ so sánh trùng kiết lị và trùng sốt rét
IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: 7’


- Trùng biến hình sống ở đâu, di chuyển bắt mồi, sinh sản như thế
nào? - Trùng giày di chuyển, lấy thức ăn, tiêu hoá thải bả và sinh sản như
thế nào?

3. Bài mới:


Mở bài
: Giới thiệu thơng tin đầu bài.
 Hoạt động 1: Trùng kiết lò 15’
19
Bài 6
Mục tiêu
: HS nắm được cấu tạo, hình thức ký sinh và tác hại của
trùng kiết lị.
Tiến hành hoạt động :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
- GV: Cho HS đọc thông tin , quan sát H6.1,2 SGK. Giảng khái quát về
cấu tạo và cách ký sinh + Trùng kiết lị có cấu tạo như thế
nào? So sánh với trùng biến hình. + Hình thức dinh dưỡng, ký sinh ở
đâu? Ăn gì? Chúng phảttiển như thế nào? Tác
hại?
- GV thông báo: Ở mơi trường ngồi 
kết bào xác  vào ruột người  chui ra khỏi bào xác  bám vào
thành ruột  làm viêm loét ruột, ăn hồng cầu  làm cơ thể suy nhược
làm mát máu. + Biện pháp gì để phòng trừ trùng
kiết lị - GV: cho HS làm bài tập ở cuối
mục I
- GV: bổ sung hoàn chỉnh. - HS đọc thông tin , quan sát
H6.1,2 SGK, nghe giảng. thảo luận trả lời câu hỏi:
+ Cấu tạo: Giống trùng biến hình nhưng chân giả ngắn, khơng có
khơng bào. + Trùng kiết lị ở mơi trường ngồi
kết bào xác, qua đường tiêu hóa vào kí sinh ở ruột non người, ăn
hồng cầu và sinh sản rất nhanh. Gây bệnh kiết lị.
+ Giữ vệ sinh ăn uống - HS hoàn thành bài tập
+ Trùng kiết lị giống trùng biến hình:có chân giả, có hình thành bào
xác. + Trùng kiết lị khác trùng biến hình:
có chân giả ngắn chỉ ăn hồng cầu.
Tiểu kết
:
+ Cấu tạo: Giống trùng biến hình nhưng chân giả ngắn, khơng có khơng bào.
+ Trùng kiết lị ở mơi trường ngồi kết bào xác, qua đường tiêu hóa vào kí sinh ở ruột non người, ăn hồng cầu và sinh sản rất
nhanh. Gây bệnh kiết lị.
 Hoạt động 2: trùng sốt reùt 18’
Mục tiêu
: HS nắm được cấu tạo , hình thức ký sinh và tác hại của trùng sốt rét.
Tiến hành hoạt động :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh

1. cấu tạo và dinh dưỡng:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: 7’ Bài mới:

Tải bản đầy đủ ngay(212 tr)

×