Tải bản đầy đủ - 212 (trang)
Cấu tạo : Trùng giày là ĐV đơn bào nhưng cấu tạo đã phân hóa thành Hình thức dinh dưỡng của Trùng biến hình là: Cơ thể ĐVNS chứa 2 nhân là: Trùng giày sinh sản bằng cách:

Cấu tạo : Trùng giày là ĐV đơn bào nhưng cấu tạo đã phân hóa thành Hình thức dinh dưỡng của Trùng biến hình là: Cơ thể ĐVNS chứa 2 nhân là: Trùng giày sinh sản bằng cách:

Tải bản đầy đủ - 212trang

thừa ra khỏi cơ thể, có hình hoa thị giữa là túi chứa, xung quang là rãnh
dẫn nước. - GV hướng dẫn HS quan sát
H5.1,3 trả lời các câu hỏi ở cuối bài phần 2.

3. sinh sản: - GV cho HS đọc trả lời câu hỏi:


Trùng giày sinh sản như thế nào? So sánh với Trùng biến hình ?
- GV thơng báo: sinh sản hữu tính ở Trùng giày là hình thức tăng sưc
sống cho cơ thể và rất hiếm khi thực hiện
- HS quan sát H5.1,3 thảo luận trả lời được:
+ Nhân Trùng giày khác nhân Trùng biến hình ở chỗ: số lượng
nhiều hơn 1 lớn,1 nhỏ, hình dạng khác nhau 1 hình tròn , 1 hình hạt
đậu + Khơng bào co bóp của Trùng
giày khác Trùng biến hình: chỉ có 2 nhưng ở vị trí cố định, có túi chứa ở
giữa và các rãnh dẫn chất bài tiết ở xung quanh, có cấu tạo phức tạp
hơn. + Không bào tiêu hóa của Trùng
giày khác Trùng biến hình : . Có rãnh miệng và lỗ mịâng ở vị
trí cố định . . Thức ăn nhờ lông bơi cuốn vào
miệng rồi không bào tiêu hóa hình thành ở cuối hầu .
. Khơng bào tiêu hóa trong cơ thể di chuyển theo 1 quỹ đạo xác
định để chất dinh dưỡng hấp thụ dần dần đến hết, rồi thải chất bả ra
ngòi qua lỗ thóat có vị trí cố định . Tóm lại , bộ phận tiêu hóa được
chuyên hóa và cấu tạo phức tạp hơn ở Trùng biến hình có enzim để
biến đổi thức ăn
- HS đọc thảo luận trả lời: + Sinh sản vơ tính bằng cách phân
đơi theo chiều ngang của nước cơ thể và sinh sản hữu tính bằng cách
tiếp hợp .
Tiểu kết
:

1. Cấu tạo : Trùng giày là ĐV đơn bào nhưng cấu tạo đã phân hóa thành


nhiều bộ phận,gồm : Chất nguyên sinh, nhân lớn, nhân nhỏ, 2 khơng
17
bào co bóp, khơng bào tiêu hóa, miệng, hầu, có lơng bơi xung quanh cơ thể.
2. Dinh dưỡng : Thức ăn vi khuẩn , vụn hữu cơ …
 lỗ miệng nhờ lông bơi  hầu  khơng bào tiêu hóa, được vo tròn di chuyển theo quỹ đạo,
tiết enzim biến đổi thức ăn
 chất nguyên sinh.Chất bả được đưa đến không bào co bóp
 lỗ thóat ra ngồi . 3. Sinh sản :
Sinh sản vơ tính bằng cách phân đơi theo chiều ngang của cơ thể và sinh sản hữu tính bằng cách tiếp hợp .
Kết luận chung
: HS đọc ghi nhớ. V.Củng cố - đánh giá: 3’
HS làm bài tập trắc nghịêm : 1. Hình dạng cơ thể của Trùng biến hình là:
a. Hình thoi. b. Giống phần đế giày.
c. Hình dạng khơng ổn định, ln biến đổi.

2. Hình thức dinh dưỡng của Trùng biến hình là:


a. Tự dưỡng nhờ diệp lục. b. Dị dưỡng nhờ khơng bào tiêu hóa.
c. Tự dưỡng và dị dưỡng.

3. Cơ thể ĐVNS chứa 2 nhân là:


a. Trùng biến hình. b. Trùng roi xanh. c. Trùng giày .

4. Trùng giày sinh sản bằng cách:


a. Phân đôi theo chiều ngang . b. Tiếp hợp .
c. Tiếp hợp và phân đôi theo chiều ngang. VI.Dặn Dò: 2’
- Học bài trả lời câu hỏi SGK . - Đọc mục “ Em có biết ?”.
- Đọc trước bài 6 : ‘Trùng kiết lị và trùng sốt rét’ và kẻ bảng so
sánh vào vở. - Hoàn thành bài tập về nhà :
Đặc điểm Trùng biến hình
Trùng giày Cấu tạo
Di chuyển Dinh dưỡng
Bài tiết Sinh sản
18
TUAÀN:3 PPCT: 6
Trùng kiết lò và trùng sốt rét
I. MỤC TIÊU BÀI HOÏC:
1.Kiến thức : - HS nêu được đặc điểm cấu tạo của trùng kiết lị và trùng sốt rét phù
hợp với lối sống ký sinh. - HS chỉ được những tác hại do 2 loại trùng này gây ra và nêu cách
phòng chống bệnh sốt rét.
2.Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng
3.Thái độ: Giáo dục ý thức
II. PHƯƠNG PHÁP:
- Nêu và giải quyết vấn đề. - Thảo luận theo nhóm nhỏ.
- Quan sát tìm tòi.
III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
Bảng phụ so sánh trùng kiết lị và trùng sốt rét
IV. HOAÏT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: 7’


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cấu tạo : Trùng giày là ĐV đơn bào nhưng cấu tạo đã phân hóa thành Hình thức dinh dưỡng của Trùng biến hình là: Cơ thể ĐVNS chứa 2 nhân là: Trùng giày sinh sản bằng cách:

Tải bản đầy đủ ngay(212 tr)

×