Tải bản đầy đủ - 212 (trang)
Cấu tạo : - Cho HS đọc và quan sát tranh Dinh dưỡng : - Cho HS đọc , quan sát H5.3 thảo sinh sản: - GV cho HS đọc trả lời câu hỏi:

Cấu tạo : - Cho HS đọc và quan sát tranh Dinh dưỡng : - Cho HS đọc , quan sát H5.3 thảo sinh sản: - GV cho HS đọc trả lời câu hỏi:

Tải bản đầy đủ - 212trang

Tiểu kết
:
1. Cấu tạo và di chuyển : + Cấu tạo : là ĐV đơn bào gồm : Chất ngun sinh lỏng, nhân,
khơng bào tiêu hóa, khơng bào co bóp. + Di chuyển : nhờ chân giả do chất nguyên sinh dồn về 1 phía.
2. Dinh dưỡng : Trùng biến hình dinh dưỡng bằng cách tiêu hóa nội bào nhờ khơng bào tiêu hóa . Hơ hấp qua bề măt cơ thể . Bài tiết
chất thừa dồn đến không bào co bóp thải ra ngồi .
3. Sinh sản : Trùng biến hìnHSinh sảnvơ tính bằng cách phân đơi theo bất kì chiều nào của cơ thể .
 Hoạt động 2:trùng giày 25’
Mục tiêu
: HS hiểu được cấu tạo , dinh dưỡng , sinh sản của Trùng giày .
Tiến hành hoạt động :
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
- Cho HS đọc , GV giới thiệu khái đại diện lớp, sự phân hóa của cơ
thể.Yêu cầu HS nhắc lại môi trường sống.

1. Cấu tạo : - Cho HS đọc và quan sát tranh


Trùng giày, trả lời : + Trùng giày có cấu tạo gồm
những bộ phận nào? + Di chuyển nhờ bộ phận nào?
- GV nhận xét, bổ sung cho hoàn chỉnh .

2. Dinh dưỡng : - Cho HS đọc , quan sát H5.3 thảo


luận trả lời câu hỏi: Trùng giày thực hiện quá trình tiêu hóa thức ăn như
thế nào? - GV thơng báo: khơng bào tiêu hóa
ở ĐVNS hình thành khi lấy thức ăn vào cơ thể
+ Chất bả thải ra ngoài qua đâu?
- GV giảng về khơng bào co bóp: có 2 vị trí ở đầu và ở cuối cơ thể, thay
nhau co bóp nhịp nhàng bở nước - HS đọc nắm được :
+ Trùng giày đại diện cho lớp trùng cỏ
+ Môi trường sống: ở váng của nước cống rãnh
- HS đọc , quan sát tranh Trùng giày trả lời :
+ Trùng giày là ĐV đơn bào nhưng cấu tạo đã phân hóa thành nhiều bộ
phận, gồm : chất nguyên sinh, nhân lớn, nhân nhỏ, 2 khơng bào co bóp,
khơng bào tiêu hóa, miệng, hầu, có lơng bơi xung quanh cơ thể.
- HS đọc , quan sát H5.3, nghe giảng nêu được câu trả lời: thức ăn
vi khuẩn, vụn hữu cơ...  lỗ miệng nhờ lông bơi  hầu  không bào
tiêu hóa, được vo tròn di chuyển theo quỹ đạo, tiết enzim biến đổi
thức ăn  chất nguyên sinh. + Chất bả được đưa đến khơng
bào co bóp  lỗ thóat ra ngồi.
16
thừa ra khỏi cơ thể, có hình hoa thị giữa là túi chứa, xung quang là rãnh
dẫn nước. - GV hướng dẫn HS quan sát
H5.1,3 trả lời các câu hỏi ở cuối bài phần 2.

3. sinh sản: - GV cho HS đọc trả lời câu hỏi:


Trùng giày sinh sản như thế nào? So sánh với Trùng biến hình ?
- GV thơng báo: sinh sản hữu tính ở Trùng giày là hình thức tăng sưc
sống cho cơ thể và rất hiếm khi thực hiện
- HS quan sát H5.1,3 thảo luận trả lời được:
+ Nhân Trùng giày khác nhân Trùng biến hình ở chỗ: số lượng
nhiều hơn 1 lớn,1 nhỏ, hình dạng khác nhau 1 hình tròn , 1 hình hạt
đậu + Khơng bào co bóp của Trùng
giày khác Trùng biến hình: chỉ có 2 nhưng ở vị trí cố định, có túi chứa ở
giữa và các rãnh dẫn chất bài tiết ở xung quanh, có cấu tạo phức tạp
hơn. + Khơng bào tiêu hóa của Trùng
giày khác Trùng biến hình : . Có rãnh miệng và lỗ mịâng ở vị
trí cố định . . Thức ăn nhờ lơng bơi cuốn vào
miệng rồi khơng bào tiêu hóa hình thành ở cuối hầu .
. Khơng bào tiêu hóa trong cơ thể di chuyển theo 1 quỹ đạo xác
định để chất dinh dưỡng hấp thụ dần dần đến hết, rồi thải chất bả ra
ngòi qua lỗ thóat có vị trí cố định . Tóm lại , bộ phận tiêu hóa được
chuyên hóa và cấu tạo phức tạp hơn ở Trùng biến hình có enzim để
biến đổi thức ăn
- HS đọc thảo luận trả lời: + Sinh sản vơ tính bằng cách phân
đơi theo chiều ngang của nước cơ thể và sinh sản hữu tính bằng cách
tiếp hợp .
Tiểu kết
:

1. Cấu tạo : Trùng giày là ĐV đơn bào nhưng cấu tạo đã phân hóa thành


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cấu tạo : - Cho HS đọc và quan sát tranh Dinh dưỡng : - Cho HS đọc , quan sát H5.3 thảo sinh sản: - GV cho HS đọc trả lời câu hỏi:

Tải bản đầy đủ ngay(212 tr)

×